SCP-098-TH
rating: +16+x
SCP-098.jpg

SCP-098-TH ในสภาวะสงบนิ่ง

วัตถุ# SCP-098-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-098-TH ถูกเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิภายในไซต์-187 ในตู้กระจกขนาด 60 ซม. x 60 ซม. ที่ติดหลอดไฟ Grow Light และการเคลื่อนย้าย SCP-098-TH นั้นต้องสวมถุงมือทุกครั้ง SCP-098-TH ต้องอยู่ในพื้นดินที่เป็นทรายตลอดเวลา มีการให้น้ำแบบสเปรย์ทุกๆ 5 สัปดาห์ SCP-098-TH จะได้รับอาหารเป็นยุงที่มีการเพาะเลี้ยงเอาไว้ในตู้ที่อยู่ในห้องเดียวกัน การให้อาหารจะต่อสายระหว่างตู้ของ SCP-098-TH กับตู้เลี้ยงยุง

ภายหลังมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้าย SCP-098-TH เพราะอาจทำให้มันบาดเจ็บ และได้มีคำสั่งให้ย้ายไปให้ในห้องที่มีหน้าต่างเพื่อให้ SCP-098-TH ได้โดนแดดจริงๆ และให้เปิดฝาบนขึ้นได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่ด้วยในระหว่างที่เปิดฝาตู้

รายละเอียด: SCP-098-TH เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชทะเลทรายที่ไม่ทราบสายพันธุ์ ถูกชิงมาได้จากกลุ่ม มาแชล คาเตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัด ██/██/2013 โดยหน่วยสอดแนมของสถาบัน สืบได้ว่าจะมีการซื้อขายของผิดธรรมชาติ ใน██████ ทางตะวันออกของประเทศไทย ระหว่าง MC&D และ ██████████ ในการชิงวัตถุ ทำให้มีคนของสถาบัน เสียชีวิต █ คน การวิเคราะห์ตัวอย่างที่ตัดมาจาก SCP-098-TH พบว่าเซลล์ของมันคล้ายกับกระบองเพชร แต่มันก็ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และน่าจะมีอายุราว ๆ 150 ปี

SCP-098-TH มีขนาดโดยรวม 12 นิ้ว มีปากที่สามารถขยายได้จากเดิม 3 นิ้วแบนราบไปกับระดับพื้นทรายและท้องทรงกลมที่อยู่ใต้ดิน สามารถเคลื่อนไหวส่วนกิ่งและปากไปมาในทรายได้ SCP-098-TH กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กที่หลงเข้ามาเป็นอาหาร สำหรับแมลงมันจะหลอกล่อโดยการปล่อยกลิ่นน้ำหวานที่ทำให้แมลงไวต่อความรู้สึกลอยไปตามอากาศ เมื่อเหยื่อมามันจะค่อย ๆ เคลื่อนกิ่งของมันลงไปที่ปาก เมื่อเหยื่อมาถึงปากมันจะดูดเหยื่ออย่างเร็วลงไปในปากที่มีความเหนียว หลังจากนั้นมันจะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยเหยื่อ เมื่อตอนดูดเหยื่อทรายรอบปากมันจะกระจายออก ทำให้ปากมันไม่เสมอกับพื้น มันจึงขยับกล้ามเนื้อรอบปากเพื่อเคลื่อนทรายมากองไว้รอบปากเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม SCP-098-TH นั้นสามารถสังเคราะห์แสงได้ ฉะนั้นหากไม่มีเยื่อมามันก็ไม่ตาย

SCP-098-TH จะแสดงอาการลุกลี้ลุกลนขยับกิ่งไปมาเมื่ออุณหภูมิในห้องลดต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส บางครั้งก็หดตัวลงไปในทรายคล้ายกับหนาว ในกรณีนี้กิ่งที่เป็นสีเขียวของมันจะกลายเป็นสีขาว การให้แสงไฟอุ่นกับ SCP-098-TH นั้นจะช่วยให้มันรู้สึกดีขึ้น

กรณีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิต SCP-098-TH จะเข้าสู่สภาวะพักตัว โดยส่วนประกอบเกือบทั้งหมดของมันจะแห้งหรือเน่าสลายไป เหลือแต่ส่วนที่แข็งเล็ก ๆ ทรงกลมสีเขียวน้ำตาล ซึงมีความทนทานและแข็งมาก ฝังตัวในที่ที่มันอยู่ จนกว่าสภาพแวดล้อมจะเหมาะสม จึงจะกลับมาเติบโตใหม่ต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License