SCP-099

วัตถุ# SCP-099

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-099 ถูกเก็บเอาไว้ในพื้นที่ขนาด 1 ม. 75 ซม. โดยติดอยู่กับผนังที่ทนไฟได้ในหอศิลป์ 27 เครื่องควบคุมสภาพอากาศและความชื่นได้ถูกนำเข้าไปวางเอาไว้ตามส่วนต่างๆของหอศิลป์ เนื่องจากคุณสมบัติของ SCP-099 จึงสามารถดูได้แต่เฉพาะภายในหอศิลป์นี้เท่านั้นโดยบุคลากรระดับ 2 หรือสูงกว่า และต้องอยู่ในระยะที่ห่างออกไปมากกว่าห้าเมตร และไม่เกินห้านาทีต่อวัน เมื่อไม่ได้ถูกมอง พื้นที่จะถูกปิดล็อคด้วยระบบอิเล็คทรอนิก

รายละเอียด: SCP-099 เป็น ภาพวาดขนาด 73 X 50 ซม. ที่มีชื่อว่า "ภาพวาดคน" สร้างในปี 1935 โดยจิตรกรที่ชื่อ René Magritte ภาพวาดต้นฉบับนั้นจะมีผลกระทบทางจิต ทำให้เกิดอาการหวาดระแวงอย่างเฉียบพลัน และเรื้อรังเมื่อมองนานเกินไป หรืออยู่ในระยะประมาณสามเมตร หรือน้อยกว่านั้น ภาพวาดเป็นภาพนิ่งที่ดูเรียบง่ายเนื่องด้วยจากดวงตาที่จ้องมองกลับมายังผู้เฝ้าดู

สำเนาผลงานในปัจจุบันได้ถูกแขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในเมืองนิวยอร์ค ที่ได้นำเอาองค์ประกอบสำคัญของภาพออกเพื่อป้องกันสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดระแวง สำหรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอ้่างอิงอยู่ในเอกสาร 099b ซึ่งเป็นสำเนาที่ถูกถอดแบบออกมา และรูปถ่ายของต้นฉบับที่มีผลกระทบทางจิต

บุคคลที่เข้าชมภาพวาดนานเกินไปหรือใกล้กับวัตถุเกินไปจะเกิดอาการหลงผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดวงตาในภาพจ้องมองพวกเขา ในกรณีมีอาการขั้นรุนแรง ผู้ทดสอบจะแจ้งว่าวัตถุส่งสายตาหวานให้ด้วย

สภาวะที่ก่อให้เกิดขั้นรุนแรงกับผู้ทดสอบนั้นยังคงเป็นการแจ้งถึงการส่งสายตาหวานให้กับแต่ละคนแยกเป็นคน ๆ ไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสัมผัสกับต้นฉบับ ผู้ทดสอบอาจจะประสบกับสภาวะเช่นนี้ไปจนตาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงในระยะที่รุนแรง และเป็นโรคกลัวการเบียดเสียดกับฝูงชน

ภาคผนวก: SCP-099 เก็บกู้ได้จากของสะสมส่วนตัวของ Kay Sage เป็นหนึ่งจิตรกรที่วาดงานศิลป์แนวเซอร์เรียลลิซึม (ศิลปะแนวหลุดโลก) การเก็บกู้นั้นต้องใช้พรีฟอร์มโดยทีม MTF-Theta-6 "เจ้าเสือสีชมพู" ซึ่ง Sage ไม่ทราบถึงการเก็บกู้ในครั้งนี้ และแทนที่ด้วย SCP-099 แม้ว่าจะมีการสอบสวนก่อนการเก็บกู้เพื่อแนะนำเธอให้ตระหนักถึงคุณสมบัตินี้ และคุ้มกันหรือระวังไม่ให้มองใกล้ชิดเกินไป

Magritte ยังคงมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ SCP-099 ถูกเก็บเอาไว้ในหอศิลป์ 27 เขายังคงอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันจนกระทั่งเขาตายจากไปในปี 1967 การวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีฉนวนเหตุให้เกิดผลกระทบจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเจตนา แม้ว่าผลกระทบและอำนาจของฉนวนเหตุจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ตาม สถาบันได้ศึกษาส่วนที่เหลือของผลงานของ Magritte และไม่พบคุณสมบัติที่ผิดปกติกับจิตใจจนถึงทุกวันนี้

การจำลองการเตรียมความพร้อมเรื่องอาวุธ : [ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License