SCP-103
tumblr_l3witc4WIQ1qzvz5ro1_500.jpg
[ข้อมูลถูกลบ]

วัตถุ# SCP-103

ระดับ: Euclid

สถานะปัจจุบัน: ถูกกักกันอีกครั้ง

มาตรการกักกันพิเศษ: ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษใดๆกับ SCP-103 หาก SCP-103 มีท่าทีไม่สบายหรือคุ้มดีคุ้มร้าย ก็ให้เอาไปไว้ในห้องขนาด 5 x 5 เมตร เพื่อรอการตรวจสุขภาพ

ไม่มี ดู ข้อมูลเพิ่มเติม 103-a และ 103-b

SCP-103 นั้นถูกใช้ยาให้อยู่ในสภาพเป็นผักเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขัดขืน ให้ดำรงชีพมันไว้ด้วย [ข้อมูลปกปิด] ให้แน่ใจว่ารอยผ่าที่ท้องของมันจะไม่สมานตัว ทำให้ช่องท้องของมันเปิดอยู่เสมอ ให้บุคลากรทุกคนที่ข้องแวะกับ SCP-103 ใช้งานล่วมยาแบบเฉพาะของสถาบันแบบที่สี่ด้วย

[ข้อมูลปกปิด] ที่ออกมาจากSCP-103 นั้นให้เผาทำลายทั้งหมด ห้ามมิให้บุคลากรสัมผัสกับตัวอย่างหรืออะไรก็ตามที่ออกมาจาก SCP-103 โดยไม่สวมเครื่องป้องกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ

รายละเอียด: SCP-103 เป็นชายอายุสี่สิบกลางๆ วัดส่วนสูงได้ 190 เซนติเมตร หนัก 100 กิโลกรัม ตัวอย่างเกิดในปี 19██ วันที่ ██ ████ ไม่รู้ว่าตัวอย่างยังมีญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ไหม

ตัวอย่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นขนาดเล็กกลางเดือนเมษายน เวลาประมาณ 21.30 น. โดยบอกแพทย์ว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายสัปดาห์แล้วเพราะไม่รู้สึกหิวเลย จากการตรวจเบื้องต้นนั้น SCP-103 มีสุขภาพดีเยี่ยม แม้จะมีอาการดังกล่าว SCP-103 อธิบายกับพนักงานต่อไปว่าเขาไม่รู้สึกอยากกินอะไรสักนิด

จากการศึกษา SCP-103 เมื่อรับตัวมาแล้ว จึงได้พบว่าสสารทั้งแข็ง และเหลวจะหายไปทันทีที่เข้าไปถึงส่วนท้องของ SCP-103 แม้กระนั้น SCP-103 ก็ยังมีสุขภาพดีพร้อม ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่า SCP-103 ได้รับสารโภชนาการที่มนุษย์ใช้ดำรงชีพได้อย่างไร หรืออาหารที่กินเข้าไปหายไปไหน SCP-103 ไม่ขับถ่ายของเสีย แต่ยังรู้สึกกระหายน้ำ (ตามที่คนทั่วไปเป็น) จึงให้เอากล่องน้ำแข็งบรรจุน้ำสะอาด 12 ขวดไปส่งให้ที่ห้องของ SCP-103 เวลา 6.30 น. ทุกเช้า SCP-103 ไม่มีท่าทีก้าวร้าวกับพนักงาน และบางครั้งก็เข้าร่วมวงสนทนาหรือเล่นเกมกระดานกับพนักงาน

ดู ภาคผนวก 103-b

ภาคผนวก 103-A: การทดลองที่ผ่านมาทั้งหมดไม่สามารถสรุปผลใดๆได้ และการทดลองเพิ่มเติมก็ไม่น่าจะให้ข้อมูลอะไรใหม่ด้วย ให้ยุติการวิจัย วัตถุได้รับการปล่อยตัว แต่ยังอยู่ภายใต้การจับตาดูและต้องมารายงานตัวเพื่อรับการตรวจสุขภาพทุกเดือน SCP-103 ได้รับข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในกรณีที่อาการเปลี่ยนไป ให้เก็บข้อมูลการทดลองทั้งหมดลงในแฟ้ม

ภาคผนวก 103-B: ณ วันที่ █/██/████ SCP-103 เข้ารายงานตัวกับศูนย์พยาบาลของสถาบัน SCP-103 มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปริมาณมากกว่า ██ ลิตร กรุ๊ปเลือดนั้นไม่ตรงกับของ SCP-103 และไม่ [ข้อมูลปกปิด] การพยายามล้างท้อง SCP-103 ล้มเหลวเนื่องจากปริมาณของเลือด ใน █ ชั่วโมงต่อมา เลือดก็หยุด ก่อนที่ฝ่ายพยาบาลของสถาบันได้เตรียมการผ่าตัดตรวจสภาพ

เมื่อเปิดช่องท้องของ SCP-103 ดร.หยุนก็สังเกตเห็น ”รอยปูดจำนวนหนึ่งรอบๆท้องด้านนอก คล้ายกับใบหน้าของมนุษย์” เมื่อดร.หยุนจะตัดเนื้อเยื่อมาตรวจ รอยปูดนั้นก็ “…ยุบไปอย่างฉับพลัน บ่งชี้ว่ามันเป็นรอยของวัตถุแปลกปลอม”

(ดร.หยุนได้รับคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสภาพต่อไป และได้ทำอย่างน่าชื่นชม สามารถสังเกตเห็นความลังเลของเขาในบันทึกได้ ซึ่งสิ่งนี้จะใชเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความผิดของผู้ดูแล ███████)

เมื่อเปิดท้องออก [ข้อมูลปกปิด] คล้ายกับ พยาธิตัวตืด [ข้อมูลปกปิด] ผู้เสียชีวิตประกอบด้วย ดร.หยุน ผู้ช่วยนักวิจัย ซิมส์ และ ผู้ช่วยนักวิจัย เรนฟิลด์ ความเลินเล่อของผู้ดูแลฝ่ายพยาบาล ███████ นั้น กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

SCP-103 ได้รับระดับใหม่เป็น Euclid และถูกกักกันอีกครั้งพร้อมมาตรการกักกันที่แก้ไขใหม่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License