SCP-1006

วัตถุ# SCP-1006

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1006 ถูกกักบริเวณไว้ในรัศมี 213 เมตรในอุทยานแห่งชาติ [ข้อมูลปกปิด] และให้ทำการตรวจสอบทุกสองสัปดาห์ ห้ามไม่ให้พลเรือนเข้าไปในบริเวณนั้นโดยใช้เหตุผลของ ’สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์’ กลบเกลื่อน ไม่แนะนำให้ทำการเคลื่อนย้าย SCP-1006 เพราะพวกมันแต่ละตัวเปราะบางมาก และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สถานีสังเกตการณ์-45 ได้จัดตั้งในพื้นที่กักกันและคอยส่งหนังสือเสียงเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสม์และวรรณกรรมคลาสสิกให้ตามที่ SCP-1006 ร้องขอ รวมทั้งหมึกดำกับกระดานปิดโปสเตอร์ด้วยในกรณีที่จำเป็น

บุคลากรที่จะเข้าไปในพื้นที่กักกันนั้นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระดับ C เนื่องจากมีการปนเปื้อนในระดับอนุภาค ตอนที่ออกมานั้น ให้ใช้มาตรการฆ่าเชื้อแบบมาตรฐาน (ตามเอกสาร FSP0371-D-B-07) เพื่อป้องกันการกระจายตัวที่นอกเหนือการควบคุมของ SCP-1006

รายละเอียด: SCP-1006 เป็นกลุ่มสังคมของสิ่งมีชีวิตจำพวกแมงมุมสวน (Araneus) ที่ระบุวงศ์ไม่ได้ สมาชิกแต่ละตัวนั้นมีสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและได้ร่วมกันก่อตั้งระบอบการปกครองแบบพื้นฐานซึ่งคล้ายกับลัทธิคอมมิวนิสม์แบบมาร์กซิสท์

SCP-1006 กลุ่มดั้งเดิมนั้นถูกคู่รักที่เดินเล่นในอุทยานค้นพบในวันที่ 4/1/19██ และได้แจ้งให้ผู้ดูแลอุทยานทราบ สถาบันได้เข้าจัดการแทนหลังจากที่มีการพบข้อความชวนเชื่อในใยหลัก พร้อมกับมีร่องรอยของการใช้เครื่องมืออย่างพื้นฐานสุดๆ ใยที่มีรูปร่างเหมือนหน้าคนผ่านไปมา และใช้กิ่งไม้ที่หักแล้วปิดกั้นบริเวณอย่างง่ายๆ

SCP-1006 เป็นกลุ่มสังคมนิยม โดยสมาชิกบางส่วนจะคอยดูแลใย ส่วนที่เหลือนั้นจะคอยรักษาแนวคิดของ ”ความเป็นปึกแผ่น” ไว้ ถ้าให้หมึกดำกับแผ่นโปสเตอร์แล้ว SCP-1006 ก็จะสื่อสารกับมนุษย์โดยเขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษ การสื่อสารส่วนใหญ่นั้นมักมีสาระเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ทำลายระบอบจักวรรดิตะวันตก การวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นกลางอย่างเผ็ดร้อน และคำขอให้ลดการใช้ยาฆ่ายุงในบริเวณรอบๆอุทยาน

‘ผู้นำ’ เป็นแมงมุมขนาดใหญ่คล้ายกับแมงมุมหมาป่า ซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม การสื่อสารนั้นจะทำผ่านแมงมุมตัวนี้ ซึ่งมีแนวคิดว่าโลกภายนอกนั้น ‘เป็นของพวกเรา เพียงแต่มีพวกชนชั้นกลางมนุษย์ดูแลอยู่เท่านั้น’ มันบอกว่ามันชื่อ ‘ผู้นำผู้เปี่ยมเมตตา’

ตอนนี้ SCP-1006 อยู่ในกลุ่มต้นโอ๊คดำ ภายในใยหลักขนาดใหญ่และซับซ้อนพร้อมมีใยเสริมอีกจำนวนหนึ่ง ใยนั้นดูจะได้รับการดูแลอย่างดีมาก ความเสียหายต่างๆ จะถูกซ่อมแซมตลอดเวลา บริเวณโดยรอบนั้นมีกลิ่นที่น่าคลื่นไส้เพราะมีซากของแมลงนับพันๆตัว สมาชิกบางส่วนของ SCP-1006 และก็มีนกหรือสัตว์เล็กๆตายอยู่ด้วย

จากการศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยนักแมงมุมวิทยาและนักสังคมวิทยา พบว่าสมาชิกของ SCP-1006 มีกลุ่มนักคิดที่ส่งผ่านความคิดของ ‘ผู้นำผู้เปี่ยมเมตตา’ ไปยังกลุ่มต่างๆผ่านความถี่ที่ซับซ้อนของใย

ภาคผนวก: มีการพบโครงกระดูกมนุษย์เพศชายอยู่ในใยด้วย โดยรายล้อมด้วยซากแมลงและของเล็กๆแวววาวอย่างฝาขวดน้ำกับก้อนกรวด พร้อมด้วยนาฬิกาพกกับโลหะอื่นๆในลักษณะที่ดูเป็นการแสดงความเคารพบูชา SCP-1006 ไม่ยอมให้ใครไปยุ่งกับโครงกระดูกนั้น แต่การวิเคราะห์ห่างๆ ระบุว่าสียชีวิตมาหลายสิบปีแล้วจากการถูกตีด้านหลังของศีรษะ บัตรประจำตัวที่พบใกล้ๆ ระบุว่าเขาคือนักการเมืองหัวรุนแรงผู้มีชื่อเสียง ที่มีรายงานว่าหายตัวไปใกล้กับเมือง ███ ████ เท็กซัส ในปี 1976

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License