SCP-1000
bigfoot_patterson01-new.png

ภาพที่ถ่ายได้จากมือสมัครเล่น

วัตถุ# SCP-1000

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ตรวจสอบเรื่องของ SCP-1000 ที่รายงานตามสื่อทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ยืนยัน บุคคลหริอกลุ่มบุคคลใดๆที่สืบหาตัว SCP-1000 นั้นให้หน่วยปฏิบัติการเซต้า-1000 คอยจับตาดูและทำลายความน่าเชื่อถือหรือลบความจำ หลักฐานใดๆของ SCP-1000 นั้นจะต้องเก็บมาไว้ในการครอบครองของสถาบัน และถ้าจำเป็นก็สับเปลี่ยนกับของทำเลียนแบบซะ การอ้างว่าได้เห็น SCP-1000 นั้นก็ให้ทีมเซต้า-1000 ตรวจสอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังเล็กน้อยแค่ไหน

ห้ามมิให้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับ SCP-1000 ทั้งที่อยู่ในป่าหรือถูกจับแล้ว ก่อนจะได้รับอนุญาตจากผอ.โจนส์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SCP-1000 กับมนุษย์ รวมทั้งบุคลากรของสถาบันนั้น จะต้องรายงานผอ.โจนส์ทันที

รายละเอียด: SCP-1000 เป็นลิงหากินตอนกลางคืนที่กินทั้งพืชและสัตว์ จัดอยู่ในสายพันธุ์ของลิงยักษ์ (Hominini) ในจำพวก Pan และ Homo ตัวที่โตแล้วจะมีความสูง 1.5 ถึง 3 เมตร และหนัก 90 ถึง 270 กก. พวกมันมีขนสีเทา ดำ น้ำตาล แดง และบางครั้งก็ขาว พวกมันมีตาโตและสายตาดีมาก สันคิ้วชัดเจน และรอยที่หน้าผากคล้ายกับกอริลลาแต่ปรากฏทั้งสองเพศ ระดับสติปัญญานั้นพอๆ กับลิงชิมแปนซี

SCP-1000 นั้นวิวัฒนาการมาพร้อมกับมนุษย์ พวกมันจำนวนมากอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์จนกระทั่ง 10,000-15,000 ปีก่อน จึงได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จนประชากรเหลืออยู่เพียง 1-5% เท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดจาก "โรคปลอม" แปลกๆที่เราเรียกว่า SCP-1000-f1 โรคนี้สืบต่อทางพันธุกรรมและ SCP-1000 ในทุกวันนี้ก็มีอาการกันหมด SCP-1000 ในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีภูมิต้านทาน พวกที่ไม่มีจะตายอย่างรวดเร็ว

อาการของ SCP-1000-f1 ก็คือ โฮมินิดทุกชนิด (รวมทั้งมนุษย์ ชิมแปนซี โบโนโบ และ SCP-1000 ที่ไม่มีภูมิต้านทาน) ซึ่งมองเห็น SCP-1000 ทั้งโดยตรงและทางอ้อม จะมีโอกาสอย่างน้อย 2% ที่จะเสียชีวิตอย่างผิดปกติจากการที่สมองหยุดทำงาน ผลของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมอง SCP-1000 นานเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสตายมากขึ้นเท่านั้น โดยจะเพิ่มขึ้น 1% ทุกๆ 20 นาที ผลของมันจะรุนแรงต่างกันไปในแต่ละตัว โดย SCP-1000 บางตัวนั้นมีผลรุนแรงถึง 90% แม้แต่ตัวที่ตายแล้วก็ยังมีลักษณะพิเศษนี้อยู่ แต่ขนของมันที่ถอนออกมานั้นไม่มีผลกระทบ

วิธีที่จะป้องกันความสามารถนี้ได้นั้นทำได้แค่ในวงแคบและต้องใช้ [ข้อมูลปกปิด] (ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม ต้องการระดับบุคลากรระดับ 3)

เพราะว่า SCP-1000 นั้นใกล้เคียงกับมนุษย์มาก จึงเชื่อได้ว่า SCP-1000-f1 นั้นสามารถแพร่มายังพาหะมนุษย์ได้ด้วย ถ้ามี SCP-1000 เข้ามาในศูนย์กลางชุมชนสำคัญ ก็อาจเกิดกรณีการล่มสลายของโลกในระดับ ██ จะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย [-ข้อมูลปกปิด-] ได้ และอาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ โชคดีที่ SCP-1000 นั้นจะหลีกเลี่ยงมนุษย์

การกำจัด SCP-1000 ทิ้งทั้งหมดยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ ให้ดูข้อมูลในเอกสารแนบเพิ่มเติม (ต้องการระดับบุคลากรระดับ 3)

