SCP-1021

วัตถุ# SCP-1021

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ตอนนี้ไม่มีมาตรการกักกันใดๆ ทุกตัวอย่างของ SCP-1021 ให้ใช้ได้ตามปกติในศูนย์วิจัยและอาคารต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาคผนวก

รายละเอียด: SCP-1021 คือชุดปัายไฟทางออกจำนวน 7 อัน ที่ถูกออกแบบในปลายยุค 40 ความผิดปกติของวัตถุจะแสดงต่อเมื่อเมื่อนำวัตถุไปวางไวับนประตูไม้หรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ประตูบานพับ (เช่น หน้าต่าง) เมื่อเปิดประตู ประตูจะถูกเชื่อมกับทางออกหลายๆจุดที่อยู่ในโรงภาพยนตร์███████ ใน █████ ยกเว้นประตูทางเข้าออกหลัก ซึ่งสามารถเดินเข้าไปได้

SCP-1021 ถูกค้นพบเมื่อมีนักท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเข้าไปเยี่ยมชมการออกแบบของโรงภาพยนตร์███████ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบของโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะถูกรื้อถอน เขาได้พบกับวัตถุเข้าบริเวณหน้าประตูทางเข้าออกหลักของโรงภาพยนตร์ โดยข้างกล่องนั้นเขียนไว้ว่า "ขยะ" ซึ่งตัวเขาเก็บกลับมาเป็นของที่ระลึกเนื่องจากการออกแบบเป็นการออกแบบในปลายยุค 40 เมื่อถึงบ้าน เขาได้นำวัตถุแขวนไว้บนประตูห้องน้ำเพื่อประดับตกแต่ง แต่เมื่อเปิดประตูแล้วนั้น เขาได้พบตัวออกยืนอยู่ที่ประตูส่งของของโรงภาพยนตร์อีกครั้ง ระบบตรวจจับการสืบค้นข้อมูลผิดปกติของสถาบันได้ตรวจพบข้อมูลความผิดปกตินี้จึงทำการศึกษาข้อมูลและส่งเจ้าหน้าที่เข้าสืบสวนเรื่องนี้ทันที หลังจากถึงโรงภาพยนตร์เจ้าหนัาที่ได้ส่งฝ่ายสนับสนุนและได้ทำการซื้อต่อจากสำนักงานดูแลสถานที่ทางวัฒนธรรม ที่ดูแลและซื้อสถานที่ทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะแปลกประหลาดต่อจากหลายๆเจ้าของเพื่อทำการดูแลรักษาและปรับปรุงต่อไป หลังจากการถ่ายโอนสถานที่เสร็จ พยานทุกคนได้ถูกลบความทรงจำระดับ B เมื่อศึกษาประวัตินั้น ไม่พบความผิดปกติใดๆมาก่อนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในระยะเวลา 1 เดือนด้วย

อันเนื่องมาจากวัตถุมีความปลอดภัยและมีประโยชน์สูง ตัวอย่างของวัตถุทั้ง 7 ชิ้นได้แจกจ่ายไปให้กับสถาบันวิจัยหลายๆแห่งเพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉินของศูนย์วิจัยต่างๆ โรงภาพยนตร์ได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นศูนย์อพยพของสถาบัน จุดทางออกจะถูกจัดให้มีเจ้าหน้าทีีการรักษาความปลอดภัยระดับ 3 เพื่อปัองกันการใช้ผิดจุดประสงค์และการลักลอบนำ SCPs ตัวอื่นออกจากสถานที่กักกัน

ภาคผนวก: รายการของตัวอย่าง SCP-1021 ที่ถูกแจกจ่ายไปที่ต่างๆ และประตูที่วัตถุเชื่อมด้วย

1021-1 ไซต์-19 ประตูทางออกของโรงภาพยนตร์ที่ 2
1021-2 ไซต์-4 ประตูทางออกของโรงภาพยนตร์ที่ 3
1021-3 ไซต-11 ประตูทางออกของโรงภาพยนตร์ที่ 1
1021-4 ศูนย์ผู้พิทักษ์ SCP ประตูส่งของ
1021-5 ศูนย์ป้องกัน SCP โถงทางออกฉุกเฉิน
1021-6 ประตูห้องเก็บของของ ดร.ไบรท์ ถูกถอดออก, ร้องขอโดย ดร.โคห์รี่ ประตูทางเข้าของพนักงาน
1021-7 ข้อมูลปกปิด ข้อมูลปกปิด
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License