SCP-1032
SCP-1032.jpg

SCP-1032 ในปัจจุบัน (รูปไม่อุญาตให้ซูม

วัตถุ#: SCP-1032

ระดับ : Safe Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ : SCP-1032 จะต้องถูกเก็บไว้ในห้องเก็บรักษาวัตถุที่ไม่มีชีวิตระดับสูงโดยที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการณ์ในห้องตลอดเวลา

SCP-1032 จะถูกจับตาดูตอลดเวลาด้วยกล้องบันทึกความเร็วสูงพร้อมติดเลนส์ขนาดเล็กที่สามารถซูมได้ไม่ต่ำกว่า 20 เท่า เพื่่อให้แน่ใจได้ว่าตัวอักษรทุกตัวที่อยู่บนเข็มนั้นอ่านออก เข็มใดก็ตามที่ผ่าน 12:00 นาฬิกาไปแล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "เหตุการณ์ตอนเที่ยงคืน") จะต้องบันทึกเพื่อส่งตรวจทุกครั้งที่ผ่าน 12:00 นาฬิกาไปแล้ว หลังจากเข็มใดที่ผ่าน "เหตุการณ์ตอนเที่ยงคืน" ไปแล้วนั้นตัวอักษรใหม่บนเข็มจะต้องถูกบันทึกทั้งหมด พร้อมกับวัดความเร็วของเข็มนาฬิกาต่างๆเพื่อคาดคะเนเวลาที่มันจะผ่านเวลาเที่ยงคืนอีกครั้ง

รายละเอียด SCP-1032 คือนาฬิกาปลุกสีเงินที่ไม่ทราบที่มาและผู้ผลิต นาฬิกาทั้งเรื่อนทำจาก เงิน,พลาสติก,แก้วและเข็มนาฬิกา 22 เข็มโดยมีขนาดและรูปร่างต่างกันออกไป

เข็มของ SCP-1032 นั้นไม่ได้วัดเวลาตามมาตรฐาน เข็มแต่ละเข็มนั้นจะเดินตามความเร็วของตัวมันเอง ซึ่งแต่ละเข็มจะวัดเวลาของเหตุการณ์ที่กำลังสิ้นสุด หรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่จนกระทั่งมันสิ้นสุดลง ด้วยตัวอักษรสีขาวที่อยู่บนเข็มทั้งหมดของมันซึ่งแต่ละเข็มจะวัดระยะเวลาของเหตุการณ์ไม่เท่ากัน

เมื่อเข็มของ SCP-1032 ผ่านเวลา 12:00 นาฬิกาเหตุการณ์หลายๆอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกับเวลาที่เข็มของ SCP-1032 ผ่านเวลาเที่ยงคืน ซึ่งทั้งหมดเรียกรวมกันว่า "เหตุการณ์ตอนเที่ยงคืน" ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 1.เหตุการณ์ที่อยู่บนตัวเข็มจะสิ้นสุดลงหรือถูกทำลายลงหากเป็นสิ่งของหรือสถานที่, 2.ตัวอักษรชุดใหม่จะปรากฏบนเข็มเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้, 3.ความเร็วที่เข็มหมุนจะเปลี่ยน

จนถึงปัจจุบัน SCP-1032 นั้นไม่เคยทำนายเหตุการณ์ผิดเลย ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะสิ้นสุดลงตรงกับเวลาที่เข็มผ่านเวลา 12:00 ไปแล้วทั้งสิ้น ซึ่งมันทำนายเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแม่นยำ เช่น การตายมากกว่า █████ ตัวของสัตว์เซลล์เดียว , การล่มสลายของรัฐบาลประเทศ ██ , การหายตัวไปของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ █████ และสถาบันของเขา , การตายของภาษาและการเริ่มต้นใหม่ของ █████ ██

ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นสามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นยำอันเนี่องมาจากความเร็วของเข็มทุกเข็มนั้นคงที่อย่างแน่นอนยกเว้นว่าอยู่ระหว่าง "เหตุการณ์เที่ยงคืน"

เข็มทุกเข็มนั้นถูกกำหนดเป็น SCP-1032-01 จนถึง -1032-22 โดยเรียงจากขนาดที่เล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุด

