SCP-084
radio%20tower.jpg
ภาพ SCP-084 ที่กู้คืนมาได้จากการบันทึกมาในตอนแรก ภาพอื่นๆทั้งหมดที่ SCP-084 อาจมีการ "ถ่ายทอดสัญญาณ"

วัตถุ# SCP-084

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้ได้มีคำสั่งห้ามการมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-084 อย่างเต็มรูปแบบ จนกว่าจะสามารถระบุขอบเขตของคลื่นที่แผ่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ (รายละเอียดทั่วๆไปของคำสั่งห้ามมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบนั้น ให้ดูใน เอกสาร XRG-1182 ส่วนรายละเอียดของคำสั่งห้ามมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ SCP-084 นั้น ให้ดูใน เอกสาร XRG-1208A) การจับตาดูโดยรอบพื้นที่ทำการของ SCP-084 ให้ดำเนินต่อไป โดยมีวัตถุประสงค๋เพื่อเบี่ยงเบนเส้นทางของพลเรือนออกไปและเฝ้าสังเกตจากภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีถนนสายหลักหรือเส้นทางคมนาคมอื่นๆอยู่ในบริเวณนั้น พลเรือนผู้ใดก็ตามที่พบว่ากำลังเข้าไปทาง SCP-084 จะถือว่าเป็นต้องสงสัยและถูกคุมตัวไว้สอบสวน ห้ามมิให้พลเรือนหรือบุคลากรของสถาบันเข้าไปในพื้นที่ทำการของ SCP-084 โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการกล่าวอนุญาตและมีคำอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาชิกของผู้บัญชาการ O5 ไม่น้อยกว่าสองคน

กลุ่มผู้เฝ้าระวังนั้นต้องรักษาตำแหน่งของตนโดยใช้สายตาระบุตำแหน่งจากการมองผู้เฝ้าระวังคนอื่นๆ ควบคู่ไปกับการใช้เข็มทิศและการตรวจสอบสถานที่สำคัญ จุดสังเกตทั้งหมดนั้นควรอยู่นอกพื้นที่ทำการของ SCP-084 หากผู้เฝ้าระวังคนใดไม่ได้ตอบสนองต่อการเรียกชื่อ ก็ให้ผู้เฝ้าระวังทั้งหมดถอนกำลังออกมา และให้ทีมตอบสนองพิเศษตรวจสอบการกักกัน ในกรณีที่พื้นที่เกิดความผันผวน ก็ให้ผู้เฝ้าระวังทั้งหมดถอนกำลังออกมาแล้วกระทำการตามความเหมาะสม

ห้ามนำวิทยุ GPS โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เข้าไปในระยะ 100 เมตรจากพื้นที่ทำการรอบ SCP-084 หากพบพลเรือนที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นี้ก็ให้ทำการยึดและทำลายในทันที บันทึกทั้งหมดที่เก็บมาได้นั้น [ข้อมูลปกปิด]

รายละเอียด: SCP-084 เป็นหอกระจายคลื่นวิทยุขนาดใหญ่ซึ่งอยู่กลางทุ่งกว้างที่มีอาคารขนาดเล็กอยู่สองแห่ง การสังเกตการโดยตรงและเก็บตัวอย่างของ SCP-084 นั้นไม่อาจกระทำได้เพราะผลกระทบที่แผ่ออกมาจาก SCP-084 โดยรอบ ดูเหมือนว่า SCP-084 จะแผ่คลื่นหรือรังสีที่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายกับมิติและเวลาหรือสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ออกมา ลักษณะของสิ่งนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในเขตทำการของ SCP-084 จากภายนอกนั้น พื้นที่ทำการของ SCP-084 จะมีลักษณะเป็นเหมือน "โดม" ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสองร้อยเมตร SCP-084 จะปรากฏอยู่ในพื้นที่นี้ตามตำแหน่งไม่ตายตัว โดยดูเหมือนมันจะ "กระโดด" ไปตามเวลาที่ไม่แน่นอน บางครั้งก็ปรากฏตัวมากกว่าหนึ่งที่ในพื้นที่ทำการด้วย จากภายในนั้น พื้นที่นี้ดูเหมือนจะไร้ขอบเขต โดยมี SCP-084 เป็น "ศูนย์กลาง"

