SCP-1066

1/1066 LEVEL 1/1066

CLASSIFIED

classified-lv1.png

วัตถุ# SCP-1066

ระดับ: Safe


754px-SheepskinDiploma.jpg

SCP-1066

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-1066 ถูกเก็บในกล่องเอกสารขนาดใหญ่มากพอที่จะไม่ทำให้วัตถุพับหรือม้วน วัตถุนั้นจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักที่เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บในห้องเก็บของไซต์-23 บุคลากรระดับ 2 ขึ้นไปที่ต้องการทดสอบให้แจ้งดร.ว█████ เสมอ

รายละเอียด: SCP-1066 เป็นประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย████████ (U██) ลงวันที่ █ / █ / 19██ วัตถุมีขนาดเท่า A4 ไม่พบความผิดปกติในหมึกหรือกระดาษและทั้งสองอย่างนี้ก็ตรงกับประกาศนียบัตรที่คล้ายกับที่ออกโดย U██ วันที่ █ / █ / 19██

SCP-1066 นั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับกระดาษทั่วไปที่มีอายุ ██ ปี ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการถือวัตถุเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

เมื่อมีคนที่อายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป เซ็นชื่อลงบนช่อง ”ผู้สำเร็จการศึกษา” ผู้นั้นจะหายไปเป็นเวลา 4-10 นาทีและจะกลับมาหลังจากนั้นด้วยอายุที่มากขึ้น 4 ปี ผู้ทดสอบนั้นดูเหมือนว่าได้ใช้เวลา 4 ปี ใน U██ ระหว่างปี 19██ และปี 19██ ซึ่งตรงกับปีที่จบการศึกษาบนเอกสาร และได้รับความรู้และประสบการณ์ของวิชาต่างๆ ซึ่งวิชาที่ผู้ทดลองจะได้รับรู้นั้นมักจะเป็นสิ่งที่ผู้ทดลองคิดเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะเซ็นชื่อลงบนเอกสาร ซึ่งสาขาที่ผู้ทดลองคิดนั้นไม่จำกัดว่าในมหาวิทยาลัย████████ นั้นเปิดสอนสาขาดังกล่าวในช่วง 19██ หรือไม่ ผู้ทดสอบจะจำอะไรไม่ได้ในช่วงสี่ปีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ได้ศึกษา ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 1066-1, SCP-1066 จะไม่แสดงความผิดปกติใดๆหากผู้ทดสอบที่เซ็นชื่อเป็นผู้หญิงเนี่องจาก U██ ไม่รับนักศึกษาหญิงมาตั้งแต่ปี 19██

ผู้ทดสอบอาจจะถูกส่งกลับมาในสภาพศพที่มีร่อยรอยบอบช้ำหลายๆแห่งซึ่งมีโอกาสประมาณ █ % และอัตราการเสียชีวิตนั้นไม่สอดคล้องกับทะเบียนนักศึกษาที่ U██ ในปี 19██ อย่างไรก็ตามผลลัพท์นั้นจะคลาดเคลื่อนเสมอเนี่องจากผู้ทดสอบได้รับผลกระทบรูปแบบมีมหรืออันตรายอย่างอื่นของวัตถุ SCP

SCP-1066 ถูกเก็บกู้ได้จาก U██ ในวันที่ ██/██/20██ เมื่อผู้อำนวยการได้เปิดหลักสูตรที่เรียกว่า "หลักสูตรรวบรัด" ให้กับนักเรียนในราคาค่าธรรมเนียมการเรียน 4 ปี และเงินอีกจำนวน ███████ ดอลล่าสหรัฐ ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีผู้ใดสังเกตว่านักเรียนนั้นจบการศึกษาเร็วผิดปกติ วัตถุได้ถูกเก็บกู้มาโดยราบรื่นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ และได้เก็บกู้ทะเบียนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นได้ทำการลบความทรงจำระดับ B แก่พยานทั้งหมด จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่านักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-1066 ส่วนใหญ่จะไม่ถูกบันทึกลงในทะเบียนนักศึกษา คาดว่าเพื่อทำการปกปิดความมีอยู่ของ SCP-1066

