SCP-1055

วัตถุ# SCP-1055

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ:

SCP-1055 เป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อเมื่อมีข้อมูล เนื่องจากขนาดที่มันเพิ่มเแปรผันตรงต่อจำนวนคนรับรู้ว่ามันมีตัวตน ข้อมูลในเอกสารนี้ได้นำเสนออย่างเคร่งครัดจะต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการกักกันบุคคล การเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องได้รับการอนุมัติจากระดับ 5 และยอมรับกับความเสี่ยงของการที่จะไปสร้างให้เกิดการละเมิดการกักกัน

SCP-1055 อาศัยอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางรถรางใต้ดินของศูนย์-77 จะมีบุคลากรสองคนทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเพื่อให้ SCP-1055 หมุนในทุก ๆ แปดชั่วโมงสำหรับการสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง SCP-1055 อาศัยอยู่ในห้องที่ประกอบไปด้วยของเล่นกับโทรทัศน์ ฟูก และเครื่องเสียง มีห้องน้ำในตัว ห้องสมุดที่มีหนังสือสำหรับเด็ก และหอ้งครัว พี่เลี้ยงจะถูกรบเร้าในการให้อาหารที่ SCP-1055 ขอให้มีโภชนาการตามความเหมาะสม หากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องการจะถูกแทนที่ด้วยพาสต้าและของหวานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

SCP-1055 จะยึดติดกับวัตถุแบบสุ่ม (ปัจจุบันเป็นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ที่เรียกว่า "บั๊กซี") และกอดมันแน่นเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งพี่เลี้ยงได้อนุญาตและส่งเสริมพฤติกรรมนี้ แม้แต่ในช่วงอาบน้ำ และทานอาหาร SCP-1055 จะส่งเสียงอย่างไม่พอใจ หรือส่งเสียงเตือนในนามของวัตถุนี้; คำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้จะพบกับวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีอยู่

การกักกันของ SCP-1055 ขึ้นอยู่กับสองอย่างของการแยกออกไปอยู่ลำพังกับทัศนคติทางสังคมในเชิงบวก ในกรณีเกิดภัยพิบัติบุคลากรจะต้องอพยพ และน้ำจะไปท่วมในบริเวณที่มีก๊าซไนตรัสออกไซต์ จะไม่มีสถานการณ์ใดที่มีความเป็นอันตรายกับตัวของ SCP-1055 หรือแม้แต่จะเป็นศตรู

บุคลากรระดับ 4 ที่ดูแลการกักกันของ SCP-1055 จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในระยะ 50 กม.ของศูนย์-77 หรืออาจจะให้ติดต่อโดยตรงกับบุคลากรที่ได้รับหน้าที่บำรุงรักษา

รายละเอียด: SCP-1055 อดีตคือ ไมเคิล ชโคลเดอร์ จากดักลาส ไวโอมิง เขาเป็นชายผิวขาว สูง 6 ฟุต 4 นิ้ว และหนัก 280 ปอนด์ อายุ 29 ปี และทนทุกข์ทรมาณกับอาการออทิสติด และดาวน์ซินโดร
SCP-1055 อาจจะถูกตั้งที่อยู่ เช่น 1055 "ไมค์กี้" หรือชื่อเล่นอื่นที่เขาแสดงให้เห็น แม้จะมีการจำแนกความผิดปกติ พี่เลี้ยงจะได้รับการกระตุ้นให้ไปยังที่อยู่ของ SCP-1055 ด้วยคุณสมบัติทางสังคมในเชิงบวกที่ปรากฏในเอกสารประกอบ และการสนทนา

[ข้อมูลถูกลบ]

ภาคผนวก: ขั้นตอนการกักกันได้ถูกดัดแปลงโดยหน่วยสืบราชการลับ GOI หน่วย GOI ไม่ประสบความสำเร็จในการทดลองที่จะทำลาย SCP-1055 ซึ่งนำไปสู่การหลบหนี และ [ข้อมูลถูกลบ] ในเวลาต่อมา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License