SCP-1011

วัตถุ# SCP-1011

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1011 ถูกเก็บอยู่ที่หอ-07 ในไซต์-35 โดยมียามสองคนที่ต้องอยู่เฝ้าทางเข้าหอ-07 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลบ SCP-1011 คลาส-D ที่อยู่ในไซต์-35 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองโดยพวกเขาจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสิ้นสุดการทำงานช่วงสุดท้ายของเดือนเพื่อศึกษาผลกระทบของ SCP-1011 วัตถุที่ถูกผลิตในการทดลองดูเหมือนว่าจะไม่มีความผิดปกติ การใช้งานใดที่ไม่สำคัญนั้นต้องได้รับอนุมัติตามที่กำหนดเอาไว้ในเอกสาร CSG-0371-N

รายละเอียด: SCP-1011 เป็นรูปปั้นมนุษย์ที่สูง 2 เมตร หนักประมาณ 4200 กก. ส่วนหัวนั้นถูกแทนที่ด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย แท่นถูกจารึกด้วยคำว่า "บิดาคนสำคัญแห่งการผลิต" และปีที่ระบุว่าเป็น 1927 การวิเคราะห์ส่วนประกอบนั้นทำจากเหล็กที่ผสมคาร์บอม 2.3%

ความผิดปกติของ SCP-1011 นั้นเป็นที่ชัดเจนเมื่อมองโดยมนุษย์ที่เป็นพวกใช้แรงงานไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงนับจากที่เห็น การปฏิเสธการรับรู้ต่อ SCP-1011 นั้นแสดงให้เห็นว่าอาจจะหยุดผลกระทบได้

ในขั้นตอนที่ 1ผู้ทดสอบจะถูกกำหนดให้เป็น SCP-1011-1 และจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และพอใจ พวกเขาจะตั้งใจทำงานเป็นเวลานานๆได้และให้ความสนใจต่องานเพิ่มขึ้น ขณะที่ขั้นตอนกำลังดำเนินอยู่นั้น SCP-1011 จะหยุดทำกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากงาน, นอนหลับ และความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

หลังจากนั้นประมาณ ██ เดือน ขั้นตอนที่ 2 เริ่มปรากฏชัดเจน SCP-1011-1 แม้ว่าตอนแรกนั้นอาจจะไม่ชอบเกี่ยวกับวิธีที่ปลอดภัยเช่น ใส่หมวก ถุงมือ หรือแว่นตา เมื่อถูกถาม SCP-1011-1 ก็บอกว่า "ไม่จำเป็น" และ "รัด" เมื่อดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ SCP-1011-1 จะค่อยๆเลิกใช้เครื่องมือและหันมาใช้แรงของตัวเองแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บก็ตาม ขั้นตอนนี้จะอยู่ต่อไปประมาณ ██ เดือน

ต่อมาในขั้นตอนที่ 3 SCP-1011-1 จะเกิดอาการนอนไม่หลับ ทำให้พวกเขามารวมตัวกันอยู่ตรงหน้า SCP-1011 และหยุดการเคลื่อนไหว จ้องมองไปที่มันเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน ความคืบหน้าผลกระทบจากขั้นตอนที่ 2 ทำให้ SCP-1011-1 ยกเลิกที่จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่าง และบ่อยครั้งที่เล่นกันในกลุ่มแทนที่จะทำงาน จากนั้น SCP-1011-1 จะแสดงความพิกลพิการทางร่ายกายออกมาที่มีแนวโน้มมาจากการทำงานอย่างหนัก และต่อต้านความเจ็บปวดต่างๆได้อย่างชัดเจน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาต่อไปเรื่อยๆ

เวลานี้เป็นที่รู้กันว่าอาการที่เกิดจาก SCP-1011 ที่อยู่ในขั้นตอนที่ 4 - ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนนี้ SCP-1011-1 จะใช้เครื่องมือก่อสร้างทำลายผู้คนในโรงงาน แม้จะมีการทดลองอย่างมากเกี่ยวกับแรงกระตุ้นที่มีความเป็นไปได้กับพวกเขา ความพยายามให้คลาส-D เข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 ในไซต์-35 ประสบความสำเร็จ

การค้นพบ: SCP-1011 เป็นที่สนใจของสถาบัน ที่โรงงานผลิตเหล็ก████████ 28 ตุลาคม บัชคีร์ ASSR, RSFSR, สหภาพโซเวียต (ปัจจุบันคือไซต์-35) ในวันที่ ██/██/1947 หลังการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้รับจากการทำยอดขายในการผลิต1 (ดูภาคผนวก 1011-1) ไม่มีบันทึกถึงการมีอยู่ก่อนหน้านั้นของสินค้า การส่ง หรือการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามก่อนที่สถาบันจะพบนั้น ได้พยายามที่จะนำวัตถุออกจากไซต์โดยกลุ่ม "P" (Psychotronic) GRU (ดูภาคผนวก 1011-2 เกี่ยวกับการรั่วไหล)
ต่อไปนี้เป็นการล่มสลายของ USSR ปี 1991 ตัวแทนของสถาับนได้ชักชวนรัสเซียให้ปลดระวางและขายโรงงานให้กับสถาบันด้วยข้อเสนอเงิน[ปกปิด]ดอลล่าร์ และไซต์-35 จึงถูกสร้างขึ้นรอบๆหลังจากนี้น

