SCP-1004
Factoryporncd.jpg

แผ่นล่าสุดของ SCP-1004

วัตถุ# SCP-1004

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1004-1 และ -2 จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในล็อกเกอร์หมายเลข 17 ภายในไซต์ 37 โดยทุกตัวอย่างของ SCP-1004 นั้นห้ามใช้เพื่อการผ่อนคลายโดยเด็ดขาด หลังจากสถาบันได้ข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่ 1004-เดล เจ้าหน้าที่ของสถาบันและนักวิจัยทุกคนนั้นห้ามรับชมหรือเข้าถึงผลลัพท์ของวัตถุหากไม่ได้รับการคัดกรองทางข้อมูลผ่านโปรแกรมแยกต่างหากโดยจะอนุญาตแต่เจ้าหน้าที่ระดับ D เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงวัตถุได้ โดยสถาบันนั้นอนุญาตให้ใช้ SCP-1133 และ SCP-894 ในการควบคุมผู้ทดลองและจะต้องใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อหาภายใน SCP-1004

สถาบันนั้นมีการป้องการทางข้อมูลเพื่อมิให้ตัวอย่างของ SCP-1004 ในการแพร่กระจายผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันนั้นจะทำการตั้งค่าของไวรัสคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของมัลแวร์,ไวรัสเวิร์มและอื่นๆ โดยอุปกรณ์นั้นจะถูกทำลายทันทีหากตรวจพบตัวอย่างของ SCP-1004 โดยมิได้รับอนุญาต

รายละเอียด: SCP-1004 คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของ CD (SCP-1004-2) และ ดิสเก็ต (SCP-1004-1) ซึ่งทั้งหมดนั้นจะถูกเขียนบนแผ่นว่า “สารพันตัณหา” (Factory Porn) โดยสิ่งที่อยู่ภายในดิสทั้งสองนั้นจะพบกับไฟล์ที่ชื่อว่า "thefactory.ex“" โดยมีขนาด 1 กิโลไบต์ (1kb) โปรแกรมนั้นสามารถใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์มและระบบปฎิบัติการ หลังจากคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมดังกล่าว จะพบกับโลโก้ของ “The Factory” ขึ้นมาและเริ่มจางหายไปในระยะเวลาหนึ่งและจะพบกับประโยค “อยากจะดูอะไรละ?” (What would you like to see?) ขึ้นมา ซึ่งในช่วงนี้ ผู้ใช้จะสามารถใส่คำใดๆลงไปในช่องที่โปรแกรมแสดงขึ้นมาได้ โดยเมื่อใส่คำที่ผู้ใช้ต้องการลงไปนั้น โปรแกรมจะเริ่มทำงานและแสดงภาพจำนวนมากที่เป็น “ภาพโป๊” รวมไปถึงวีดีโอจำนวนมากของบุคคลดังกล่าวที่โปรแกรมแสดงภาพขึ้นมา ซึ่งจำนวนส่วนใหญ่ของภาพเหล่านั้นไม่เคยถูกทำขึ้นมาจริง

หากรับชม SCP-1004 ในระยะเวลาที่กำหนดจะเกิดภาวะหลงใหลผิดปกติขึ้น และเมื่อระยะเวลาผ่านไปมากขึ้น เนื้อหาของรูปภาพเหล่านั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ค่อนข้างจะรบกวนจิตใจและส่งผลให้ผู้รสนิยมของแนวเนื้อหานั้นถูกเปลี่ยนไปเช่นกัน หากรับชมในเวลาประมาณ 100 ชั่วโมงขึ้นไป บุคคลที่มีรสนิยม “ปกติ” ก็จะถูกเปลี่ยนทำให้เป็นในลักษณะของภาพนู้ดที่เป็นแนว “เล่นของเสีย” หรือมีการทรมาน,เพศสัมพันธ์กับสัตว์,เพศสัมพันธ์กับเด็กหรือที่กล่าวมานั้นรวมกันในเนื้อหาเดียว และมักจะส่งผลให้ผู้ที่รับชมนั้นเกิดอาการ “ต้องการสิ่งเหล่านั้นในโลกความเป็นจริง” ในบางครั้งจะส่งผลให้ผู้นั้นต้องการตัดชิ้นส่วนอวัยวะของตน

SCP-1004 นั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆโดยตรงหารไม่มีการรับชมและไม่มีผลกระทบเพื่อโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ทั่วไป ซึ่งมนุษย์ที่รับชมนั้นสามารถหยุดดูเนื้อหาของ SCP-1004 ได้ด้วยตัวเอง แต่ส่วนใหญ่นั้นมักจะปฏิเสธ เนื่องจาก SCP-1004 นั้นเป็นวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดในการหาแนวของหนังผู้ใหญ่ที่ผู้นั้นมีรสนิยมตามต้องการ

จากที่ระบุข้างต้น ในช่องค้นหานั้นสามารถใส่คำใดๆก็ได้ตามต้องการ ซึ่งจะเป็นการผสมระหว่างคำมากกว่าสองก็ได้ซึ่งจากคุณสมบัตินี้ ทำให้บุคคลทั่วไปที่ใช้วัตถุนั้นมักจะค้นหาภาพนู้ดของบุคคลสำคัญที่อยู่ในวงการชั้นสูง ซึ่งนี่ทำให้เกิดข่าวลือภายในสังคมทั่วไปที่กล่าวถึง “วีดีโอลับของคนดัง” และมักก่อให้เกิดวิดีโอลับที่อาจจะส่งผลให้เกิดการแบล็คเมลล์แก่นักการเมืองที่มีผลกระทบทางลบกับสถาบัน แต่ทว่าไม่สามารถบันทึกตัวอย่างใดๆที่เป็นผลลัพท์ของ SCP-1004 ได้ เนื่องจากทุกครั้งที่บันทึกจะส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์ว่างเปล่า

SCP-1004 นั้นดูเหมือนว่าจะสามารถแพร่กระจายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีเมลล์และดูเหมือนว่าจะแพร่กระจายแบบสุ่มซึ่งภายในเนื้อหานั้นจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับรูปลับของดาราหรือมีไฟล์วีดีโอที่ผิดกฎหมายในหลายๆแห่ง ซึ่งจะนำไปยังหน้าเว็บเพจที่มีหน้าต่างให้ใส่ที่อยู่ของผู้รับและเมื่อกรอกที่อยู่ลงไปนั้น ภายในระยะเวลา 3 วันจากนั้นจะพบกับจดหมายซองสีน้ำตาลโดยภายในจะพบเนื้อหาของ SCP-1004 ที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ

ปัจจุบันสถาบันครอบครอง SCP-1004-1 จำนวน 37 ชุดและ SCP-1004-2 จำนวน 23 ชุด

เหตุการณ์ที่ 1004-Dale: เจ้าหน้าที่นักวิจัย อดัม เดลถูกจับได้ว่าได้บังคับให้ D-Class ดู SCP-1004 และสั่งให้ทั้ง D-Classes เหล่านั้นเริ่มกระทำการที่ไม่เหมาะสมกันเอง เพื่อความสุขของตนเองซึ่งจากการศึกษานั้นพบว่า นักวิจัยเดลได้รับผลกระทบกับ SCP-1004 โดยทางอ้อมจากการที่สังเกตการณ์ผลการทดลองผ่านระบบวิดีโอเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนั้นการทดลองใดๆที่มีการรับชมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนั้นถูกยกเลิกทั้งหมด

Factoryporndisk.png

แผ่นอันเก่าของ SCP-1004

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License