SCP-106
106emergenceklay.jpg

SCP-106 ระหว่างที่กำลังจะออกมา

วัตถุ# SCP-106

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ:

ฉบับปรับปรุง 11-8

ห้ามมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับ SCP-106 โดยเด็ดขาด การมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใดๆกับ SCP-106 นั้นต้องได้รับอนุญาตจากกองบัญชาการ O5 ไม่น้อยว่าสองในสาม การมีปฏิสัมพันธฺดังกล่าวจะต้องดำเนินการในพื้นที่รักษาความปลอดภัยสูงสุด AR-II หลังจากที่ทำการอพยพพนักงานที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว พนักงานทุกคน (ฝ่ายวิจัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย คลาส D ฯลฯ) จะต้องอยู่ห่างจากห้องกักกันอย่างน้อยหกสิบเมตรตลอดเวลาเว้นแต่เมื่อเกิดการกักกันรั่วไหล

SCP-106 นั้นถูกเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์ปิดผนึกที่ทำจากเหล็กกล้าเสริมตะกั่ว คอนเทนเนอร์นั้นจะถูกผนึกไว้ในผนังที่ทำจากวัสดุแบบเดียวกัน 40 ชั้น โดยระหว่างแต่ละชั้นจะแยกกันเป็นช่องว่างไม่ต่ำกว่า 36 ซม. ขาค้ำของผนังแต่ละชั้นนั้นจะถูกติดตั้งเป็นรูปแบบไม่แน่นอน ตัวคอนเทนเนอร์นั้นจะใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ELO-IID ดึงให้อยู่ห่างจากพื้นผิวทุกชนิดไม่น้อยกว่า 60 ซม.

ส่วนกักกันชั้นที่สองนั้นเป็นห้องทรงกลม 16 ชั้น ซึ่งภายในจะบรรจุของเหลวต่างๆกันไว้และมีพื้นผิวกับขาค้ำยันที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนกักกันชั้นที่สองนี้จะติดตั้งระบบแสงไว้ ซึ่งสามารถฉายแสงจ้าไม่น้อยกว่า 80,000 ลูเมนไปทั่วบริเวณโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม ส่วนกักกันทั้งสองส่วนนี้ให้มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง

ถ้าเห็นอาการผุเปื่อยบนพื้นผิวของพื้นที่กักกัน พนักงาน หรือส่วนอื่นๆของศูนย์ที่อยู่ในระยะสองร้อยเมตรจาก SCP-106 ให้รายงานไปที่ฝ่ายความปลอดภัยทันที พนักงานหรือสิ่งที่หายไปกับ SCP-106 นั้นให้ถือว่าสาปสูญหรือเสียชีวิตแล้ว จะไม่มีการพยายามช่วยเหลือหรือเก็บคืนมาไม่ว่าในกรณีใดๆ

หมายเหตุ: จากการศึกษาเพิ่มเติมสามารถยืนยันได้ว่า SCP-106 นั้นจะ "สับสน" เมื่อเจอกับโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบ ทำให้มันต้องชะงักไปนานพอควรในระหว่างที่เข้าและออกจากโครงสร้างนั้น มันยังไม่ชอบแสงจ้าอย่างฉับพลันอีกด้วย แม้จะไม่มีเกิดอาการบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีร่องรอยการเข้าออกของ "ห้วงมิติขนาดเล็ก" บนพื้นผิววัตถุจำนวนมาก

ข้อสังเกตนี้ เมื่อรวมกับที่การเลี่ยงตะกั่วและที่มันสับสนกับของเหลว ทำให้ลดค่าเฉลี่ยที่มันหลบหนีได้ถึง 43% และห้องกักกันหลักก็สามารถนำมาใช้ในการเก็บคืนได้อย่างดีเมื่อต้องใช้มาตรการเก็บกลับคืน ██ -███ -█ การสังเกตการณ์ยังดำเนินต่อไป

106door.png

สภาพผุพังที่เกิดในห้องขังเดิม มาตรการกักกันได้รับการปรับปรุงหลังจากนั้นแล้ว

รายละเอียด: SCP-106 นั้นดูเหมือนตัวตนแบบมนุษย์วัยชราซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมาก ลักษณะภายนอกนี้มีความเปลี่ยนแปรอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดจะมีสภาพของเนื้อตายเน่าให้เห็นเสมอ SCP-106 นั้นไม่ว่องไวนัก และจะอยู่เฉยๆได้เป็นวันๆเพื่อรอเหยื่อ SCP-106 ยังสามารถเคลื่อนไปตามพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งได้และสามารถยืนกลับหัวได้นานเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อโจมตีเหยื่อ SCP-106 จะพยายามหยุดเหยื่อโดยโจมตีอวัยวะสำคัญ กล้ามเนื้อ หรือเอ็น จากนั้นจึงดึงเหยื่อที่ขยับไม่ได้แล้วเข้าไปในห้วงมิติขนาดเล็ก ดูเหมือนว่า SCP-106 จะชอบเหยื่อมนุษย์ที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี

สิ่งที่ SCP-106 สัมผัสนั้นจะเกิดการ "ผุเปื่อย" ทำให้เกิดการแตกสลายภายในไม่กี่วินาทีให้หลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน่า สนิม และรอยแตกบนวัตถุ และเมือกสีดำคล้ายกับที่เคลือบบนตัว SCP-106 เรื่องนี้เป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตมาก และคาดว่าน่าจะเป็นการ"เตรียมอาหาร"ของมัน การเน่าเปื่อยนี้จะดำเนินไปเป็นเวลาหกชั่วโมงหลังการสัมผัส ก่อนจะหมดฤทธิ์

