SCP-087-TH
rating: +20+x
087-TH.jpg

SCP-087-TH ที่ถูกทำการแยกส่วนและใส่ในถุงพลาสติก

วัตถุ# SCP-087-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-087-TH ถูกจัดเก็บไว้ในห้องกักกันขนาด 3 x 4 เมตร ในไบโอเอเรีย-78 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน เฝ้าระวังอยู่ด้านนอกตลอดเวลา และกล้องวงจรปิดหนึ่งตัวที่ติดตั้งเอาไว้ภายในห้องเพื่อสังเกตหากมีการเคลื่อนไหว การเข้าไปยังห้องของ SCP-087-TH จะต้องสวมชุดป้องกันทางชีวภาพระดับ 3 และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าไซต์เท่านั้น หาก SCP-087-TH มีการขยับหรือเคลื่อนไหวจากจุดเดิมให้ส่งบุคลากรคลาสD ที่สวมชุดป้องกันเข้าไปเพื่อทำการลูบวัตถุ แล้ววัตถุจะหยุดการเคลื่อนไหว (การวิจัยใดๆกับ SCP-087-TH สามารถดูได้ในเอกสาร 087-1E-478950) พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน ที่เฝ้าระวัง บุคลากรที่ได้รับผลกระทบของ SCP-087-TH จะถูกกักตัวเพื่อหาทางรักษาหรือกำจัดตามความรุนแรงที่ได้รับ

รายละเอียด: SCP-087-TH มีลักษณะเป็นขนมปังรูปมนุษย์ที่มีความสูง 10 ฟุต มีการสลักคำว่า “ขนมปังที่อร่อยต้องมาจากมนุษย์” ไว้บริเวณแขนด้านขวาของวัตถุ และจะส่งกลิ่นหอมหวนชวนน่ากินเหมือนพึ่งออกมาจากเตาอบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

SCP-087-TH สามารถขยับหรือลุกขึ้นเดินได้ (ภายหลังจากเหตุการณ์ 087-L12 มีคำสั่งให้ทำการแยกอวัยวะของ SCP-087-TH และยัดใส่ถุงพลาสติก) โดยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับซอมบี้ และจะพุ่งตรงไปหาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างรวจเร็วเพื่อให้บุคคลนั้นกินตัวเอง แม้ว่า SCP-087-TH จะไม่ทำร้ายคนหรือมีเรี่ยวแรงไม่มากนัก แต่การสัมผัสหรือกินวัตถุโดยไม่มีการป้องกันจะทำให้ติดเชื้อทางชีวภาพที่ไม่มีทางรักษาได้ ซึ่งชิ้นส่วนของ SCP-087-TH ที่ถูกกินไปนั้นสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ โดยปัจจุบันยังไม่พบว่าทำได้อย่างไร

บุคคลที่ได้รับเชื้อจาก SCP-087-TH จะค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพกลายเป็นขนมปังภายในเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากภายในสู่ภายนอก ก่อนที่จะกลายเป็นขนมปังที่มีชีวิตโดยสมบูรณ์ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะยังคงมีชีวิตอยู่ และจะส่งกลิ่นหอมชวนน่ากินออกมา แม้จะถูกคนอื่นกินก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ แต่จะรู้สึกไร้เรี่ยวแรง และต้องการน้ำตลอดเวลา หากไม่ได้รับน้ำก็จะเหมือนกับขนมปังตากลมที่แห้งกรอบและแตกหักง่ายจนตายได้ในที่สุด บุคคลที่ได้รับผลกระทบนี้จะเสียชีวิตภายใน 3 วัน เนื่องจากถูกเชื้อรา (ที่มักขึ้นในขนมปังที่หมดอายุ) กัดกิน

การรักษาสภาพการติดเชื้อจาก SCP-087-TH ด้วยวิธีการปกติยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้ นอกจากการใช้ SCP-500 ช่วยในการรักษาเบื้องต้น (การรักษาผลกระทบจาก SCP-087-TH สามารถดูได้ในเอกสาร 087-1E-478951)

การค้นพบ : SCP-087-TH ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศ███ ในร้านทำขนมปังแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า E████████ หลังจากที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในร้านมากกว่า ██ คน กลายสภาพเป็นขนมปัง และเริ่มกินกันเอง เนื่องจากรสชาติที่หอมหวานและไม่รู้สึกเจ็บเวลาโดนกิน เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้ได้เข้าไปเคลื่อนย้าย SCP-087-TH เข้ามายังสถาบัน และนำคนงานที่กลายสภาพเป็นขนมปัง ส่งไปยัง████ เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ภาคผนวก:

การวิจัยขั้นปฐมภูมิของ SCP-087-TH:

ผู้ทดสอบ: D-7045

D-7045 ที่สวมชุดป้องกันได้ถูกส่งเข้าไปยังห้องกักกันของ SCP-087-TH โดย ดร.███ จะติดต่อผ่านทางไมค์

ดร.███ : D-7045 กรุณาตรงไปที่โต๊ะที่อยู่กลางห้องด้วย

D-7045 : มันคืออะไร?

ดร.███ : SCP-087-TH, และผมอยากให้คุณทำการลูบมัน ถ้าเห็นมันขยับ

D-7045 : (ตรงไปที่วัตถุกลางห้อง) ไม่คิดว่ามันจะขยับได้น่ะ

D-7045 ได้เดินไปหาสิ่งที่นอนอยู่กลางห้อง และถอดหมวกออก

ดร.███ : D-7045 สวมหมวกกลับเข้าไปเหมือนเดิม เดี๋ยวนี้!

D-7045 : ผมว่าผมได้กลิ่นน่ะ มันหอมมากๆ ผมว่าผมจะ…

SCP-087-TH ได้ลุกขึ้นมาแล้วกอด D-7045 เอาไว้ทำให้ D-7045 ตกใจจนร้องโวยวายออกมา แล้วทำการลูบที่หลังของมัน SCP-087-TH จึงกลับลงไปนอนตามเดิม

จากนั้น D-7045 ได้ทำการดึงนิ้วของ SCP-087-TH ก่อนจะกินมันเข้าไป

D-7045 : มันอร่อยมาก ๆ เลย ขออีกน่ะ

D-7045 ได้ดึงชิ้นเล็ก ๆ ออกมาจาก SCP-087-TH แล้วใส่เข้าปากไปหลายคำก่อนที่จะถูกจนท.นำตัวออกไป


เอกสาร 087-1E-478951:

การวิจัยโดย ดร.███ พบโครงสร้างของของบุคคลที่ติดเชื้อจากผลกระทบของ SCP-087-TH กลายสภาพเป็นขนมปังทุกส่วนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยจากการผ่าชันสูตรพบว่า อวัยวะภายในเช่น หัวใจ ตับ ไต หรือ ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น กลายสภาพเป็นขนมปังเช่นกัน
ไม่พบหนทางใดที่จะสามารถทำให้บุคคลที่ติดเชื้อจากผลกระทบของ SCP-087-TH กลับมาเป็นปกติได้ นอกจากจะใช้ SCP-500 แต่พบว่า D-7045 ที่กลายสภาพจากผลกระทบของ SCP-087-TH สามารถรับประทานได้ จากการให้ D-8746 รับประทาน ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับ D-8746

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License