ตัวอย่างบันทึกรายงานของวัตถุประเภทเป็นภัยทางการรับรู้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวัตถุประเภทเป็นภัยทางการรับรู้ที่สมมติขึ้นมา

วัตถุ#: FCP(Fake Containment Procedures)-1018-JP

ระดับ: Thaumiel

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: FCP-1018-JP จะอยู่ในห้องกักกันพิเศษ-1018ที่ไซต์-1018โดยเฉพาะ การเข้าถึงห้องกักกันจำกัดเฉพาะบุคลากรที่มีระดับความปลอดภัย 5/1018 ห้ามรับรู้ข้อมูลนอกเหนือจากความผิดปกติของ FCP-1018-JP ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงนี้ให้มากที่สุดเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับ FCP-1018-JP จึงจำกัดเฉพาะความผิดปกติเท่านั้น ระดับของวัตถุให้ระบุเป็น Thaumiel เป็นการเฉพาะ บุคคลที่ละเมิดข้อห้ามข้างต้นจะถูกควบคุมตัวในห้องกักกันมนุษย์พิเศษ-1018ที่ไซต์เดียวกัน

รายละเอียด: FCP-1018-JP เป็นวัตถุที่ถูกห้ามจำกัดความจากความผิดปกติที่จะอธิบายต่อไป ถ้าเกิดรับรู้ถึงการจำกัดความสักอย่างของ FCP-1018-JP จะไม่สามารถทำการรับรู้สิ่งถูกจำกัดความแบบเดียวกันได้ แต่ว่าในการจำกัดความก็มีมีเกณฑ์ที่ไม่รู้จักอยู่ เมื่อสิ่งที่คุณเคยรับรู้มาก่อนอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็จะหายไปด้วย

จุดสำคัญในตัวอย่างบันทึกด้านบนมีดังต่อไปนี้

  • ระดับของวัตถุโดยหลักการแล้วจะใช้ตามที่ระบุ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามนั้นด้วยความผิดปกติ
  • ลักษณะของวัตถุเป็นจุดที่สำคัญก็จริง แต่ก็ต้องมีการละเว้นในกรณีที่บันทึกได้ยากจากความผิดปกติ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วรายละเอียดของรายงานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีได้ตามความผิดปกติ เพียงแต่ในกรณีนั้นโปรดปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณก่อนทำการดำเนินการ

ตั้งแต่หน้าถัดไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ「วิธีเขียนรายงานสำหรับวัตถุที่รบกวนคำอธิบาย」

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License