SCP-098
Crab.jpg

SCP-098-4

วัตถุ#: SCP-098

ระดับ: Safe

มาตราการกักกันพิเศษ:ให้เก็บสมาชิกของ SCP-098 ไว้ในห้องขนาดขนาด 10 x 20 ม. ที่มีแอ่งน้ำขนาดเล็กและทรายที่ก้นอ่าง ก้อนหินและขอนไม้จะถูกใส่ไว้ในห้องเพื่อให้ SCP-098 เข้าไปทำรัง

สถานที่กักกันจะต้องถูกล้างเป็นรายสัปดาห์ซึ่งในระหว่างการทำความสะอาด สมาชิกของ SCP-098 ทุกตัวจะต้องถูกตรวจสอบและเก็บไว้ก่อนเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งเจ้าหน้าที่และ SCP-098 หากสมาชิกตัวใดของ SCP-098 แสดงถึง อาการป่วยหรืออาการบาดเจ็บให้นำออกมาตรวจสอบ

รายละเอียด: SCP-098 เป็นสายพันธุ์ของสัตว์มีเปลือกแข็งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน มีรูปร่างลักษณะคล้ายปู แต่แทนที่จะเป็นก้ามปู ขาหน้าของตัวอย่างมีรูปร่างคล้ายมีดที่เกิดจากการรวมกันของซิลิกาเพื่อที่จะสร้างปลายก้ามที่คมเป็นอย่างมาก ตัวอย่างยังมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์มีข้อปล้อง (เช่น แมลง หรือ แมงมุม) ที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งมีลำตัวสูง 40 เซนติเมตรและกว้าง 60 เซนติเมตร

ตัวอย่างของ SCP-098 เลือกที่จะอยู่ในแอ่งน้ำที่มืดและตื้น พวกมันสามารถที่จะหายใจได้ทั้งในน้ำและอากาศโดยจะสลับกันอาศัยอยู่ระหว่างสองสภาวะ แต่ละสภาวะตัวอย่างยังสามารถเปล่งเสียงได้โดยใช้โครงสร้างลักษณะคล้ายกล่องเสียงที่ติดอยู่กับปอดอีกด้วย

SCP-098 จะแสดงพฤติกรรมการรวมกันเป็นกลุ่มเมื่อออกล่าเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อ ตัวอย่างก็จะพยายามล้อมรอบเหยื่อแล้วส่งเสียงที่คล้ายกับเสียงของเหยื่อออกมา เห็นได้ชัดว่าเพื่อทำให้เหยื่อมึนงงหรือไม่ก็พาเหยื่อไปยังจุดที่กำหนดไว้ เมื่อพร้อมแล้วตัวอย่างตัวหนึ่งจะเข้าใกล้เหยื่อ เมื่อเหยื่อจับจ้องไปที่ตัวอย่างตัวนั้นแล้ว ตัวอย่างตัวอื่นจะเคลื่อนไปด้านหลังของเหยื่อและพยายามจะตัดเส้นเอ็นที่ขาหรือแขนขาอื่นๆและตัวอย่างยังคงส่งเสียงคล้ายกับเสียงของเหยื่อต่อไปเพื่อทำให้เหยื่อสับสน หลังจากตัดเสร็จตัวอย่างจะปล่อยเมือกข้นหนืดออกมาคลุมแผล โดยเมือกนี้จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันเลื่อดไหลและการติตเชื้อและตัวอย่างจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์

ถึงตอนนี้ตัวอย่างจะเริ่มกินเหยื่อโดยจะตัดเนื้อส่วนเล็กๆ โดยตัวอย่างจะเรื่มจากเนื้อเยื่อส่วนที่นุ่มหรืออยู่ใกล้ (เข้าถึงได้ง่าย) เช่นตรงที่ใบหน้าและแขนขา ก่อนที่จะไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย ตัวอย่างจะกินเหยื่อตราบใดที่เหยื่อยังคงหายใจโดยที่การกินนี้อาจนานเป็นหลายๆชั่วโมงถึงหลายๆวันขึ้นอยู่กับขนาดของเหยื่อและจำนวนของตัวอย่างที่ทำการจับเหยี่อ

ตัวอย่างของ SCP-098 แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารโดยเตือนตัวอื่นเมื่อมีภัยคุกคามหรืออาหารในระยะทางสั้นๆได้ ซึ่งตัวอย่างเคยถูกคิดว่ามีความคิดและระดับสติปัญญาแบบมนุษย์ แต่ตอนนี้เชื่อว่าเป็นเพียงการเลียนแบบมนุษย์เท่านั้น

ปกติแล้ว SCP-098 จะแสดงอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยกับมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ โดยมักจะเลือกเหยื่อขนาดเล็กเช่น หมา แมว หมูตัวเล็ก ถึงกระนั้นตัวอย่างจะโจมตีเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต่อเมื่อในฝูงมีสมาชิกจำนวนมากพอหรือไม่มีอาหารประเภทอื่นที่มีขนาดเล็กกว่า

SCP-098 ถูกพบที่██████ ในประเทศบราซิล หลังจากการหายตัวไปของเด็กจำนวนมาก

ภาคผนวก 1 : SCP-098 มีความฉลาดมากกว่าที่เราคิดตัวอย่างปรับตัวอย่างรวดเร็วกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงความสามารถในการจดจำรูปแบบต่างๆ (เช่น เวลาให้อาหารหรือทำความสะอาดและกิจวัตรการเดินของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาในห้องกักกัน) เพราะเหตุนี้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต้องมั่นใจว่าพวกเขาเปลื่ยนเส้นทางการเดินไปยังห้องกักกันที่แตกต่างกันออกไปทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ดอกเตอร์ แมนน์ ได้สอนเทคนิคง่ายๆบางอย่างกับพวกมันและดูเหมือนว่าตัวอย่างจะเข้าใจความหมายของคำสั่งต่างๆได้อย่างดี การทดลองนี้จึงยังคงดำเนินต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License