รายการต่อไปนี้คือเข็มทั้ง 22 เข็มของ SCP-1032 และคำทำนายที่ระบุอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถดูรา่ยงานฉบับเต็มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดได้ที่ [ข้อมูลถูกจำกัดการเข้าถึง]

SCP-1032-01
คำทำนายปัจจุบัน : SCP-1032-01 นั้นหมุนเร็วมากจนไม่สามารถอ่านได้
เวลาที่สิ้นสุด (ถัดจากเหตุการณ์เที่ยงคืน) : ไม่มี
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีสามารถจับใจความได้มีเพียง 3 ตัวเท่านั้นคือ "ความคิด" "เสียง" และ "ความรู้สึก"

SCP-1032-02
คำทำนายปัจจุบัน : "สิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับใครบางคน"
เวลาที่สิ้นสุด : SCP-1032-02 เคลือนที่ช้าเกินไปที่สามารถวัดได้
หมายเหตุ : เนี่องจากความคลุมเครือของคำทำนายและไม่สามารถวัดเวลาที่แท้จริงได้ จึงไม่ทำการหาข้อมูลใดๆต่อไป

SCP-1032-03
คำทำนายปัจจุบัน : "การถูกระบุเป็นระดับ Safe"
เวลาที่สิ้นสุด : 02/06/2012
หมายเหตุ : ดร.กูวเทอร์แนะนำว่าให้ปรับระดับเป็น Euclid เนื่องมาจกามันรู้ตัวตนปัจจุบันของตัวมันเอง ซึ่งคำร้องขอของ ดร.กูวเทอร์นั้นถูกเขียนขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2012

คำทำนายปัจจุบัน : " การถูกระบุเป็นระดับ Euclid "
เวลาที่สิ้นสุด: 09/01/2015
หมายเหตุ : SCP-1032 ปัจจุบันนั้นยังไม่แสดงท่าทีใดๆที่จะเปลี่ยนให้เป็น Keter ดร.เอดิสันแนะนำให้ปรับวัตถุกลับเป็นระดับ Safe เหมือนเดิมซึ่งคำร้องขอนั้นขอให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2015

ใช่แล้วละ ปัจจุบันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามเราก็ยังจะลดระดับมันลงอยู่ดัีเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันอาจจะสร้างเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่บีบให้เราปรับมันเป็น Keter เรารับมือกับพวก Keter มากพออยู่แล้ว ขอบคุณนะ แต่เราไม่เอาเพิ่มอีกละ -ดร.เอดิสัน

SCP-1032-04
คำทำนายปัจจุบัน : "จักรวาล"
เวลาที่สิ้นสุด : [ข้อมูลถูกลบ]
หมายเหตุ ปัจจุบันไม่รู้ว่าคำนี้พูดถึงการสึ้นสุดลงของจักรวาลของเราหรือไม่ หรืออาจจะหมายถึงการสิ้นสุดลงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหมายถึงจักรวาลเช่นกันหรืออาจจะหมายถึงการแนวคิดที่เกี่ยวกับความเป็นจักรวาลก็ได้

SCP-1032-05
คำทำนายปัจจุบัน : "ความล้มเหลวของสื่อโฆษณา"
เวลาที่สิ้นสุด : ไม่มี
หมายเหตุ : SCP-1032-05 หมุนเร็วมาก ซึ่งหมุนครบรอบ 2-5 รอบต่อวัน จนถึงปัจจุบันเข็มนี้ก็ไม่แสดงคำทำนายอื่่นๆเลย

SCP-1032-06
คำทำนายปัจจุบัน : "เอกราชจากประเทศ"
เวลาที่สิ้นสุด : 16/05/2073
หมายเหตุ : SCP-1032-06 ไม่ระบุแน่ชัดว่าประเทศหรือเขตปกครองตนเองใดที่จะเป็นเอกราชจากประเทศใด

SCP-1032-07
คำทำนายปัจจุบัน : "ความตลก"
เวลาที่สิ้นสุด : 22/03/2052
หมายเหตุ : ไม่มี

SCP-1032-08
คำทำนายปัจจุบัน : การใช้ประโยค "คุณพูดใหม่อีกครั้งก็ได้นะ"
เวลาที่สิ้นสุด : 22/03/2267
หมายเหตุ : ไม่มี