บริเวณที่มีประชากรของ SCP-1000 หนาแน่นที่สุดก็คือภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ของทวีปอเมริกาเหนือ และเทือกเขาหิมาลัยในเอเชีย ณ วันที่ ██/██/████ จำนวนประชากรของมันดูจะคงที่ มีรายงานการพบ SCP-1000 และ [ข้อมูลปกปิด] ในทุกทวีปตลอด 5 ปีที่ผ่านมา SCP-1000 กลุ่มที่มีขนาดพอสมควร และอยู่ใกล้ชุมชนนั้นถูกกำจัดหมดแล้ว

สถาบันเริ่มสนใจ SCP-1000 ตั้งแต่ที่ดร.ฟรานซ์ ม███████ ในปี 14██ ได้รับการติดต่อจากกลุ่มทายาทแห่งตะวัน ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ถูกขับออกมาจากพวกหัตถ์อสรพิษ พวกทายาทแห่งตะวันนั้นถูกสถาบันกวาดล้างจนหมด หลังจากที่ไม่ยอมมอบข้อมูลของ SCP-1000 SCP-███ และ SCP-███ (ซึ่งต่อมาได้รับรหัสใหม่เป็น SCP-1000-███ และ SCP-1000-███) สมาชิกที่เหลือรอดอยู่ถ้าไม่มาเข้ากับสถาบันก็ได้หลบซ่อนไป ซึ่งน่าจะไปเข้ากับพวกหัตถ์อสรพิษแล้ว อาวุธ เครื่องมือ และวิทยาการปลอมอื่นๆ ขององค์กรถูกเรียกว่า SCP-1000-001 ถึง SCP-1000-████ ซึ่งสถาบันได้นำของเหล่านี้มาใช้งานบ่อยครั้ง สำหรับรายการทั้งหมดให้ดูที่ เอกสาร 1000-3534-Y (ต้องการระดับบุคลากรระดับ 3) การเข้าพบอดีตสมาชิกของกลุ่มทายาทแห่งตะวันที่เหลืออยู่นั้นให้จำกัดเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตระดับ 4/1000 เว้นแต่จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากผอ.โจนส์

ข้อมูลต่อจากนี้ไปมีไว้ให้บุคลากรระดับ 3/1000 หรือสูงกว่านั้น บุคลากรระดับ 3/1000 ทุกคนต้องอ่าน เอกสาร อัลฟา-1596-1000 ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม 1000-466-X: แก้ไขเรื่องมาตรการควบคุมพิเศษ: ณ วันที่ ██/██/████ จะไม่มีการใช้มาตรการ 516 ลูมินาในการควบคุม SCP-1000 อีก [-ข้อมูลปกปิด-] บ่งชี้ว่า SCP-1000 พัฒนาให้ทนคลื่นเสียงได้นั้น [ข้อมูลปกปิด] จะไม่มีการพัฒนาอีก มาตรการ 516 ลูมินาจึงสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ขณะนี้กำลังหาวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพในการกัน SCP-1000 ออกจากพื้นที่ชุมชนอยู่ การที่ SCP-1000 สามารถทนมาตรการ 516 ลูมินาได้นั้นเป็นสิ่งที่คำนวณไว้แล้ว (และเป็นร่องรอยของ SCP-1000 [-ข้อมูลปกปิด-]) หรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญ (ลักษณะพิเศษส่วนบุคคลตามธรรมชาติ) นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบ


== ต้องการระดับบุคลการระดับ 3 ==

เอกสาร อัลฟา-1596-1000 จดหมายจากผอ.โจนส์

พวกคุณคงจะได้ยินข่าวลือมาแล้ว พวกบุคลากรระดับต่ำกว่าจะได้รู้เรื่องนี้ชอบพูดแขวะอยู่เรื่อย “รู้รึเปล่าว่าเรามีซาสควอทเป็น SCP ด้วย? ต่อไปเค้าจะให้เราไปจับมนุษย์ค้างคาวรึไงเนี่ย?”

