SCP-1003

วัตถุ# SCP-1003

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้สถาบันมีตัวอย่างของ SCP-1003-2 เก็บไว้ทั้งหมด 10 ตัว (เรียกว่า SCP-1003-2-a-k) ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกขังแยกกันไว้ในห้องกักกันรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่เขตวิจัยชีวภาพ แอเรีย13 บุคลากรทั้งหมดที่เขตวิจัยชีวภาพ แอเรีย13 นั้นจะต้องรับการตรวจหาร่องรอบการติดเชื้อของ SCP-1003 เป็นประจำ บุคลากรซึ่งต้องการจะเข้าถึง SCP-1003-2-a-k นั้นจะต้องมีระดับบุคลากรระดับ 4 ได้แสดงเจตนาเพื่อการทดลองเท่านั้น และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก O5-█ ล่วงหน้า เมื่อจะเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-1003-2-a-k นั้นจะต้องสวมชุดป้องกันชีวภาพ และหลังจากนั้นก็ต้องรับกระบวนการฆ่าเชื้ออย่างถี่ถ้วน ห้ามมิให้สัตว์ในอันดับ Carnivora เข้าไปในเขตวิจัยชีวภาพ แอเรีย13 ไม่ว่าในกรณีใดๆ

รายละเอียด: SCP-1003-1 เป็นพยาธิตัวตืดชนิด Echinococcus granulosus ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นต้นเหตุของโรคพยาธิไฮดาติด SCP-1003-1 นั้นเหมือนกับพยาธิอื่นๆในชนิดนี้ คืออาศัยอยู่ในส่วนลำไส้เล็กของสัตว์กินเนื้อ (โดยปกติแล้วคือสุนัข) ซึ่งมันจะวางไข่ที่จะถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระของพาหะ ไข่เหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้นานถึง ██ ปี

เมื่อไข่นี้เข้าไปในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ (จากนี้จะเรียกว่าพาหะตัวกลาง) จากการกินอาหารที่ปนเปื้อน มันก็จะฟักเป็นตัวอ่อนและฝังตัวลงในเนื้อเยื่อของพาหะ ในระยะนี้เองที่ลักษณะผิดปกติของ SCP-1003 จะเริ่มแสดงออกมา แทนที่จะกลายเป็นซีสต์ ตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งคล้ายกับตัวอ่อนมนุษย์ (จากนี้ไปจะเรียกว่า SCP-1003-2) SCP-1003-2 ส่วนใหญ่นั้นจะตายก่อนจะมีโอกาสได้โตขึ้นอีก ตัวที่รอดมาได้นั้นมักจะเป็นตัวที่ฝังตัวในเนื้อเยื่อที่มีสารอาหารอยู่มาก อย่างเช่นเนื้อเยื่อตับ เมื่อมันโตขึ้นนั้นมันก็จะดูดเอาสารอาหารจากเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหากับพาหะตัวกลาง

การเติบโตของ SCP-1003-2 นั้นเหมือนกับรูปแบบการพัฒนาการก่อนคลอดของมนุษย์แต่รวดเร็วกว่า เมื่ออายุได้ 8 สัปดาห์มันก็มีพัฒนาการเทียบได้กับทารกอายุ 3 สัปดาห์ แต่มีขนาดที่เทียบได้กับตัวอ่อนอายุ 8 สัปดาห์ (ประมาณ 13-16 ซม.) เมื่อโตมาถึงระยะนี้ มันก็จะใช้ฟันซึ่งแหลมคมและงอเป็นตะขอกัดกินพาหะตัวกลางจากภายใน ซึ่งการกระทำนี้ทำให้ SCP-1003-2 เติบโตอย่างเร็วขึ้นอีก เมื่อมันได้กินพาหะตัวกลางไปหมดแล้ว (โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ ███ นาที) มันก็จะพัฒนาไปเป็นเด็กคนหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีลักษณะทางกายภาพในช่วงอายุตั้งแต่ 10 เดือน ถึง 11 ปี ขึ้นอยู่กับมวลกายของพาหะตัวกลาง แต่ในกรณีพิเศษ (ซึ่งพาหะตัวกลางอ้วนอย่างมาก) มันก็มีความสูงถึงช่วง 13-15 ปี

เมื่อ SCP-1003-2 สมบูรณ์แล้ว ฟันตะขอและพฤติกรรมกินพวกเดียวกันของมันก็จะหายไป จากนั้นมันจะมีพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์ได้ในทุกด้านโดยไม่มีความทรงจำว่าเคยเป็นปรสิตมาก่อนเลย มันมีแม้แต่ทักษะที่ต้องเรียนรู้(อย่างเช่นภาษา)ซึ่งเทียบได้กับเด็กตามอายุภายนอกของมันควรจะมี แม้ว่าจะไม่มีทางที่มันจะเรียนรู้ได้ก็ตาม ตัวอย่างของ SCP-1003-2 นั้นปกติแล้วจะถูกรับเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและบางครั้งก็มีพ่อแม่บุญธรรมนำไปเลี้ยง ความผิดปกติในระยะนี้ของมันมีเพียงแต่ที่ DNA ของมันยังคงตรงกับ Echinococcus granulosus และสารคัดหลั่งของร่างกายมัน(รวมถึงเหงื่อและน้ำลาย)จะมีตัวอ่อนพยาธิตัวตืดซึ่งจะไปติดสัตว์กินเนื้อและเติบโตไปเป็น SCP-1003-1 กลายเป็นวงจรต่อไป

ภาคผนวก: จากการทดลอง SCP-1003 กับสัตว์อื่นๆอย่างวัวและแกะ(ซึ่งเป็นพาหะตัวกลางของ Echinococcus granulosus โดยทั่วไป) นั้นพบว่าลักษณะผิดปกติของมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้น ในกรณีอื่นๆทั้งหมดนั้นจะเป็นวงจรชีวิตแบบปกติและทำให้พาหะตัวกลางเกิดโรคพยาธิไฮดาติด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License