SCP-089
scp-089-new.jpg

SCP-089หลังจากการขนส่งไปยังที่ตั้งของ SCP-089-B เพื่อดำเนินมาตรการ M8


วัตถุ #: SCP-089

ระดับการกักกัน: Euclid (ดูข้างล่าง)

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-089 ถูกเก็บไว้ในตู้ขนส่งพิเศษที่ศูนย์-36 และเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยปฎิบัติการณ์เคลื่อนที่ Mu-89 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ จิตวิทยาและการทูตเชิงยุทธวิธีได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่งหน่วยปฎิบัติการณ์เคลื่อนที่ Mu-89 จะแปลและตีความตำแหน่งเพื่อระบุตัวแบบหลักของการกระตุ้นนั้น (ในที่นี้กำหนดให้เป็น SCP-089-A และ SCP-089-B) จากนั้นจึงดำเนินการมาตรการM8 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้::

  1. ขนส่ง SCP-089 ไปยังที่ตั้งของ SCP-089-A และอธิบายมาตรการ M8 ให้กับ SCP-089-B และ
  2. ในขณะที่ SCP-089-B เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ M8 โดยสมัครใจ ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ตามที่ SCP-089-B อาจร้องขอสำหรับการเชื่อมต่อในขณะที่ SCP-089-B ดำเนินการดังต่อไปนี้: สอด SCP -089-A เข้าไปในโพรงพร้อมกับวัสดุที่ติดไฟได้เช่นไม้ทาน้ำมันหรือถ่านแล้วจุดไฟ

การปฏิบัติตามมาตรการ M8 ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยสมัครใจของ SCP-089-B ในสภาพที่มีสติครบถ้วนและไม่มีการบังคับ ในทำนองเดียวกัน SCP-089-A จะต้องมีสติและตื่นตัวในระหว่างดำเนินการตามมาตรการ ขอแนะนำให้กักขัง SCP-089-B (แม้ว่าจะถูกทำให้สงบ) หลังจากการจุดไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทำงานของมาตรการเนื่องจากกระบวนการนี้สร้างความเจ็บปวดอย่างมากและเป็นอันตรายต่อ SCP-089-A

หาก SCP-089-B ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการ M8 โดยสมัครใจตามข้อกำหนดข้างต้น MTF Mu-89 จะอธิบายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถทำตามมาตรการให้สำเร็จและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชักชวนให้ SCP-089-B ร่วมมือ หาก MTF Mu-89 พยายามอย่างเต็มที่ในการโน้มน้าว SCP-089-B ไม่สำเร็จ SCP-089 จะได้รับการออกแบบใหม่เป็น Keter-class และมาตรการl M9 จะถูกดำเนิน (เอกสารอ้างอิง 089-M9) การใช้การข่มขู่คุกคามหรือยาดัดแปลงจิตใจหรือของมึนเมาในความพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อเจตจำนงเสรีของ SCP-089-B และความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้มาตรการ M8 สมบูรณ์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของ SCP-089-B หรือความร่วมมือโดยสมัครใจหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้นั้นจะถูกห้ามโดยเด็ดขาดเนื่องจากมาตรการเหล่านี้ทำให้ความพยายามที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของมาตรการเป็นโมฆะและเป็นที่ทราบกันดีว่าจะเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์รูปแบบ S ที่จะเกิดขึ้น

ขอแนะนำ (แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนที่จำเป็นของมาตรการ M8) เพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ของมาตรการ M8 ต้องมาพร้อมกับเสียงเครื่องเป่าและเครื่องเคาะจังหวะเนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจลดเสียงที่เกิดขึ้นโดย SCP-089-A ในระหว่างการดำเนินการของมาตรการ

เมื่อดำเนินการตามมาตรการ M8 สำเร็จโดยทั่วไปเหตุการณ์รูปแบบ S ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มลดลงภายใน 7 ชั่วโมง

คำอธิบาย: SCP-089 เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสูงประมาณ 3 เมตรเป็นรูปปั้นมนุษย์หัววัวที่มีปีกและอ้าปากได้ ด้านหน้าของลำตัวของรูปปั้นมีบานพับและสามารถเปิดจากด้านบนเพื่อเผยให้เห็นโพรงปริมาตรประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตรและสามารถล็อคจากด้านนอกได้ ด้านหลังของรูปปั้นมีคำจารึกเป็นภาษาคานาอัน (อาจจะเป็นภาษาพิวนิก)1 รูปปั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 2 ศตวรรษก่อนคริสตศักราช

ในโอกาสที่ไม่บ่อยนัก (บางครั้งคั่นด้วยช่วงเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ) รูปปั้นจะพูด ไม่เข้าใจกลไกที่ทำให้เกิดเสียงเหล่านี้ ปากของรูปปั้นก็ไม่ขยับ ภาษาที่รูปปั้นพูดเป็นภาษาคานาอัน (อาจเป็นภาษาเดียวกับจารึก) และประกอบด้วย:

  • ชื่อหรือคำอธิบายของ SCP-089-A
  • ความต้องการให้มาตรการ M8 สำเร็จพร้อมกับคำแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว และ
  • คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S ในภาษาเปรียบเปรย

