SCP-104-TH
rating: +11+x

ระดับ Safe

มาตรการกักกันพิเศษ

เพื่อความสะดวกในการทดลอง SCP-104-TH จะถูกเก็บในตู้เก็บของภายในห้องทดลอง B ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทดลองห่างไกลที่ TH-03 ห้องทดลองนี้จะสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีตอบสนองต่อการเสียงเป็นการสั่นสะเทือนได้ดีอยู่ด้านในสุด ชั้นนอกจะเป็นวัสดุดูดซับการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุด ภายในห้องจะมีเครื่องเสียงที่ไม่มีปุ่มควมคุมและจะทำงานทันทีหลังใส่แผ่น เครื่องเล่นจะระเบิดตัวเองหลังจากทำงานไปแล้ว 5 นาที

จะไม่มีการสื่อสารใดๆ นอกจากกระดานที่เขียนวิธีการทดลองตามภาษาของผู้ถูกทดลอง การสังเกตการจะใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดต่ำที่ไม่มีไมโครโฟนเชื่อมต่อไปยังห้องสังเกตการที่อยู่ห่างจากห้องทดลอง 1 กิโลเมตรและกล้องความเร็วสูงสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของ SCP-104-TH จากการสั่นสะเทือนของวัสดุในห้องโดยระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้จะต้องแน่ใจว่าจะไม่มีเสียง หรือความถี่ใดๆ ที่ทำให้สมองของผู้ที่อยู่นอกห้องทดลองนี้แปลความเป็นเนื้อหาของ SCP-104-TH ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์

การทดลองกับ SCP-104-TH ต้องใช้ D-Class ภายในห้องทดลองนี้เท่านี้ มีขั้นตอนคือ D-Class นำ SCP-104-TH ใส่เข้าไปในเครื่องเสียงและฟังเนื้อหาของ SCP-104-TH ไปเรื่อยๆ ในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จะไม่มีผู้ใดเข้าไปในรัศมี 500 เมตรรอบห้องทดลอง B จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเครื่องเสียงได้ถูกทำลายแล้วผลการทดลองที่ไม่พึงประสงค์นั้นให้ยิงทำลายห้องทดลองด้วยปืน ค.60 ที่ติดตั้งอยู่ข้างห้องสังเกตการได้ โดยให้นับเป็นเหตุสุดวิสัย การเก็บกู้ SCP-104-TH จะทำภายหลังจบการทดลองไปแล้ว 24 ชั่วโมงโดยใช้ D-Class และจะเก็บไว้ในห้องทดลอง B อีกครั้ง


รายละเอียด

SCP-104-TH คือแผ่น CD-Audio มีหน้าแผ่นเป็นสีขาวที่ไม่มีระบุข้อมูลใดๆ คุณภาพของวัสดุที่ผลิตเป็นตามแผ่น CD คุณภาพสูง สามารถทำลายได้ แต่จะกลับมามีสภาพเดิมหากไม่อยู่ในสายตา ยังไม่สามารถหาที่มาและแหล่งผลิตได้

เมื่อนำ SCP-104-TH ไปเปิดเล่นในเครื่องเสียงที่สามารถอ่านแผ่น CD-Audio จะพบว่ามี Audio Track เพียง 1 Track เท่านั้น โดยเนื้อหาจะเป็นเพลง "14 อีกครั้ง" ของศิลปิน เสก โลโซ (ข้อมูลจากผู้รอดชีวิตและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน) โดยภาษาของเนื้อร้องจะเปลี่ยนไปตามภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจ กรณีที่มีผู้ฟังหลายคน เนื้อร้องจะเป็นภาษาที่กลุ่มผู้ฟังเข้าใจมากที่สุดแทน

