SCP-101-JP

วัตถุ# SCP-101-JP

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-101-JP นั้นอยู่ในห้องที่มีระบบความเย็นขนาด 10x10x6 เมตร ในศูนย์-8141 ให้ทำการดูแลเช่นเดียวกับต้นไม้ตามปกติ ในห้องนั้นต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลา บุคลากรผู้จะตรวจสอบ SCP-101-JP นั้นห้ามสวมเสื้อนอกสีขาว หรือนำของมีคมหรือเข็มฉีดยาเข้าไปในห้องโดยเด็ดขาด หากว่า SCP-101-JP พยายามออกจากห้องแล้วก็ให้ทำให้หมดฤทธิ์โดยลดอุณหภูมิลงมาให้ต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียสอย่างฉับพลัน

หากว่า SCP-101-JP ออกผลมาแล้วก็ให้บุคลากร D-คลาสเข้าไปเก็บในสภาพอุณหภูมิต่ำ ผลไม้ที่ไม่ต้องใช้วิจัยนั้นให้เผาทำลายทิ้งทั้งหมด

รายละเอียด: SCP-101-JP นั้นเป็นไม้ผล ความสูงวัดถึงยอดประมาณ 4 เมตร ความสูงรวมส่วนใบด้วยจะสูงประมาณ 6 เมตร และวัดโดยรอบได้ประมาณ 2 เมตร1 ลักษณะโดยรวมนั้นคล้ายกับต้นท้อ แต่ไม่ตรงกับสายพันธุ์ใดๆที่รู้จัก ตั้งแต่ที่นำมากักกันไว้ยังไม่ปรากฏว่าขนาดของมันเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

SCP-101-JP นั้นเคลื่อนไหวได้ โดยปกติแล้วมันจะเขย่ากิ่งไปมา นอกจากนั้นยังเคยพบว่ามันสามารถใช้กิ่งก้านทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดปิดประตู ออกไปจากห้อง หรือตอบสนองต่อการสนทนาได้ มันยังมีปฏิกิริยาโดยสั่นกิ่งเป็นการขู่คนที่สวมเสื้อโค้ตวิจัยสีขาว ถือของมีคมหรือเข็มฉีดยา พร้อมกับโอนส่วนก้านเหมือนจะถอยหนี หากว่าผู้ที่สวมหรือถือของดังกล่าวเข้าไปใกล้มันแล้ว มันก็จะทำร้ายโดยการใช้กิ่งฟาด ซึ่งมันจะดำเนินการไปจนกว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ใบบริเวณนั้นถูกกำจัดจนหมด และจะไม่หยุดแม้ว่าบุคคลนั้นจะทิ้งของไปแล้ว สภาวะนี้จะดำเนินไปอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและนานสุด 8 ชั่วโมง แสงไฟที่สว่างจ้าอย่างฉับพลันนั้นก็จะทำให้มันมีปฏิกิริยาแบบเดียวกัน การเคลื่อนไหวทั้งหมดของมันนั้นสามารถหยุดได้ด้วยการลดอุณหภูมิลงต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ซึ่งมันจะหยุดเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิงหากอุณหภูมิลดต่ำเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง

SCP-101-JP นั้นจะออกดอกเต็มต้นสามเดือนต่อครั้งและจะกลายเป็นผลไม้ ไม่ว่าจะมีจำนวนดอกไม้เท่าไหร่ ผลไม้ก็จะมีจำนวนอย่างน้อย 5 ผล ถึงมากที่สุดที่เคยพบคือ 10 ผล เนื้อผลไม้นั้นจะมีลักษณะที่สดมากและมีปริมาณน้ำตาลสูงมากด้วย หากนำเมล็ดในผลไม้ไปปลูกก็จะมีต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเป็นพันธุ์เดียวกับ SCP-101-JP งอกขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า SCP-101-JP-1 และในขณะนี้ได้ทำการปลูกไว้เพื่อการวิจัยทั้งสิ้น 5 ต้น 6 ต้น ในขณะนี้นั้นยังไม่พบว่า SCP-101-JP-1 เคลื่อนไหวได้ และนอกจากที่ว่าพวกมันเป็นต้นท้อซึ่งไม่ทราบสายพันธุ์แล้วก็ไม่มีลักษณะผิดปกติใดๆ

แต่ว่าหาก SCP-101-JP นั้นถูกปล่อยเอาไว้หนึ่งเดือนหลังจากสุกแล้ว มันก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปเหมือนเด็กทารก (ต่อจากนี้จะเรียกว่า SCP-101-JP-2) SCP-101-JP-2 ทั้งหมดนั้นมีลักษณะแบบเพศหญิงซึ่งลักษณะทางกายวิภาคจะ[ข้อมูลปกปิด] ในขณะนี้ได้ทำการเลี้ยง SCP-101-JP-2 ไว้ 4 ตัว 3 ตัว อัตราการเติบโตทางกายภาพนั้นเหมือนกับมนุษย์ปกติ แต่สามารถระบุได้ว่าระดับสติปัญญานั้นจะไม่มีการเติบโตในระดับบุคคลทั้งหมด และรูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนกันหมด

สถาบันนั้นได้ทราบเรื่องของ SCP-101-JP ในเดือน██ ปี 19██ หลังจากที่มีรายงานเรื่องคนที่ถูก"ต้นท้อฟาดจนตาย"จำนวนหนึ่งจากภูเขา████ในจังหวัด████ เมื่อพบกับ SCP-101-JP จึงได้ทำการกักกันโดยรอบ ในตอนที่พบนั้นมีป้ายพลาสติกติดอยู่ข้างลำต้นของ SCP-101-JP ด้วย ซึ่งมันเขียนไว้ว่า

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น P-008-X05

ภาคผนวก-1: ในวันที่ ██/██/19██ SCP-101-JP-2 ตัวหนึ่งได้กลายสภาพไปเป็น SCP-101-JP-1 ตัวที่แปลงสภาพไปนั้นเป็น SCP-101-JP-2 ที่มีอายุมากที่สุด คือ 5 ปี

ภาคผนวก-2: จากการตรวจสอบนั้นพบว่าSCP-101-JP, SCP-101-JP-1 และ SCP-101-JP-2 มี DNA ตรงกันหมด ซึ่งเหมือนกับ DNA ของมนุษย์เพศหญิงอยู่ ██%

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License