SCP-1032-09
คำทำนายปัจจุบัน : "การเป็นศัตรูกันของสองชาติในแอฟริกา"
เวลาที่สิ้นสุด : [ข้อมูลถูกลบ]
หมายเหตุ : SCP-1032 นั้นมักจะทำนายถึงเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงโดยใช้วลีที่ดูไม่มีภัยซึ่งคำทำนายนี้คาดได้สองแง่คือ ความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในแอฟริกาหรือแอฟริกาจะเกิดสงครามที่รุนแรงก็เป็นได้

SCP-1032-10
คำทำนายปัจจุบัน : "ลูกสาวของเจสัน ดับเบิลยู เทย์เลอร์"
เวลาที่สิ้นสุด : 14/10/2029
หมายเหตุ : จนถึงปัจจุบัน SCP-1032-10 นั้นทำนายเกี่ยวกับมนุษย์เท่านั้นซึ่งบุคคลเหล่านั้นยากที่จะระบุตัวตนและที่อยู่ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12/04/2011 SCP-1032-10 ทำนายเกี่ยวกับวันตายของ D-56342 ซึ่งก่อนจะถึงเวลาที่สิ้นสุดลง D-56342 นั้นถูกนำไปไว้ในห้องขังเหล็กและปิดอย่างแน่นหนาโดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คนเฝ้าด้วย ทั้ง 3 คนได้รับอุปกรณ์สำหรับหายใจติดตัว เมื่อคำทำนายสิ้นสุดลอง D-56342 เสียชีวิตลงทันที เจ้าหน้าที่ทั้งสองนั้นไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ เมื่อตรวจสอบอีกครั้งจึงพบว่า ถังออกซิเจนนั้นถูกใส่แทนที่โดยแก็สทำลายประสาท VX ที่ใช้ในการกักกัน SCP-███ การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป

SCP-1032-11
คำทำนายปัจจุบัน : "การดำรงตำแหน่งของประธานธิบดี ██████"
เวลาที่สิ้นสุด : ██/█/████
หมายเหตุ : █████████ นั้นเป็นประธานธีบดีของประเทศ ██████

SCP-1032-12
คำทำนายปัจจุบัน : "ร้านเบอร์เกอร์ ███████ █████"
เวลาที่สิ้นสุด : 04/07/2016
หมายเหตุ : คำทำนายของ SCP-1032-12 นั้นจะทำนายเกี่ยวกับร้านอาหารที่กำลังจะปิดกิจการ ในวันที่ 06/10/1993 ได้มีความพยายามที่จะทำให้ร้าน "██████ ฮ็อดด็อก" นั้นไม่ปิดตัวลงตามคำทำนาย สถาบันจึงบริจาคเงินจำนวน $10,000 ในนามของผู้ไม่ประสงค์ออกนอม เพื่อให้ร้านยังคงอยู่ต่อไป เจ้าของร้านได้ทำการเปลีี่ยนชื่อร้านเป็น "█████ ███████" และทำการปรับปรุงร้านใหม่

SCP-1032-13
คำทำนายปัจจุบัน : "2020"
เวลาที่สิ้นสุด : 01/01/2022
หมายเหตุ : นักวิจัยคาดว่า การทำนายครั้งนี้อาจจจะเป็นการทำนายที่ผิดพลาดครั้งแรกก็เป็นได้

[ข้อมูลถูกลบ]

SCP-1032-020
คำทำนายปัจจุบัน : "████████████ ████████████████"
เวลาที่สิ้นสุด : ██/██/████
หมายเหตุ : ████████████ ████████████████ คือวงละครของแม็คซิกันที่มีชื่อเสียง

SCP-1032-21
คำทำนายปัจจุบัน : "สถาบัน SCP"
เวลาที่สิ้นสุด : [ข้อมูลถูกลบ]
หมายเหตุ : [ข้อมูลถูกลบ]

SCP-1032-022
คำทำนายปัจจุบัน: "การช่วยเหลือของสาธาณะสุข"
เวลาที่สิ้นสุด: 28/07/2032
หมายเหตุ: คำทำนายนี้ค่อนข้างคลุมเครือระหว่าง การต้องการความช่วยเหลือ หรือ การช่วยเหลือโดยทั่วๆไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License