SCP-080

วัตถุ #: SCP-080

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-080 จะถูกกักไว้ในห้องขนาด 4 ม. x 4 ม. โดยมีห้องโถงขนาดที่เล็กกว่าตั้งอยู่ที่ผนังด้านทิศใต้เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงได้ บริเวณผนังด้านทิศเหนือมีการเชื่อมต่อกับห้องสังเกตการณ์โดยสามารถมองเห็นห้องหลักผ่านหน้าต่างที่มีผ้าม่านทึบ ซึ่งจะปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อมีการปิดประตูห้องสังเกตการณ์เท่านั้น ไม่ควรพยายามที่จะนำ SCP-080 ออกจากห้องกักกันนี้โดยเด็ดขาด ในห้องไม่ควรมีหลอดไฟ 7 วัตต์มากกว่าหนึ่ง (1) หลอด และจะต้องส่องสว่างในห้องหลักได้ตลอดเวลา ห้ามนำอุปกรณ์ที่สามารถผลิตแสงสว่างเข้ามาในห้องโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ควรนำสิ่งใดเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-080 หรือสิ่งของที่มีความสามารถในการห่อหุ้ม ปกปิดหรือซ่อน SCP-080 ได้ หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัย

รายละเอียด: ไม่เป็นที่ทราบว่า SCP-080 นั้นมีมวลทางกายภาพหรือ "ร่างกาย" หรือไม่เนื่องจากความพยายามทั้งหมดที่จะโต้ตอบกับวัตถุนั้นล้มเหลวและได้รับผลที่เลวร้าย (ดู บันทึกการทดลอง 080-2) นักวิจัยและบุคลากรได้อธิบายว่าเห็น SCP-080 เป็นเงาและรูปจำลองเหมือนมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคุณลักษณะที่พบได้ทั่วไปคือ "ดวงตา" ที่เป็นรูปแบบควันสองดวง นักวิจัยได้รับข้อมูลที่น่าความสนใจว่า SCP-080 ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอย่างไม่สามารถควบคุมได้เมื่อใครก็ตามเข้าไปในห้องหลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาทีบุคคลใดก็ตามที่สังเกตเห็นมันจะถูกบังคับให้เข้าสู่การนอนหลับในลักษณะที่ตากระตุกอย่างรวจเร็ว (REM sleep) และอาจได้รับความเสียหายทางจิตใจที่ไม่สามารถรักษาได้ ผลกระทบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะสังเกตเห็น SCP-080 จากห้องแยกต่างหากก็ตาม (ดู เหตุการณ์-080-1) หากเมื่อใดก็ตามที่ SCP-080 พบวิธี "ซ่อน" ตัวมันเอง (เช่นในตู้ ใต้เตียง คลุมด้วยผ้า ฯลฯ ) มันจะหายไปอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้หากแสงใด ๆ เข้าไปในห้องกักกันของ SCP-080 ด้วยความส่องสว่างที่มากกว่าแสงโคมไฟกลางคืนของเด็กทั่วไปแล้วนั้น SCP-080 จะหายไปทันที ทั้งสองเหตุการณ์นี้ถือเป็นการฝ่าฝืนการกักกันและบุคลากรใด ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จะถูกตำหนิอย่างรุนแรงและอาจถูกย้าย สำหรับคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับที่มาของ SCP-080 และการกักกันโดยสถาบันโปรดดู [ข้อมูลปกปิด] ที่แนบมา

ภาคผนวก 080-A: ในวันที่██-██-20██ ดร.█████และผู้ช่วยของเขาเริ่มบ่นถึงความฝันที่เครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะนั้นเขามีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-080 อย่างมากที่สุด จนถึงตอนนี้จึงมีการตั้งทฤษฎีว่า SCP-080 มีความสามารถในการสร้างผลกระทบบางอย่างต่อบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียงแม้ว่าขณะนั้นจะไม่ได้สังเกตโดยตรงก็ตาม

ภาคผนวก 080-B: ณ วันที่██-██-20██ หลังจากการฆ่าตัวตายล่าสุดของดร. █████ บุคลากรทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของ SCP-080 จะต้องจด "บันทึกความฝัน" และต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาศูนย์ทราบหากความฝันมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือฝันร้ายตามธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม 080-C: เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการเตือนว่าม่านทึบแสงในห้องสังเกตการณ์จะไม่คลายออกหากไม่ได้ปิดประตูและเวลาเปิดรับแสงนั้นไม่ควรเกินสามสิบ (30) นาทีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ดูเหตุการณ์ 080-1)

ภาคผนวก 080-D: มีรายงานที่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสว่านักวิจัยบางคนไม่สามารถมองเห็น SCP-080 และอาจไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมด บุคลากรที่คิดว่าพวกเขาไม่สามารถรับรู้ SCP-080 ได้โปรดรายงานให้ดร.███████ เพื่อเข้ารับการทดสอบ

ภาคผนวก 080-E: คำแนะนำตาม Incident-080-1 ว่าบุคลากรระดับ D จะต้อง "ถูกป้อนอาหาร" ให้กับ SCP-080 เดือนละครั้งเพื่อที่จะทำให้ผลของ SCP-080 เป็นกลางต่อสุขภาพจิตของบุคลากรในไซต์ (O5-█: อนุมัติแล้ว)

เหตุการณ์ 080-1:
ในวันที่██-██-20██ นักวิจัยอาวุโสสองคนได้ทำการสังเกตการณ์ตามแผน นักวิจัยเข้าไปในห้องสังเกตการณ์และปลดม่านทึบออก เชื่อว่าห้องจะได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัยจากผลกระทบของ SCP-080 เหมือนในอดีต นักวิจัยจึงเริ่มสังเกต SCP-080 ประมาณ 40 นาทีหลังจากการสังเกตเริ่มขึ้นนักวิจัยทั้งสองก็หลับไปทันที ได้รับข้อมูลหลังจากตื่นว่า [ข้อมูลปกปิด]
(ควรบันทึกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้บุคลากรในศูนย์ทุกคนที่รายงานฝันร้ายและความรู้สึกไม่สบายใจนั้นได้นอนหลับฝันดีและโดยทั่วไปจะมีอารมณ์ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้น)

หมายเหตุ: ขอให้บุคลากรทุกคนหยุดเรียก SCP-080 ว่า "บูกี้แมน" ด้วย- ดร. ██████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License