SCP-087
rf.php
ภาพ A : ภาพนิ่งที่นำมาจากวีดีโอในการสำรวจครั้งที่ 1

วัตถุ# SCP-087

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-087 นั้นอยู่ในหอพักของ [ข้อมูลปกปิด] ประตูทางเข้าของ SCP-087 นั้นเป็นประตูเหล็กกล้า และมีระบบล็อกไฟฟ้า ถูกแต่งให้ดูเหมือนตู้ภารโรงตามที่ออกแบบอาคาร ล็อกไฟฟ้านั้นจะไม่ปลดออกเว้นแต่จะถูกกระแสไฟฟ้า ██ โวลต์พร้อมกับที่หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา ประตูด้านในนั้นบุโฟมโรงงานไว้ 6 ซม.

หลังจากการสำรวจครั้งล่าสุด ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน SCP-087 อีก

รายละเอียด: SCP-087 เป็นชั้นบันไดซึ่งไม่มีแสงไฟ บันไดเอียงทำมุม 38 องศาจำนวน 13 ขั้นก่อนจะเป็นชั้นครึ่งวงกลมขนาดประมาณ 3 เมตร บันไดที่ลงไปอีกจะพลิกเป็นมุม 180 องศา ลักษณะของ SCP-087 ทำให้ขอบเขตการมองเห็นของผู้สำรวจอยู่ที่ประมาณชั้นครึ่ง เนื่องจากไม่มีหน้าต่างหรือแสงไฟเลย ผู้ที่จะสำรวจ SCP-087 จึงต้องพาแสงไฟไปด้วย แสงไฟที่สว่างกว่า 75 วัตต์ดูจะไม่มีผลอะไร เหมือนกับว่า SCP-087 จะดูดกลืนเอาแสงที่เกินมาได้

จากรายงานและการบันทึกเสียง สามารถยืนยันได้ว่ามีเสียงร้องไห้ให้ช่วยของเด็ก ประมาณได้ว่าต่ำลงไปจากชั้นทางเข้า 200 เมตร แต่การพยายามลงบันไดไปนั้นไม่ได้ทำให้เข้าใกล้เสียงนั้นเลย จากการคำนวนด้วยผลการสำรวจครั้งที่สี่นั้น ประมาณได้ว่าเสียงนั้นอยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคำนึงถึงตัวอาคาร และสภาพแวดล้อม ขณะนี้นั้นยังไม่ทราบว่า SCP-087 มีจุดสิ้นสุดหรือไม่

087face.jpg

ภาพ B: SCP-087-1 ภาพที่เพิ่มความคมชัดแล้วซึ่งนำมาจากวีดีโอในการสำรวจครั้งที่ 1

SCP-087 นั้นถูกบุคลากรคลาส D บันทึกภาพวิดีโอไว้ทั้งหมดสี่ครั้ง โดยทุกครั้งจะได้พบกับ SCP-087-1 ซึ่งเป็นใบหน้าที่ไม่มีนัยตา รูจมูก หรือปาก ให้เห็น ตัวตนของ SCP-087-1 เป็นสิ่งลึกลับโดยสิ้นเชิง แต่เชื่อว่ามันไม่ใช่ที่มาของเสียงร้องนั่น ทุกคนที่ได้พบ SCP-087-1 จะเกิดอาการระแวง และหวาดกลัว แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นความรู้สึกผิดธรรมชาติหรือปฏิกิริยาตอบสนองธรรมดา

ภาคผนวก: สองสัปดาห์หลังการสำรวจครั้งที่สี่ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของ [ข้อมูลปกปิด] รายงานว่าได้ยินเสียงเคาะประตูในอัตรา 1-2 วินาทีต่อครั้ง หลังจากที่บุโฟมหนา 6 ซม. แล้วเสียงจึงได้เงียบไป

ผู้ได้รับอนุญาต สามารถดูเอกสาร 087-I ถึง 087-IV เพื่ออ่านบันทึกการสำรวจ I-IV ได้
เอกสาร 087-I
เอกสาร 087-II
เอกสาร 087-IIII
[ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License