ใช่ ไอ้ตีนโตก็คือ SCP-1000 นั่นล่ะ

ผมแน่ใจว่าคุณกำลังขำอยู่ ไม่ต้องห่วงนะ ตรงข้ามกับข่าวลือ เราไม่ให้คุณไปหาอะไรตลกๆเป็นการ “ดูแล Keter” แน่

คุณคิดว่าไอ้ตีนโตตลก เพราะเราอยากให้คุณคิดว่ามันตลก เราออกเงินให้ทีมถ่ายทำหนังตลกฮอลลีวูดกับพวกสารคดีงี่เง่า จ้างคนมาสวมชุดกอริลลา กระจายข่าวปลอมๆด้วยขนแพะกับรอยเท้าหมี ติดสินบนและล้างสมองคนทำการ์ตูนให้แสดงมันในการ์ตูนอย่างน่าขำที่สุด ชื่อ “ไอ้ตีนโต” ก็มาจากพวกเราเอง กระจายไปในสื่อตอนปี 1958 ชื่อที่ผู้คนรู้สึกว่าเอาจริงจังด้วยยากกว่า “ซาสควอท” เสียอีก

ทำไมเหรอ? เราจะพูดถึงเดี๋ยวนี้ล่ะ

ข้อมูลที่คุณเพิ่งอ่านไปน่ะ ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรอกนะ มันมีเรื่องโกหกโต้งๆอยู่สองเรื่อง แล้วก็การโกหกแบบปิดบังความจริงไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ไม่มี “โรคปลอมแบบผิดธรรมชาติ” ที่เรียกว่า SCP-1000-f1 หรอก SCP-1000 ไม่มีออร่าเวทมนตร์มรณะ จริงๆแล้ว SCP-1000 ไม่มีความสามารถผิดธรรมชาติจริงๆเลยสักนิด

เราโกหกเรื่องระดับสติปัญญาของมันด้วย มันฉลาดกว่าชิมแปนซีเยอะเลย พูดให้เจาะจงล่ะก็ มันฉลาดพอๆกับพวกเรานี่ล่ะ

ส่วนการโกหกแบบปิดบังความจริงนั้น นั่นเป็นเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้ ในเมื่อผมเป็นคนโกหก ผมก็ควรจะบอกความจริงเองเหมือนกัน

มันเป็นเรื่องที่พวกเราได้ยินมาจากพวกทายาทแห่งตะวันที่มาเข้ากับพวกเรา เรื่องที่พวกเราไม่เชื่อ ไม่อยากจะเชื่อ ในตอนแรกนั่น

ก็อย่างที่คุณอ่านไป เจ้าลิงที่เรียกว่า SCP-1000 มันวิวัฒนาการมาคู่กับพวกเรา เราเที่ยวไปในยามกลางวัน พวกมันออกเดินในยามราตรี เป็นพี่น้องในเงามืดของเรา

แต่ตอนที่พวกเรายังล่าสัตว์เก็บผลไม้อยู่นั้น พวกมัน…เปลี่ยนไป ก็เหมือนที่พวกเราเป็น หลายพันปีต่อมาน่ะนะ เครื่องมือ อาวุธ กสิกรรม ปศุสัตว์ บ้านเรือนที่มั่นคง ขณะที่มนุษยชาติยังกะพริบตาปริบๆใต้แสงอาทิตย์ยุคไพลโตซีน SCP-1000 นับหมื่นล้านก็ตั้งรกรากไปทั่วโลกยามราตรี

พวกมันสร้างสิ่งที่พวกเรายังไม่เข้าใจ ทั้งที่ได้ศึกษาส่วนที่เหลืออยู่อย่างถี่ถ้วนแล้ว วิทยาการชีวภาพ พวกมันสร้างต้นไม้และนกล่าเหยื่อที่โตขึ้นเป็นยานความเร็วสูง ฝูงสัตว์ที่กลายเป็นรถไฟ พุ่มไม้ที่กลายเป็นพาหนะลอยได้ พวกมันใช้แมลงกับนกพิราบทำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ระเบิดอะตอม พวกทายาทแห่งตะวันบรรยายเรื่องเมืองอันเจิดจรัส ที่เหยียดข้ามภูเขาน้ำแข็งและผ่าเข้าไปในถ้ำที่ลึกที่สุด ยานลอยฟ้าที่เป็นงาช้างและใยแมงมุม กับสัตว์ที่คอยดูแลมันด้วยดวงตานับร้อย

พวกเราเป็นสัตว์หายาก ก็เหมือนกอริลล่าในตอนนี้น่ะ อย่างมากก็มีสักแสนนึง พวกเราหลีกเลี่ยงชุมชนของพวกมันเหมือนสัตว์ป่าเดี๋ยวนี้เลี่ยงพวกเรา SCP-1000 รู้ว่าพวกเราก็มีสติปัญญาเหมือนพวกมัน แต่พวกมันก็หลีกเลี่ยงพวกเราเหมือนที่เราหลีกเลี่ยงพวกมัน พวกมันมองพวกเราเป็นเหมือนแฟรี่ เหมือนโนม แต่งแต้มเรื่องราวเหนือธรรมชาติให้พวกเรา บอกว่าพวกเรากินเด็กไม่ดีตอนกลางวันที่พวกมันนอนหลับ พวกมันกันเราออกไปในเขตสงวนพันธุ์ ห้ามล่า แต่ก็มีการลักลอบแอบเอากระดูกไปกินเป็นยาชูกำลัง

