SCP-077-TH
rating: +24+x
077-TH.jpg

SCP-077-TH

077-1-TH.jpg

ภาพจาก SCP-077 ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนอย่างมาก

วัตถุ# SCP-077-TH

ระดับ: Safe Euclid

มาตราการการกักกันพิเศษ: SCP-077-TH อยู่ในห้องกักกันเชื้อโรคระดับ 5 "ห้อง 09" ภายในไบโอเอเรีย-78 ไม่อนุญาตให้ใช้งาน SCP-077-TH ที่นอกเหนือไปจากการทดสอบหรือวิจัย และเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น บุคลากรที่เข้าถึง SCP-077-TH นั้นจะต้องสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 5 อยู่ตลอดเวลา และทุกครั้งที่มีการทดสอบจะมีเจ้าหน้าที่ระดับ 3 จำนวน 2 คนคอยเฝ้าสังเกตอยู่ภายในห้องปลอดเชื้อที่แยกออกมา

ในกรณีที่ SCP-077-TH เข้าสู่ระยะที่อาจมีความเป็นอันตรายให้ตัดระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ SCP-077-TH โดยทันที และจะมีเจ้าหน้าที่อีกทีมเข้าไปในห้องเพื่อเก็บตัวอย่างและฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโรค บุคลากรที่สัมผัสกับตัวอย่างของ SCP-077-TH นั้นจะถูกนำไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อ และเข้ารับการรักษาต่อไป ตัวอย่างที่เก็บมาได้จะเอาไว้ในห้องกักกันเชื้อโรคระดับ 5 "ห้อง 010" เพื่อวิจัยต่อไป

รายละเอียด: SCP-077-TH เป็นโทรทัศน์เก่าๆแบบปุ่มกดเปลี่ยนช่องที่มีหน้าจอ 16 นิ้ว รูปแบบการแสดงผลเป็นทั้งขาวดำและภาพสีสลับกันไป ผลิตโดยบริษัท████████████ ปี 1970 สภาพยังคงใช้งานได้ตามปกติ ไม่เคยเสียแม้จะเคยตกและถูกกระแทกมาแล้ว การตรวจสอบเบื้องต้นนั้นยังไม่พบความผิดปกติใดๆในการรับสัญญาณ

ดูเหมือนว่า SCP-077-TH นั้นจะไม่สามารถรับช่องสัญญาณปกติที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันได้ แต่จะไปรับสัญญาณอื่นที่ไม่สามารถหาแหล่งที่มาได้โดยจะอยู่ในช่อง "11" ภาพที่ปรากฏอยู่ใน SCP-077-TH นั้นส่วนมากมักจะเป็นภาพขาวดำ (บางครั้งก็เป็นภาพสี) และเสียงที่ไม่มีความปะติดปะต่อกันจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนั้นคืออะไรหรือกำลังสื่อถึงอะไร ภาพส่วนใหญ่ใน SCP-077-TH เป็นภาพที่มีความบิดเบี้ยว วิ่งขึ้นลง มีคลื่นแทรกอยู่บ่อยๆ แต่บางครั้งก็เป็นภาพที่คมชัดราวกับช่อง HD

ความผิดปกติของ SCP-077-TH นั้นอยู่ตรงที่เมื่อเปิดใช้งาน SCP-077-TH ไปได้ซักพัก (ประมาณ 1 ชม.) สิ่งที่อยู่ในจอภาพนั้นจะไหลออกมาจากจอด้วยวิธีที่ไม่รู้จักและจะไหลออกมาแบบนั้นจนกว่าจะหยุดการทำงานของ SCP-077-TH สิ่งที่ไหลออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นของเหลว เช่น เลือด น้ำมัน น้ำเน่า โคลน หนอง ของเหลวจากสิ่งมีชีวิต และ [ข้อมูลถูกลบ] เมื่อนำของเหลวไปตรวจสอบก็พบกับเชื้อโรคร้ายแรงที่ปนเปื้อนมาจากของเหลวอยู่หลายชนิดตามแต่ละสถานการณ์และติดต่อได้หากสัมผัสของเหลวและจากคนสู่คน เช่น กาฬโลก ฝีดาษ อหิวาตกโรค และ เอดส์

จากการทดสอบเพิ่มเติมนั้นทำให้พอจะรู้ได้ว่าภาพที่ได้จาก SCP-077-TH นั้นเป็นภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง การค้นหาสถานที่ดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ภาคผนวก: ต่อไปนี้เป็นบันทึกภาพที่พอจะเก็บได้จาก SCP-077-TH

เวลาที่บันทึกไว้: 14:33 น.
ภาพที่พอจะจับได้: ภาพขาวดำแบบมัวๆแต่ก็มีความชัดเจนพอสมควร ภาพนั้นปรากฏเป็นศาลาที่ด้านหลังเป็นอาคารผู้ป่วย คนจำนวนหนึ่งในชุดพยาบาลกำลังนำเอาร่างของคนจำนวนมากมากองรวมกันเอาไว้และจุดไฟเผาร่างพวกนั้น ศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า 1000 คน และดูเหมือนจะทยอยนำเอาออกมากองกันไว้อีกเรื่อยๆ
ผลลัพธ์: ไม่มี

เวลาที่บันทึกไว้: 09:12 น.
ภาพที่พอจะจับได้: ภาพสีแบบวิ่งขึ้นลงมีคลื่นแทรกอย่างมาก เป็นภาพภายในห้องผ่าตัดที่มีบุคคลหนึ่งสวมชุดสีขาวสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้กำลังผ่าตัดคนไข้ที่ยังรู้สึกตัวนอนอยู่บนเตียง ดูเหมือนว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการผ่าตัดแทบจะทั้งหมด
ผลลัพธ์: การใช้งาน SCP-077-TH เกิน 1 ชม.นั้นทำให้มีของเหลวที่เป็นเลือดและมีชิ้นเนื้อไหลออกมาจากจอของ SCP-077-TH ราวกับน้ำตกเล็กๆ การตรวจสอบของเหลวนั้นพบกับ[ข้อมูลถูกลบ]

เวลาที่บันทึกไว้: 12:11 น.
ภาพที่พอจะจับได้: ภาพสีที่เหมือนกับเทปเสียไม่สามารถจับใจความได้แต่ก็พอจะมองออกว่าเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนอนอยู่บนเตียงสลับกับภาพของคนที่ป่วยเป็นฝีดาษ
ผลลัพธ์: SCP-077-TH ถูกเปิดใ้ชงานเพียงแค่ 20 นาที ก็ปรากฏของเหลวที่เป็นเลือดปนหนองไหลออกมาจำนวนมาก ทำให้บุคลากรต้องรีบตัดกระแสไฟโดยด่วน การตรวจของเหลวนั้นพบกับเชื้ออีโบล่าปะปนอยู่ในนั้น

dddd.jpg

ภาพที่ได้จากการทดสอบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License