SCP-1059

วัตถุ #: SCP-1059

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เอกสารใดๆที่พบว่ามีผลกระทบของ SCP-1059 นั้นจะต้องถูกเขียนซ้ำใหม่โดยเจ้าหน้าที่ๆมิได้รับผลกระทบของ SCP-1059 เจ้าหน้าที่ใดๆที่พบว่าตกอยู่ในสภาวะผิดปกติที่เกิดจาก SCP-1059 นั้นจะต้องถูกรักษาด้วยมาตรการการป้องกันผลกระทบทางจิตใจและจะต้องถูกสั่งพักงานจนกว่าจะพบว่าไม่มีผลกระทบหลงเหลืออยู่ และหลังจากการรักษาแล้วจะต้องถูกดูแลหลังจากที่ได้รับการรักษาอาการอย่างใกล้ชิด หากพบว่าบุคคลใดเป็นพาหะของ SCP-1059 นั้นจะถูกรักษาด้วยการลบความทรงจำระดับ-A หรือให้นำออกจากตำแหน่งของการทำงานในปัจจุบันหากจำเป็น

รายละเอียด: SCP-1059 คือผลกระทบทางจิตใจที่บังคับให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นปกปิด,ซ่อนหรือจงใจในการปกปิดข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น ผลกระทบนี้เป็นที่เห็นได้ชัดและแพร่หลายในหมู่ผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่เป็นความลับต่อสาธารณะชนหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง

ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะทำการดัดแปลงข้อมูลนั้นๆด้วยการปกปิดและเซนเซอร์แบบสุ่มโดยส่วนที่ปกปิดนั้นมักจะไม่สมส่วนกับข้อมูลที่ไม่ถูกปกปิดหรือไม่จำเป็นต้องปกปิด ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเชื่อว่าเป็นส่วนที่ควรจะเป็นความลับมากที่สุดและอาจจะเกิดความเสี่ยงหากเปิดเผยส่วนข้อมูลดังกล่าวซึ่งการปกปิดนั้นจะไปตามสิ่งที่ผู้เขียนพิจารณาและคุ้นชินในการเขียนรายงานประเภทที่ต้องเป็นความลับ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ถูกปกปิดเหล่านั้นจะไม่มีอันตรายหรือมีความสำคัญประการใด

SCP-1059 นั้นจะแพร่กระจายผ่านการอ่านเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับผลกระทบหรือพูดคุยกับมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งผลกระทบนี้จะเป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ที่ไม่มีความคุ้นชินกับการเขียนปกปิดข้อมูลหรืออยู่ในระหว่างการเรียนรู้ว่าข้อมูลใดควรปกปิดหรือไม่จำเป็นกับการปกปิดและการแพร่กระจายความผิดปกตินั้นสามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายหากผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นทำตามกฎและหลักการเขียนรายงานที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัดขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ

SCP-1059 นั้นถูกค้นพบในสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NSA) เมื่อเจ้าหน้าที่เจมส์สันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่แฝงตัวใน NSA ในฟอร์ดเมียรด์ รัฐแมรี่แลนด์ จากการที่เอกสารส่วนหนึ่งของสำนักงาน NSA นั้นถูกขึ้นสถานะเป็น “ลับสุดยอด” โดยที่มิได้สนว่าเนื้อหาภายในเอกสารนั้นคืออะไร ซึ่งจากการตรวจสอบนั้น พบว่าเอกสารบางส่วนนั้นมิได้มีความสำคัญใดๆหรือมีค่ามากพอที่จะขึ้นสถานะเป็นลับสุดยอด ซึ่งเมื่อทำการสืบสวนนั้น พบว่าเจ้าหน้าที่ของ NSA จำนวนมากได้รับผลกระทบนี้จากตัวกลางที่ไม่ทราบที่มาซึ่งหลังจากนั้นได้ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น SCP-1059

ภาคผนวกที่ 1059-1: จากการที่สถาบันมิได้ระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูล ทำให้ SCP-1059 นั้นแพร่ระบาดในหมู่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ซึ่งจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ ทำให้สถาบันนั้นไม่สามารถตรวจจับหรือแยกผู้ที่มีความผิดปกติออกได้ ซึ่งจากความผิดพลาดครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้นสิบเจ็ดคนเสียชีวิตจากการที่ข้อมูลที่สำคัญในการกักกันวัตถุถูกลบออกจากมาตรการกักกันพิเศษ

ภาคผนวกที่ 1059-2: เอกสารฉบับนี้ได้ถูกเขียนขึ้นใหม่อีกครั้งเนื่องจากมีการแสดงความผิดปกติของ SCP-1059 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสถาบัน เอกสารฉบับดั้งเดิมจะอยู่ในเอกสารที่ SCP-1059-A

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License