แต่ละเหตุการณ์ที่กล่าวออกมาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสามถึงสิบเอ็ดวันโดยการเริ่มเหตุการณ์รูปแบบ S ที่ตรงกับคำอธิบาย เว้นแต่โปรโตคอล M8 จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหตุการณ์รูปแบบ S แต่ละเหตุการณ์คือโรคระบาด ภัยธรรมชาติ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการสังหารหมู่อื่น ๆ ที่เกิดจากโรคฮิสทีเรีย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะดำเนินต่อไปจนกว่ามาตรการ M8 จะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่งของรูปปั้นที่บันทึกไว้ เหตุการณ์รูปแบบ S จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่แต่อยู่เฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ SCP-089-B สิ่งนี้มีในเอกสารบางกรณีว่าอาจจะส่งผลให้เหตุการณ์รูปแบบ S ดำเนินเป็นระยะเวลานานเนื่องจาก SCP-089-B ไม่รู้ถึงการมีตัวตนของ SCP-089 หรือมาตรการ M8 หรือหาก SCP-089-B โดยไม่เต็มใจที่จะดำเนินการตามมาตรการ M8 เพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ Type-S

สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น SCP-089-A จะเป็นทารกหรือเด็กที่เป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพดีและไม่มีตำหนิอายุระหว่างแปดเดือนถึงหกปีและ SCP-089-B เป็นแม่ตามธรรมชาติของเด็กคนนั้น ในทุกกรณีที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น SCP-089-A และ -B ต่างก็มีชีวิตและมีสุขภาพดีและสัมผัสได้ถึงความไว้วางใจและความรักซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้น

หลังจากที่ SCP-089-B วาง SCP-089-A ในโพรงและการจุดไฟที่วัสดุที่ติดไฟได้นั้น SCP-089-A จะเผาไหม้และถูกทำลายในช่วงเวลาสองถึงห้าชั่วโมง

ภาคผนวก #1:
บันทึกจากดร. การ์เซีย: แม้ว่าบทบาทของ SCP-089 ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์รูปแบบ S นั้นยังไม่ชัดเจน แต่ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้มาตรการ M8 อย่างรวดเร็วและแม่นยำนั้นมีประสิทธิภาพในการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ดร. พาเทลคาดเดาว่า SCP-089 ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบรูปแบบ S แต่เป็นเพียงการคาดการณ์และหาวิธีบรรเทาผลกระทบของพวกมัน

ภาคผนวก #2:
รายการบางส่วนของเหตุการณ์รูปแบบS ที่ได้รับการบันทึกไว้ซึ่งถูกยุติลงโดยวิธีการของมาตรการ M8 (รวมถึงเอกสารที่ยังได้รับมาสำหรับมาตรการ M8 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่สถาบันได้มาซึ่งการกักกัน SCP-089) มีดังนี้

วันที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: 21 มีนาคม 1788
คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S จากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: “เปลวเพลิงจะดูดกลืนบ้านเรือน ใช่ และตลาดของพวกเขา และวิหารของพวกเขา และสถานที่อยู่อาศัยทั้งหมดของพวกเขาจะถูกทำลาย”
เหตุการณ์รูปแบบ S: ไฟไหม้เมือง ███ ███████
ผลลัพท์: มาตรการ M8 สำเร็จวันที่ 29 หลังจากการกล่าวบอกเหตุการณ์ 66% ของเมืองถูกทำลาย

วันที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 1850
คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S จากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: “ผู้เผยวจนะจอมปลอมจะรวบรวมฝูงชนมาหาตัวเขา และใช้พวกเขาไปสู้กับเจ้าชาย พวกเขาจะถูกสังหารและทุ่งนาของพวกเขาจะมอดไหม้”
เหตุการณ์รูปแบบ S: การลุกฮือของชาวนาตามศาสนทูตขนาดใหญ่ใน █████
ผลลัพท์: มาตรการ M8 เสร็จสิ้นในวันที่ 1,363 หลังจากการพูดจากรูปปั้น การสังหารหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการจลาจล การปราบปรามและการล่มสลายของอาชีพเกษตกรรมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย██ล้านคน

วันที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: 23 พฤศจิกายน 1951
คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S จากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: “แผ่นดินจะสั่นสะเทือนและทะเลจะยกขึ้นและกลับลงบนพื้นโลก ภูเขาจะสำรอกเพลิงออกมา เสียงของมันจะเป็นเพียงความมืดและความตาย”
เหตุการณ์รูปแบบ S: แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดใน████ █████.
ผลลัพท์: มาตรการ M8 ดำเนินการภายใน 31 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง ไม่เกิดสึนามิแม้ว่าแบบจำลองทางธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่นั้น ไม่มีผู้เสียชีวิต

วันที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: 7 พฤศจิการยน 1970
คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S จากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: “สายฝนจะกัดเซาะแผ่นดินและกวาดล้างมนุษย์และสัตว์ร้ายทั้งหมด และการหยาดเหงื่อของเขานั้น สายน้ำจะพัดพาหายไปทั้งหมด”
เหตุการณ์รูปแบบ S: ไซโคลนใน ██████████.
ผลลัพท์: มาตรการ M8 ดำเนินการในวันที่ 49 หลังจากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมโรคภัยและความอดอยากประมาณ███พันคน

วันที่เกิดเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: 4 เมษายน 20██
คำอธิบายเหตุการณ์รูปแบบ S จากเหตุการณ์ระบุตำแหน่ง: [ข้อมูลถูกลบ]
เหตุการณ์รูปแบบ S: [ข้อมูลถูกลบ]
ผลลัพท์:กำลังดำเนินการ มาตรการ M8 ยังไม่ดำเนินการ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License