SCP-101

วัตถุ# SCP-101

ระดับ: Euclid

มาตราการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-101 ถูกเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดิน 0-2 ไซต์-19 ภายในกล่องเก็บเอกสารที่สามารถทนไฟในระดับมาตรฐาน ตั้งอยู่ในห้องคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดมาตราฐาน ห้องดังกล่าวได้รับการติดตั้งประตูแอร์ล็อคสองชั้นแบบมาตราฐานไว้ภายนอก และได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ตอบสนองด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่นเดียวกับอุปกรณ์ตอบสนองทางชีวภาพภายใน

บุคลากรระดับ 3 เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องกักกัน SCP-101 บุคลากรระดับ 2 หรือต่ำกว่าจะได้รับการอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-101 ตามคำสั่งจากบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น แอร์ล็อคสำหรับ SCP-101 นั้นถูกตั้งค่าเป็นรอบมาตราฐาน 10 นาที ในระหว่างนั้นการสแกนแบบคัดกรองมาตราฐานสำหรับอันตรายทางชีวภาพหรือสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้น SCP-101 อยู่ภายใต้คำสั่งใช้งานในระหว่าง 0600 และ 2000 ชั่วโมง ภายนอกห้องกักกัน SCP-101 นั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 2, 2 คน เฝ้าอยู่ตลอดเวลาพร้อมกะที่ซ้อนกัน

รายละเอียด: SCP-101 นั้นดูเหมือนกระเป๋าหรือถุงที่มีขนาดไม่แน่นอน จากการสังเกตตั้งแต่การเปิดวัตถุจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตรไปจนถึง 70 เซนติเมตร ความลึกของวัตถุจะแตกต่างกันไป โดยไม่มีค่าเฉลี่ยมาตราฐานของความเท่ากันกับเส้นผ่าศูนย์กลางดังกล่าว

ความผิดปกติของ SCP-101 คือ "ปาก" ของสิ่งที่ดูเหมือนมนุษย์ที่บรรจุภายในวัตถุ ในระดับความลึกเฉลี่ย 31 เซนติเมตรภายในวัตถุ โดยไม่มีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของความแปรปรวนมากกว่า 2 ที่ไม่คำนึงถึงความลึกภายนอกที่ชัดเจนของวัตถุ ปากดังกล่าวนั้นประกอบด้วยฟันที่มีสีขาว 32 ซี่ และมีรูปร่างและขนาดเท่ากันทั้งหมด ซึ่งฟันแต่ละซี่มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร จากการสังเกตถึงแม้ว่าจะไม่ได้วัดอย่างชัดเจน พบว่าภายในปากมีลิ้นที่มีความยาวไม่แน่นอน จากการสังเกตลิ้นนั้นมีความยาวตั้งแต่ 50 เซนติเมตรไปจนถึง 3.5 เมตร

ปากดังกล่าวนั้นมีลักษณะเปียกและฟู อย่างไรก็ตามความพยายามในการกำจัดของเหลวที่ไหลออกมาจากปากดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวกับความเสียหายต่อเครื่องมือและเป็นอันตรายต่อบุคลากร การสันนิษฐานในปัจจุบันคาดว่า SCP-101 อาจเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนขนาดใหญ่กว่าที่มาจากมิติอื่น ซึ่ง SCP-101 ไม่สามารถเคลื่อนไหวภายนอกได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวภายในวัตถุนั้นสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภายนอกเล็กน้อยของวัตถุที่ประกอบด้วยการห่อหุ้มของ SCP-101

เป็นที่เข้าใจว่าเนื่องจากลักษณะของขนาดที่ไม่น่าเป็นไปได้ของวัตถุและตัวอย่างภายใน วัตถุนั้นมีปฏิสัมพันธ์แบบมิติพิเศษซึ่งไม่ได้กำเนิดตามธรรมชาติ

SCP-101 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับความสามารถในการรับรู้ในระดับต่ำ ภาพถ่ายในไฟล์แสดงให้เห็นถึงวัตถุถูกค้นพบในปี 1979 ภายในพื้นที่ห่างไกลของเทือกเขาคาสเคดในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบ SCP-101 พร้อมกับซากที่เน่าเปื่อยของมนุษย์ซึ่งสวมชุดสูทสีดำผุกร่อน และกำลังนั่งอยู่บนร่มชูชีพที่ผุกร่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งแขนขวาหายไปจนถึงข้อต่อไหล่ และดูเหมือนจะมีรอยกัดผ่านกระดูกที่เหลืออยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะถูกผลกระทบจาก SCP-101 จากการคาดเดาถึงตัวตนของผู้เสียชีวิต ทำให้นักวิจัยสรุปว่านี้คือ ดี. บี. คูเปอร์ ซึ่งซากศพของผู้ตายถูกนำไปกำจัดเพื่อจุดประสงค์ในการปกปิดการมีอยู่ของ SCP-101

SCP-101 จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่มีลักษณะต่อการล่อลวงอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เหยื่ออยากล่วงเข้าไปในวัตถุ รูปลักษณ์ที่ปรากฏมีตั้งแต่ กระเป๋าเงิน, กล่องอาหาร, กล่องโดนัท Krispy Kreme, ถุงลูกอม, รูปลักษณ์ทั้งหมดนี้มีลักษณะภายนอกที่ไม่สามารถแยกออกจากของจริงได้ มีการเสนอโดย ดร.█████████ ว่า SCP-101 นั้นมีสติปัญญาในการพยายามล่อเหยื่อ

ตามคำแนะนำของ [ข้อมูลถูกลบ] ปัจจุบันมีการใช้ SCP-101 เพื่อเป็นวิธีกำจัดขยะสำหรับ ไซต์-19 ซึ่ง SCP-101 ไม่ได้แสดงอาการไม่พึงประสงค์ต่อการนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามา (ผลิตภัณฑ์กระดาษ, น้ำเสีย, ขยะในโรงอาหาร, โลหะ, โพลีเมอร์, น้ำมัน) และอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากหน่วยงานทางชีวภาพที่รู้จัก

ภาคผนวก 1: จนถึงตอนนี้ SCP-101 ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมผิดปกติ จากการสังเกตแบบมาตราฐาน และ SCP-101 ไม่ได้ปล่อยสารใด ๆ ที่แปลกปลอม ทั้งที่มาจากมิติอื่นหรือที่ผิดปกติ อย่างไรก็ตามมันเป็นความกังวลของ ดร.█████████ ที่คิดว่า SCP-101 จะปล่อยสารดังกล่าวในอนาคต

ภาคผนวก 2: การตรวจสอบเพิ่มเติมภายใต้การดูแลของ ดร.█████ ระบุว่า SCP-101 นั้นเหมาะสำหรับกำจัดขยะอันตรายและผลพลอยที่ได้จากโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SCP ซึ่ง ดร.█████████ นั้นไม่เห็นด้วยกับมาตราการนี้ อย่างไรก็ตาม O5-█ ได้อนุญาตให้โครงการดำเนินการต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License