SCP-106 สามาถเคลื่อนไหวผ่านทะลุวัตถุแข็งได้ โดยจะทิ้งเมือกเน่าสีดำไว้บนวัตถุ มันยังหายเข้าไปในวัตถุแข็งได้ โดยเข้าไปในสิ่งที่เหมือน"ห้วงมิติขนาดเล็ก" และสามารถออกมาจากจุดใดๆที่เชื่อมต่อกับจุดที่มันเข้าไปได้ (อย่างเช่น เข้าไปทางผนังด้านใน แล้วออกมาจากผนังด้านนอก เข้าไปทางผนัง แล้วออกมาทางเพดาน) ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นที่มาของ SCP-106 หรือเป็นแค่ "รัง" ที่มันสร้างขึ้นเท่านั้น

การสำรวจที่ทำได้จำกัดนั้นทำให้ทราบว่าในห้วงมิตินั้นเป็นห้องและโถงซึ่งทางเข่้านั้น[ข้อมูลปกปิด] กิจกรรมนี้สามารถดำเนินไปได้เป็นวันๆ โดยเหยื่อบางรายจะถูกปล่อยออกมาเพื่อล่า จับกลับไป และ[ข้อมูลปกปิด]


ภาคผนวก:

การตรวจสอบ:

เนื่องจาก SCP-106 นั้นกักกันได้ยากมาก ให้ทำการตรวจสอบมันทุกๆสามเดือนหรือหลังเหตุการณ์หลุดจากการควบคุม การจองจำมันทางกายภาพนั้นทำไม่ได้และการโจมตีทางกายภาพก็ไม่มีผลกับมันด้วย มาตรการปัจจุบัน วันที่ ██ / ██ / ████ นั้นให้ทำการสังเกตและรายงานเท่านั้น ส่วนมาตรการก่อนหน้านั้นถูกยกเลิกหลังกรณีหลุดจากการกักกัน██ ███ ██ █และ ████

พฤติกรรม:

SCP-106 นั้นอาจอยู่ในสภาพ"สงบ" ซึ่งมันจะสามารถอยู่เฉยๆได้เป็นเวลาสามเดือน ไม่ทราบสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นแผนล่อมากกว่าอะไร เมื่อมันออดจากสภาพสงบก็จะดุร้ายมาก จะโจมตีและจับบุคลากรไปพร้อมกับสามารถสร้างความเสียหายให้พื้นที่กักกันและศูนย์ได้อย่างใหญ่หลวง มาตรการเก็บกลับคืน[ข้อมูลปกปิด]

ดูเหมือนว่า SCP-106 จะล่าเหยื่อด้วยความต้องการของตน ไม่ใช่ความหิว ระหว่างการล่านั้นอาจจับเหยื่อไปหลายๆคน โดยเก็บไว้ในสภาพมีชีวิตในห้วงมิติขนาดเล็กเป็นเวลานาน ดูเหมือนว่าจำนวนเหยื่อของมันจะไม่มีข้อจำกัดและมันจะจับเหยื่อไปเป็นจำนวนที่ไม่ตายตัวในการล่าแต่ละครั้ง

ห้วงมิตินั้นดูเหมือนว่าจะเข้าไปได้ด้วย SCP-106 เท่านั้น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งสัญญาณยังทำงานได้เมื่ออยู่ในนั้น แม้ว่าภาพและสัญญาณที่ส่งมาจะแย่มาก ดูเหมือนว่า SCP-106 จะ "เล่น" กับเหยื่อและมันสามารถควบคุมพื้นที่ เวลา และการรับรู้ในห้วงมิตินั้นได้ ดูเหมือนว่า SCP-106 จะ[ข้อมูลปกปิด]

106victimresize.png

เจ้าหน้าที่█████หลังจากที่ SCP-106 "ปล่อยตัว" ออกมา
เหยื่อหายตัวไปเป็นเวลาสองชั่วโมง และยังคงมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงหลังได้รับการปล่อยตัวแล้ว

มาตรการเก็บกลับคืน ██ -███ -█:

ในกรณีที่การกักกันรั่วไหล ให้เตรียมมนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่ 10-25 ปีไว้ พร้อมกับเปลี่ยนและซ่อมแซมห้องขัง เมื่อการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำร้ายคนที่เตรียมไว้เป็นเหยื่อล่อ แนะให้ใช้วิธีหักกระดูกยาวอย่างกระดูกขาอ่อน หรือตัดเส้นเอ็นใหญ่ๆอย่างเอ็นร้อยหวาย จากนั้นก็พาเหยื่อล่อเข้าไปในห้องขังที่เตรียมไว้ แล้วกระจายเสียงร้องของเหยื่อผ่านระบบเสียงไปให้ทั่วศูนย์

โดยปกติแล้ว SCP-106 จะมาหาเหยื่อภายใน 10-15 นาทีหลังการกระจายเสียง ในกรณีที่มันไม่ปรากฏตัว ก็ให้เพิ่มความรุนแรงกับเหยื่อล่อเป็นระยะๆทุก 25 นาที ในกรณีที่การกักกันแตกอย่างรุนแรง ก็อาจใช้เหยื่อล่อหลายๆคนได้

SCP-106 นั้นจะกลับสู่สภาพ "สงบ" หลังจัดการกับเหยื่อแล้ว อนึ่ง บางครั้งเหยื่อก็จะ[ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License