การเข้าถึง SCP-084 ไม่สามารถกระทำได้เพราะ "ผลกระทบที่แผ่ออกมา" การเข้าหา SCP-084 จากภายในพื้นที่ทำการของมันนั้นจะเห็นว่า SCP-084 คงตำแหน่งเดิมที่เส้นขอบฟ้าไว้ตลอดเวลา แม้จะใช้เวลาเดินทางไปหามันเป็นเวลาถึงสามเดือนกับสิบสองวันด้วยการเดินเท้าและใช้พาหนะ การทดลองกำจัดนั้นพิสูจน์แล้วว่าทำไม่ได้ เพราะไม่มีวิธีการทำลายล้างใดๆที่จะเข้าถึงตัว SCP-084 ได้แม้จะส่งเข้าไปจากนอกพื้นที่ทำการ พื้นที่ภายในนั้นก็มีความบิดเบี้ยวเป็นระยะๆ ทำให้ระยะห่างสัมพันธ์นั้นยืดหรือหดลงตามการ "กะพริบ" ทำให้อาคารหรือวัตถุดูเหมือนจะ "กระโดด" ไปหลายพันเมตรอย่างฉับพลัน หรือ "ถูกเร่ง" ไปยังตำแหน่งอื่น ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดการ "ซ้อนทับ", "การซ้อนทับ" นี้มีผลร้ายอย่างเห็นได้ชัดกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต

dhall.jpg
ภาพที่บันทึกไว้ได้ ทีมงานได้รับภาพของทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้อง

เมือง██████████ █████ นั้นคาดว่าอยู่ภายในหรือใกล้กับพื้นที่ทำการตอนที่มันก่อตัวแรกเริ่ม ในตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นเมืองนี้จากนอกพื้นที่ทำการได้อีก มันจะปรากฏออกมาเมื่อเข้าไปในพื้นที่ทำการแล้วเท่านั้น ประชากรของเมือง██████████ █████ นั้นคงที่ (343 คน) อยู่ตลอดช่วงที่มันถูกกักไว้ การเกิดและเจริญเติบโตของอายุตามปกตินั้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ การฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมนั้นก็ดูเหมือนจะถูกกักไว้ด้วยผลกระทบในพื้นที่ โดยผู้ที่ตายนั้นดูเหมือนจะ "กะพริบ" ก่อนจะอยู่ในสภาพที่ยังมีชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อผ่านไปหลายวินาทีหลังจากที่เสียชีวิต ทั้งนี้ยังมีรายงานของเหตุการแบบ "ย้อนกลับ" ทำให้บาดแผลที่ถึงชีวิตนั้น "หยุดนิ่ง" ก่อนสมานตัวอย่างมองเห็นได้ ผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับมิติและเวลามากมาย เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างเกือบทั้งหมด (รายละเอียดของการสังเกตการนี้ ให้ดูในปูม 084-A4)

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์บันทึกต่างๆนั้นจะทำงานผิดปกติเมื่ออยู่ภายในหรือใกล้กับพื้นที่ทำการ ผู้ทดลองรายงานว่าภาพและเสียงที่บันทึกไว้นั้นจะ "พิลึกพิลั่น" และ "น่ากังวล" เมื่อนำมาเล่นซ้ำ สิ่งนี้ทำให้เมือง██████████ █████ ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ทำให้สถาบันไม่ต้องทำการใดๆเพื่อกักกันอีก ทั้งนี้ยังดูเหมือนว่าการออกจากพื้นที่ทำการนั้นจะไม่สามารถกระทำได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ตัวอย่างหนึ่งที่มาจากเมือง██████████ █████ ซึ่งพบอยู่ในทุ่งกว้างนั้นบอกว่าเขาได้เดินทางมาหกปีแล้ว โดยตอนที่พบเขานั้นเขาอยู่ห่างจากเขตเมือง██████████ █████ มาประมาณสี่ร้อยเมตร


เข้าสู่ระบบ 084-A4: บันทึกเหตุกาณ์ความผิดปกติที่สังเกตได้จาก SCP-084


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License