ความผิดปกติจะเกิดขึ้นเมื่อฟังเพลงอย่างต่อเนื่องไปถึงวินาที 50 เป็นต้นไป ผู้ฟังที่เข้าใจเนื้อหาจะเกิดสภาพที่นักวิจัยตั้งว่า "กลับไปอายุ 14 ครั้ง" โดยร่างกายของผู้ฟังจะละลายจากการย้อนกลับของเซลล์ร่างกายทุกส่วนเป็นเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) และจะก่อร่างขึ้นใหม่ตั้งแต่วินาทีที่ 120 ซึ่งกระบวนการ "กลับไปอายุ 14 ครั้ง" จะจบลงหลังจากเพลงจบแล้ว ซึ่ง [ข้อมูลปกปิด] % ของผู้ฟังจะรอดชีวิตและสภาพร่างกายไปถึงระดับเซลล์คล้ายกับมนุษย์ที่อายุ 14 ปี ซึ่งสามารถเจริญเติบโตต่อไปและคาดว่าจะมีอายุไขตามปกติ ผู้ที่"กลับไปอายุ 14 อีกครั้ง" เหล่านี้จะยังคงมีความทรงจำและบุคลิกภาพเช่นเดิมทุกประการ ทั้งยังฟื้นฟูร่างกายจากความพิการและโรคที่กำลังประสบอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย

อย่างไรก็ตามกระบวนการ "กลับไปอายุ 14 อีกครั้ง" นั้นเป็นกระบวนการที่รุนแรงมากขึ้นอยู่อายุของผู้ฟัง จึงมักเกิดผลการทดลองที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ร่างกายละลายแล้วไม่ก่อร่างขึ้นใหม่ เกิดปรากฏการณ์เพลิงมนุษย์ หรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นสิ่งที่คล้ายกับ [ข้อมูลปกปิด] อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหล่านี้จะตายไปเองทั้งหมดหลังจากเพลงจบลง เพื่อความป้องกันความเสียหาย จึงได้วางระเบิดเพื่อทำลาย SCP-104-TH ไปพร้อมกับเครื่องเสียง รวมทั้งยิงทำลายห้องทดลองหากจำเป็น โดยใช้คุณสมบัติการกลับมามีสภาพเดิมของวัตถุเพื่อเก็บกู้ในภายหลัง


ภาคผนวก

จากการทดลองระเบิดเครื่องเสียงทั้งที่เพลงยังไม่จบ พบว่ากระบวนการ "กลับไปอายุ 14 อีกครั้ง" ก็หยุดลงเช่นกันแต่ร่างกายจะเปลี่ยนสภาพเป็น [ข้อมูลปกปิด] และยังมีชีวิตต่อไป ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สิ่งที่อยู่รอบๆ โดยใช้ [ข้อมูลปกปิด] ดังนั้นการทดลองต้องจึงทำในที่ห่างไกลเพื่อการใช้อาวุธในการจัดการได้ง่าย และลดผลกระทบจากความผิดปกติ

SCP-104-TH ไม่มีผลกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์และผู้ที่หูหนวกถาวร รวมถึงผู้ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปีด้วย ภาษาที่ SCP-104-TH แสดงออกคาดว่ามีไม่จำกัด

สถาบันได้รับ SCP-104-TH มาจากการส่งพัสดุที่ผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการจ่าหน้าไม่ชัดเจนมีการตีกลับและพยายามส่งหลายครั้ง จนในที่ถูกส่งมายังสำนักงานของหน่วยประสานงานภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับ 0 ได้แจ้งต่อนักวิจัยว่าแผ่น CD ที่ส่งมาไม่สามารถเปิดใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้มีทดสอบเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็น SCP หรือไม่

มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ "กลับไปอายุ 14 อีกครั้ง" ทั้งจากการอาสาและอุบัติเหตุทั้งสิ้น 8 คน โดย 7 คนยังทำงานอยู่กับสถาบันต่อไป ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นมีปัญหาทางจิตเนื่องจากภาวะฮอร์โมนและการรับสภาพตนเองไม่ได้ ได้ให้ยาลบความทรงจำระดับ A และนำออกจากสถาบันไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License