ภาคผนวกที่ 1066-1: บันทึกการทดสอบ

ชื่อ : ดร.ว█████
วันที่ : █/█/20██
ผู้ทดสอบ : D-1066-1
วิธีการทดสอบ : ให้ผู้ทดสอบเซ็นชื่อลงบนกระดาษ
ผลการทดสอบ : ผู้ทดสอบได้รับความรู้จากสาขาอักษรศาสตร์ศิลปะการเขียนตัวอักษร จากการทดสอบนั้นผู้ทดสอบได้ทำการเขียนตัวอักษรลงบนกระดาษโดยมีความประณีตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเขาบอกว่าเขาเขียนด้วยลายมือที่ดีที่สุดของเขา เขาไม่สามารถจำเหตุการณ์ใดๆที่เขาหายไปในระยะเวลาช่วงหนึ่งได้ ผู้ทดสอบได้ถูกกำจัดหลังจากผ่านไป 1 เดือน
บันทึกเพิ่มเติม :ผู้ทดสอบได้รับรอยสักภาษาจีนที่แปลว่า "ปากกาคืออาวุธที่แกร่งกว่าดาบ" บนหน้าอกขวาของเขา

ชื่อ : ดร.ว█████
วันที่ : █/█/20██
ผู้ทดสอบ : D-1066-5
วิธีการทดสอบ : ผู้ทดสอบถูกสั่งให้คิดถึงสัตว์ที่ตัวเองชอบ
ผลการทดสอบ : ผู้ทดสอบกลับมาพร้อมกับความรุ้ของสาขาวิทยาศาสตร์สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อถูกถาม ผู้ทดสอบได้บอกว่า โลมาคือสัตว์ที่เขาชอบมากที่สุด ผู้ทดสอบยังได้เกิดอาการภาพหลอนว่าตนเองได้ว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม ผู้ทดสอบได้ถูกกำจัดหลังจากผ่านไป 1 เดือน
บันทึกเพิ่มเติม :ผู้ทดสอบได้ทำการสวมอุปกรณ์ดำน้ำ SCUBA อย่างคล่องแคล่วแต่ ผู้ทดสอบบอกว่าเขาไม่เคยใส่ SCUBA ดำน้ำเลย

ชื่อ : ดร.ว█████
วันที่ : █/█/20██
ผู้ทดสอบ : D-1066-7
วิธีการทดสอบ :ผู้ทดสอบได้รับคำอธิบายของ SCP-████ ซึ่งมีผลกระทบในรูปแบบมีม และสั่งให้คิดถึงแต่รายละเอียดที่ได้รับระหว่างเซ็นชื่อ
ผลการทดสอบ :ผู้ทดสอบได้รับความรู้จากสาขาการศึกษาผลกระทบรูปแบบมีม แต่ผู้ทดสอบปฎิเสธที่จะสื่อสารกับนักวิจัย ผู้ทดสอบถูกกำจัดในภายหลัง
บันทึกเพิ่มเติม :จนถึงตอนนี้ก็ยังฝึกนักวิจัยด้วยไอ้นี่ไม่ได้สักครั้ง - ดร.ว█████

ชื่อ : ดร.ว█████
วันที่ : █/█/20██
ผู้ทดสอบ : D-1066-14
วิธีการทดสอบ :ผู้ทดสอบสั่งให้คิดถึงคำว่า "ผลกระทบมีมขั้นสูง" ก่อนจะเซ็นชื่อ ผู้ทดสอบนั้นมีสติปัญญาที่ฉลาดกว่าคลาส-D คนอื่นๆ
ผลการทดสอบ :ผู้ทดสอบกลับมาและเป็นมังสวิรัติพร้อมกับผลกระทบของ [ข้อมูลปกปิด]
บันทึกเพิ่มเติม :ตั้งแต่ผู้ทดสอบที่ 9-13 ถูกสั่งให้คิดแต่สิ่งที่เกี่ยวกับผลกระทบแบบมีม ทั้งหมดนั้นได้แสดงท่าทีที่คล้ายคลึงกับเจ้าหน้าที่ด้านผลกระทบแบบมีมของสถาบันในปี 19██" ดร.ว█████

ชื่อ : ผู้ช่วยนักวิจัย█████ ███
วันที่ : █/█/20██
ผู้ทดสอบ : ผู้ช่วยนักวิจัย█████ ███
วิธีการทดสอบ :การทดสอบนี้ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ช่วยนักวิจัย█████ ███ นั้นต้องการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นและมีส่วนร่วมในโปรเจค
ผลการทดสอบ :ผู้ช่วยนักวิจัย█████ ███ ได้กลับมาพร้อมกับความรู้ของสาขา "SCP" ซึ่ง "SCP" นั้นย่อมาจาก "Super-Computer Processors" (ระบบการทำงานของซูปเปอร์คอมพิวเตอร์) ในปี 19██
บันทึกเพิ่มเติม : ผู้ช่วยนักวิจัย█████ ███ ได้ถูกลดขั้นไปเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ 0 พร้อมกับถูกย้ายออกจากโกดังของไซต์-23

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License