SCP-078
sign.jpg
SCP-078 ก่อนที่จะมีการเก็บกู้

วัตถุ# SCP-078

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-078 จะถูกแขวนไว้บนผนังห้องที่เก็บรักษา และดึงปลั๊กออก เต้าเสียบเพียงอันเดียวในห้องถูกควบคุมโดยสวิตช์ ซึ่งต้องปิดอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นในการทดลอง SCP-078 ผู้ที่เข้าไปในห้องเก็บรักษา ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเต้าเสียบเป็นอย่างดี เผื่อในกรณีที่ต้องปิดตาเมื่อ SCP-078 บังเอิญทำงานขึ้นมา

รายละเอียด: SCP-078 เป็นป้ายนีออนขนาดประมาณ 1 เมตรครึ่ง แสดงข้อความว่า "TOO LATE TO DIE YOUNG" (หนุ่มเกินกว่าจะตาย) ถูกค้นพบในเมือง ████████, ████████, หนังจากได้เบาะแสว่า มีสถิติการตายมากขึ้นในเหมือง เนื่องจากการอดตาย หรือความประมาทในรูปแบบอื่น ๆ

ในสภาพที่ปิดอยู่ SCP-078 ไม่มีอะไรผิดปกติ และอาจจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ การมอง SCP-078 น้อยกว่า 10 วินาทีในสภาพที่เปิดอยู่ ไม่มีผลกระทบ รวมถึงการไม่มองโดยตรง ไม่มีใครสามารถทำความเข้าใจข้อความบน SCP-078 ได้ เนื่องจากจะหมดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างผู้ถูกทดสอบที่มอง SCP-078 นานกว่า 10 วินาที ในขณะที่มองอยู่ บางครั้งจะเริ่มใช้มือเขียนประโยค โดยประโยคเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนโดยผู้ทดสอบเอง หรือข้อความที่อยู่แถวนั้น แต่เป็นอย่างอื่น(ดูภาคผนวก 078-01) และมักจะมี ถ้อยคำที่ราวกับจะระงับความรู้สึกผิดของเรื่องที่ผู้ทดสอบรู้สึกผิด ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรคลาส D ที่ฆ่าภรรยาตนเองขณะทะเลาะกัน พบข้อความว่า "เธอสมควรตายเพราะไม่ทำตามที่คุณบอก" ขณะที่ความแตกว่าด๊อกเตอร์ ██████ ทิ้งครอบครัวมาทำงานให้องค์กร พบข้อความ "งานของคุณจะช่วยมนุษยชาติ" ในบันทึก SCP-███

แรก ๆ มันก็มีประโยชน์ เพราะผู้ถูกทดสอบจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจ แก่ SCP-078 อย่างไรก็ตาม ข้อความที่เด่นออกมา จะไปในแง่ลบขึ้นเรื่อย ๆ ใน 1 อาทิตย์; ด๊อกเตอร์██████ 2 วันหลังจากนั้น พบข้อความ "พวกเขาไม่ได้รักคุณหรอก" ในบันทึก ยิ่งไปกว่านั้น ข้อความที่เขียนเริ่มอ้างเหตุผลที่ชอบธรรมเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่ผิดหรือในผู้ถูกทดสอบที่มีเหตุผล จะทำการตัดสินใจใหม่อีกครั้ง รวมทั้งพยายามปรับวิถีการใช้ชีวิต ความต้องการที่จะเข้าข้างตัวเองมีสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และพวกเขาจะเริ่มพูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมา เมื่อผ่านไป 1 อาทิตย์ การกระทำของผู้ถูกทดสอบนอกเหนือจากการดำรงชีวิต จะคล้ายเป็นโรคประสาท ซึ่งผู้ถูกทดสอบจะพยายามหาเหตุผลว่าทำไมในตอนนั้นไม่ทำอย่างอื่น เมื่อผ่านไป 2 อาทิตย์ ผู้ถูกทดสอบกินอาหารไม่ได้: หลักจากกินไป 1 คำ พวกเขาจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพื่อหาเหตุผลอันชอบธรรมว่าทำไมพวกเขากินตรงนี้ก่อน ทำให้ตายเพราะขาดสารอาหาร นอกจากว่าจะได้รับการให้น้ำเกลือ █ บุคลากรคลาส D ผู้ทื่อยู่ในสภาวะนั้น ตลอดจนนักวิจัย █ คนที่บังเอิญถูกเปิดโปงถูกเก็บไว้ในสภาพมีชีวิต เพื่อหาวิธีรักษา

ข้อยกเว้นอย่างเดียวต่อผลกระทบของ SCP-078 คือ ตัว SCP-078 เอง: ผู้ถูกทดสอบที่มอง SCP-078 ครั้งที่ 2 จะเห็นข้อความที่แสดงถึงการกระตุ้นความรู้สึกผิดมากขึ้นอีก รวมถึงระหว่างที่ครั้งแรกที่กำลังเพิ่มขึ้น ผู้ถูกทดสอบทุกคนที่มองอีกครั้งภายใน 1 อาทิตย์ จะพยายามฆ่าตัวตาย

ภาคผนวก 078-01: D-19384 ปกติจะเขียนตัวเขียนสลับกันตัวพิมพ์, ถูก SCP-078 เปิดโปง, หลังจากถูกกำจัดเมื่อสิ้นสุดสภาวะ 'ปลอดผลกระทบ', ในเวลาต่อมา ได้รับรายงานจากผู้ถูกทดสอบรายอื่น ๆ ว่า เห็นประโยคที่เขียนด้วยตัวเขียนสลับกับตัวพิมพ์; มีความเป็นไปได้ว่าคนที่ตายหลังจากโดน SCP-078 เปิดโปง 'ถูกนำไปรวมกัน' ที่ไหนซัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License