SCP-1049

วัตถุ# SCP-1049

ระดับ : Safe

มารตรการกักกันพิเศษ : SCP-1049 จะต้องถูกเก็บไว้ในกรงนกขนาด 1x1x3 เมตร คอนสำหรับเกาะจะต้องสูง 2 เมตรเหนือจากพื้นดินรวมทั้งที่ใส่อาหารและน้ำ ตัววัตถุจะต้องถูกล่ามกับคอนตลอดเวลา ห้ามนำวัตถุภายนอกเข้าไปใกล้วัตถุโดยเด็ดขาด หากจำเป็นจะต้องเข้าไปใกล้วัตถุจะต้องสวมชุดป้องกันตลอดเวลาที่เข้าไป

SCP-1049 จะได้รับอาหารส่วนใหญ่เป็น ตัวด้วง,จิ้งหรีดและตักแตน สามารถให้เป็นหนูหรือค้างคาวขนาดเล็กได้สัปดาห์ละครั้ง ห้ามให้บุคลากรเข้าไปให้อาหารโดยตรง ให้ใช้วิธีใส่ลงในที่ใส่อาหารที่จากภายนอกแทน

รายละเอียด: SCP-1049 เป็นนกฮูกตัวเต็มวัยมีขนสีขาวและดำที่เหมือนกับนกประเภทเดียวกัน ยกเว้นแต่ตาที่มีสีแดงอมชมพูและมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบนกฮูกทั่วๆไป SCP-1049 อสามารถดึงกระดูกของมนุษย์ด้วยวิธีที่ไม่รู้จักและดูเหมือนว่าจะทำกับมนุษย์เท่านั้น SCP-1049 จะไม่ใช้ความสามารถนี้กับสัตว์ตัวอื่นๆ

SCP-1049 ถูกพบหลังจากตำรวจท้องถิ่นของ██████ ประเทศเม็กซีโกเสียชีวิตแต่สภาพศพนั้นไม่พบกระดูกอยู่ภายในใกล้ๆป่า โดยไม่พบการทำร้ายร่างกายใดๆเลยและบนหน้าอกของศพนั้นเต็มไปด้วยขนนกสีขาวซึ่งสามารถระบุภายหลังได้ว่าเป็นของนกฮูก คนท้องถิ่งยังรายงานถึงการพบเห็นสัตว์ไม่ทราบตัวตนที่มีตาสีแดงใกล้กับสถานที่ที่พบศพและยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการตายของผู้เสียชีวิต ตำรวจได้ปฎิเสธเหตุผลนั้นทันที

เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เข้าไปที่เกิดเหตุหลังจากได้รับรายงาน ระหว่างการค้นหาและทำการกักกันนั้น เจ้าหน้าที่█████ได้พบเจอตัวSCP-1049 และได้บินเข้ามาเกาะไหล่ขวาของเจ้าหน้าที่█████ กัดที่หน้าของเจ้าหน้าที่█████ แต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บใดๆเลย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่█████ ได้ล้มลงทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เสียชีวิตลง หลังจากการชันสูตรศพนั้นไม่พบโครงกระดูกของเจ้าหน้าที่█████ คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอาการ ช็อคและความดันขึ้นสมองหลังจากเสียกระโหลกส่วนบนไป

หลังจากนั้นไม่นาน SCP-1049 ได้ขับถ่ายออกมาเป็นเศษกระดูกมนุษย์ ยังมีส่วนหลงเหลือที่ระบุได้คือกระดูกนิ้วมือและกระดูกส่วนหู จากการตรวจสอบได้ยืนยันว่าเป็นของเจ้าหน้าที่█████

SCP-1049 จะโจมตีมนุษย์ที่่อยู่ในระยะมองเห็นของมันและผู้ที่โดนโจมตีจะสูญเสียมวลกระดูกทั้งหมดและเสียชีวิตจากการถูกนำกระดูกออกมา

ภาคผนวก: การตรวจร่างกายของ SCP-1049 นั้น ไม่พบความผิดปกติในอวัยวะภายในหรือปฎิกริยาใดๆที่ทำให้กระดูกมนุษย์ออกมาในสภาพของการขับถ่าย และไม่ทราบวิธีการย่อยกระดูกทั้งหมด เนื่องจาก SCP-1049 ไม่ได้พยายามที่จะกินเหยื่อ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License