ภาคผนวก 1011-1:

เนื้อหาที่ตัดออกมาจากรายงาน

[ข้อมูลปกปิดช่วงสั้นๆ]
เหล่าคณะกรรมการ[ข้อมูลปกปิด]ได้ต้อนรับผมอย่างอบอุ่น แต่ช่วยไม่ได้ที่สังเกตเห็นถึงความไม่ชัดเจนและพฤติกรรมที่ผิดปกติอยู่บ้าง สหายM████████ ยังคงเก็บเรื่องที่จะพูดคุยถึงผลกระทบที่วิเศษสุดของรูปปั้นนั้นที่ได้เอามาติดตั้งไว้ในห้องโถงตลอดเวลา 5 ปี ที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนงาน มันเป็นงานศิลปะแบบสังคมนิยม และชักชวนให้ผมไปดูมันให้ได้ ในขณะที่สหายT███████ ก็ประสานนิ้วมือกันไว้เสมอ หรือผมอาจเข้าใจผิดไป
[ปกปิด]
วิธีการหล่อโลหะพวกนั้นไม่ได้เป็นไปตามพื้นฐานโดยปกติ คนพวกนั้นจับแท่งเหล็งร้อนๆด้วยมือเปล่า มือของเขาเป็นสีดำและเหี่ยว มีแผ่นเหล็กตอดยึดเอาไว้บนหัวของพวกเขา ผมได้เห็นชายสองคนที่หลังมีรอยบากสามรอยและมีรอยนูนเป็นสันออกมา พวกเขาดูเหมือนจะไม่สบายและรอยยิ้มที่กระตือรือร้นก็ปรากฏให้เห็นตลอด ส่วน[ข้อมูลปกปิด]ก็คอยทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรที่จะคอยเอาคนงานขึ้นมา - เมื่อมีคนห้าคนตกลงไปอยู่ในโลหะหลอมเหลว สหายM████████ คนที่เป็นไกค์ของผมไม่ปรากฏความผิดปกติๆนอกจากการตอบคำถามไม่กี่คำของผมอย่างไม่เต็มใจนักแล้วจากนั้นก็หันไปยกย่อเชิดชูความดีของรูปั้นนั้น
[ปกปิด]
ผมยื่นคำขอให้ปิดการดำเนินการต่างๆในโรงงานผลิตเหล็ก████████ 28 ตุลาคมโดยทันทีเพื่อกักกันและตรวจสอบต่อไป แม้ว่าจะมีความพยายามเป็นพิเศษที่จะฟื้นฟูให้เป็นที่อยู่ของเรา นอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นสัญญาณของการก่อวินาศกรรมตามข้อมูล[ข้อมูลปกปิด]
Mikhail Vsevolodovich S█████.

ภาคผนวก 1011-2:

ตัดตอนมาจากรายงานที่รั่วไหลในกลุ่ม "P" GRU ACTION

เมื่อมาถึงไซต์มันดูเหมือนจะถูกทิ้งร้าง อาคารที่ว่างเปล่าไม่มีสายตาที่จ้องมองมาของผู้บริหารหรือคนอื่นๆ ห้องโถงมีข้าวของกองพะเนินเหมือนกองผ้าและบางส่วนนั้น[ข้อมูลปกปิด] นอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจ ดูเหมือนว่ารองผู้การN████ จะมีความกระวนกระวายและหมกหมุ่นอยู่แต่กับมัน ผมพยายามบังคับให้เขาทำตามหน้าที่
[ปกปิด]
ในโรงหล่อหลักนั้นเราได้พบกับแท่งเหล็ก 94 แท่ง มี 15 แท่งที่ผิวแตกต่างกัน ผมใช้มีดขูดไปบนนั้นแล้วมันนุ่มมากและผมก็ทำให้มันหันออกมาเหมือนกระดูก เตาเผาถูกทำให้เย็น มีซากของชิ้นเนื้อและรอยเลือด แต่ก็[ข้อมูลปกปิด] ท่อนขนาดใหญ่กำลังกลิ้งไปและกระแทกเข้ากับอันอื่นอย่างรุนแรง [ข้อมูลปกปิด] ดูเหมือนว่าจะเสื่อมสภาพแล้ว
[ปกปิด]
ได้พบกับชายคนหนึ่งที่เคยทำงานที่นี่ เขาไม่สวมเสื้อผ้าและ[ข้อมูลปกปิด]ของเขา เขาไม่สนใจคำถามใดๆเลยและยังคงทำ "งานที่เสร็จแล้ว" ซ้ำไปมา เขาถูกเอามากักตัวไว้สำหรับคำถามเพิ่มเติม
[ปกปิด]
[จบรายงานที่ตัดตอนมา]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License