แล้วอารยธรรมของมันก็ล่มสลาย ฝีมือพวกเรา ผมไม่ได้หมายถึงสถาบัน ผมหมายถึง ’พวกเรา’ มนุษยชาติ

เรื่องตรงนี้ออกจะคลุมเครือ ดูเหมือนว่าเทพขี้เล่นแห่งป่าจะชอบมนุษย์ เอาเครื่องมือของมันมาและใช้ให้ดู เราไม่ทราบว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้น บางทีมันอาจจะล่าพวกเรา บางทีเราอาจจะกลัว บางทีอาจจะเป็นเพราะพวกมันขังเราไว้ จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไง พวกเราได้อุปกรณ์ของ SCP-1000 มา แล้วก็ใช้มัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ SK ทำให้เรากลายเป็นผู้ปกครองโลกไป

พวกเราทำลาย SCP-1000 ไป 70% ในวันเดียว พวกทายาทแห่งตะวันเรียกมันว่า วันแห่งดอกไม้ ดูเหมือนว่าดอกไม้ทั้งหมดจะบานในวันนั้น ขณะที่ศัตรูของพวกเราตายไปทั้งที่หลับอยู่ แล้วเราก็ตามล่าพวกมันที่เหลือ แต่เราทำมากกว่าฆ่ามัน ด้วยเครื่องมือของ SCP-1000 เอง ทำให้พวกที่รอดอยู่เป็นบ้า แม้แต่พวกที่หนีพ้นเราไปได้ เราขังมันไว้ในจิตใจตัวเอง ปิดการทำงานระดับสูง แล้วปปล่อยให้ร่างกายเอาตัวรอดไม่ต่างจากลิง พวกเราเข่นฆ่าเครื่องจักรมีชีวิตของพวกมัน แล้วเผามหานครอันเจิดจรัสด้วยอาวุธชีวภาพของ SCP-1000 ทำให้มันกลายเป็นเพียงขี้เถ้าที่ถูกชะล้างและปลิวไปกับสายฝนและสายลม

เราไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย ไม่แม้แต่ความทรงจำของเราเอง เราหันอาวุธนั้นใส่ตัวเองลบความทรงจำของ SCP-1000 และอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีบนโลกนี้ไปเสียสิ้น มีมนุษย์ไม่กี่คนที่ปกป้องความจำนั้นไว้ เก็บความรู้ต้องห้ามไว้เผื่อยามจำเป็น ส่วนพวกเราที่เหลือก็กลับไปล่าสัตว์เก็บผลไม้กับเหมือนเดิม ไม่ได้ฉลาดขึ้นสักนิด

และนั่นก็ทำให้เราอยู่ตรงนี้

คุณจะได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารระดับ3 แต่ผมจะสรุปไว้ตรงนี้ : SCP-1000 ได้สติปัญญาและความรู้ของมันคืนมาแล้ว บางทีพวกมันอาจจะไม่เคยลืมมันไปจริงๆเลยก็ได้ พวกเราไม่ทราบ

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ”รายงานการพบไอ้ตีนโต” ที่บ่อยขึ้นถึงได้น่ากังวลนัก สาเหตุที่มันพยายามสื่อสารกับเรา ถึงจะยังแปลไม่ได้ ยิ่งน่ากังวลกว่า

ใช่ SCP-1000 ก็เหมือนพวกเรานั่นล่ะ และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้มันเป็นอันตรายมาก เราลบมันไปจากประวัติศาสตร์และความทรงจำ เราทำลายอารยธรรมของพวกมันและเข่นฆ่าพวกมันจนเกือบสิ้น ลองถามตัวเองดูสิ ถ้ามีโอกาส พวกมันจะทำอะไรกับเรามากกว่านี้บ้าง?

ข้อมูลเพิ่มเติม 100-056-D: SCP-1000 นั้นได้พยายามสื่อสารกับบุคลากรของสถาบันหลายครั้ง ส่วนใหญ่แล้วจะมี [-ข้อมูลปกปิด-] ที่ไม่ได้แปล แม้ช่วงหลังจะมีกรณีว่าพวกมันสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ก็ตาม

ปูม 1000-ad065-x1: ต่อไปเป็นการแปลคร่าวๆ จากที่ SCP-1000 พยายามสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันในวันที่ ██/██/███ (ดูเอกสารแนบ)

เราให้อภัยพวกเจ้าแล้ว
พวกเจ้ามีทางเลือก ตอนนี้ ไม่ใช่ตลอดไป
ให้พวกเรากลับไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License