SCP-101-TH
rating: +17+x

วัตถุ# SCP-101-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกักกันพิเศษใดๆ ให้ใช้ SCP-101-TH ได้ตามปกติโดยต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ระดับกวาดล้างตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ให้เก็บ SCP-101 ไว้ในตู้นิรภัยติดผนังที่ไซต์-██ ที่ต้องใช้รหัสในการเปิด การขอใช้งานใดๆในตอนนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกเท่านั้น การทดลองทำเฉพาะในทดลองที่มีความปลอดภัยและต้องไม่ทดลองกับสิ่งของที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรได้

SCP-101-TH.jpg

SCP-101-TH

รายละเอียด: SCP-101-TH คือถ่านไฟฉายขนาด AA ยี่ห้อ P███████ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ก้อน มีตราของ "เดอะแฟคเทอร์รี่" บนตัววัตถุ SCP-101-TH นั้นสามารถชาร์จตัวเองได้ด้วยวิธีที่ไม่รู้จักโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าใดๆการตรวจสอบตรงนี้นั้นพบว่าภายในของวัตถุมีก้อนพลังงานสีเหลืองบางอย่างที่จะให้พลังงานอยู่ตลอดเวลา SCP-101-TH เหล่านี้สามารถใส่ไปในวัตถุใดก็ตามที่สามารถใช้กับถ่านขนาด AA ได้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่ใช้ร่วมกับถ่านอื่นที่ไม่ใช่ SCP-101-TH มิเช่นนั้นมันจะไม่แสดงผลใดๆออกมา

หลังจากที่ใส่ SCP-101-TH เข้าไปในสิ่งของแล้วสิ่งของนั้นจะเกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากปรกติเป็นดีขึ้นหรือดีที่สุด ทั้งลักษณะภายนอกและการใช้งานด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก เช่น รีโมททีวี หลังจากใส่ SCP-101-TH เข้าไป รีโมทจะเปลี่ยนจากรีโมทที่ใช้ได้เฉพาะกับทีวีไปเป็นสามารถใช้ได้รับทุกอย่างที่ควบคุมด้วยรีโมท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ เช่น มีปุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ มีหน้าจอ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลังจากนำ SCP-101-TH ออกจากสิ่งของ สิ่งของจะไม่กลับคืนสภาพเดิมและไม่สามารถใช้ได้กับถ่าน AA แบบปรกติที่มีในปัจจุบันได้อีกต่อไป

SCP-101-TH ถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ ███████ ของสถาบันที่แฝงตัวในกรมตำรวจจากเหตุการณ์โจรกรรม โดยมีผู้ก่อเหตุชื่อนายทอมสัน ██████████ มีอาวุธเป็นปืนอัดลมแบบใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ████ พร้อมบรรจุกระสุนโฟม 10 นัด มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็น SCP-101-TH จำนวน 4 ก้อน ปืนนี้มีความแรงเป็น 10 เท่าจากรุ่นปรกติและสามารถใช้งานได้เหมือนปืน AK-47 เจ้าหน้าที่ ███████ ได้ให้ความสนใจจึงนำ SCP-101-TH มาตรวจสอบและส่งไปให้สถาบันสาขาไทยตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงทำการลบความทรงจำของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและปลูกถ่ายความทรงจำปลอมแทน

บันทึกการทดลองของ SCP-101-TH:

บันทึกการทดลอง A
วัตถุ: นาฬิกาตั้งโต๊ะดิจิทัล
ผลลัพธ์: นาฬิกาสามารถเล่นเน็ต โทรศัพท์ เป็น GPS และแสดง Hologram ได้

บันทึกการทดลอง B
วัตถุ: ปืนของเล่นแบบใช้ถ่าน ยี่ห้อ██████ ใช้กระสุนโฟม
ผลลัพธ์: สามารถใช้งานได้แบบปืนจริง กระสุนโฟมได้เปลี่ยนเป็นกระสุนที่ทำจากตะกั่ว

บันทึกการทดลอง C
วัตถุ: ชุดควบคุมวิทยุรถบังคับ ยี่ห้อ████
ผลลัพธ์: มีจอเรดาห์ปรากฏที่วิทยุบังคับ และสามารถบังคับรถของเล่นได้ไกลถึง 5 กิโลเมตร

บันทึกการทดลอง D
วัตถุ: หุ่นยนต์ของเล่นเพศหญิงแบบใช้ถ่าน
ผลลัพธ์: วัตถุสามารถเดินได้ พูดได้ และคิดได้เอง มีการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกับมนุษย์

บันทึกการทดลอง E1
วัตถุ: วัตถุที่ผิดปรกติจากการทดลอง D
ผลลัพธ์: วัตถุไม่ทำงาน

บันทึกการทดลอง F (การทดลองนี้เกิดจากข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่██████ ████)
วัตถุ: หุ่นยนต์ของเล่นก็อตซิล่าที่สูง 1 เมตร
ผลลัพธ์: วัตถุได้พ่นไฟออกมาจากปาก และกระทืบเท้าทำให้แผ่นกระเบื้องบนพื้นแตกออกจากกัน

หมายเหตุ: "การทดลองกับหุ่นยนต์ที่คาดว่ามีความอันตรายต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการเท่านั้น"


บันทึกการสัมภาษณ์:

ผู้สัมภาษณ์: เจ้าหน้าที่ ███████
ผู้ถูกสัมภาษณ์: นายทอมสัน ██████

-เริ่มการบันทึก-

เจ้าหน้าที่ ███████: ผมมีคำถามจะถามคุณ ถ้าคุณตอบดีๆ ผมอาจจะขอให้พวกเขาลดโทษให้นะ

นายทอมสัน: อะ-โอคะ-เค คะ-ครับ (นายทอมสันมีอาการระแวงและพูดติดอ่าง)

[ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อกระชับข้อมูล]

เจ้าหน้าที่ ███████: ข้อต่อไปนะ ถามจริงๆเลย นายไปเอาปืนของเล่นที่สามารถทำให้มีคนบาดเจ็บขนาดนั้นมาจากไหน?

นายทอมสัน: (แปลความจากคำพูดที่ติดอ่างแล้ว) มันไม่ใช่ปืนครับ มันเป็นที่ถ่านต่างหาก

เจ้าหน้าที่ ███████: ถ่านเหรอ ไหนเล่าต่อสิ

นายทอมสัน: (แปลความจากคำพูดที่ติดอ่างแล้ว) คะ-คือ ผมขโมยมันมาจากร้านขายของข้างทาง มีถ่านกับของอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ ███████: ร้านนั่นอยู่ตรงไหน?

นายทอมสัน: (แปลความจากคำพูดที่ติดอ่างแล้ว) อยู่แถวๆ████████████

เจ้าหน้าที่ ███████: แล้วมีอะไรที่นอกจากถ่านที่ร้านนั่นไหม?

นายทอมสัน: (แปลความจากคำพูดที่ติดอ่างแล้ว) ก็มีหลายอย่าง ผะ-ผมไม่รู้

เจ้าหน้าที่ ███████: โอเค

-จบการบันทึก-

หมายเหตุ: เอเจ้นของสถาบันไม่พบร้านขายของข้างทางตามที่นายทอมสันได้บอก แต่กลับเป็นเพียงที่โล่งรกร้างเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License