SCP-077
Engraved.jpg

SCP-077 ก่อนจะถูกอ่าน

วัตถุ# SCP-077

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-077 จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในส่วนวิจัยเซคเตอร์ที่ 861 โดยจะต้องถูกนำไปวางไว้บนแท่นเหล็กสูงจนาด 0.5 เมตรและจัดเก็บภายในห้องขนาด 3x3x3x เมตรที่ผนังทำจากเหล็กกล้าหนา 0.5 เมตร ส่วนประตูนั้นจะต้องเป็นเหล็กกล้าเช่นกันเพื่อให้การกักกันนั้นเป็นไปตามมาตรการที่ AH37 ส่วนหน้าห้องกักกันนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 1 อย่างน้อยสองคนตลอดเวลาและภายในห้องนั้นจะต้องมีไมค์โครโฟนแบบห้อยกลางห้องและเชื่อมต่อกับระบบตรวจจำคำพูดเพื่อให้ทราบว่าคำพูดนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสถาบัน และจะมีกล้องวงจรปิดภายในห้องเช่นกันเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลง

ทุกครั้งในห้วงเวลา 8 ชั่วโมง สถาบันจะส่งบุคลากรระดับ-D อย่างน้อยสองคน (แต่มักจะเป็น 3 คน) ที่มีการฝึกฝนเข้าไปยังห้องกักกันเพื่ออ่านคำจารึกที่สลักวัตถุที่ติดกับ SCP-077 อย่างเสียงดังและฟังชัด การอ่านนั้นจะต้องอ่านเพียงคนๆเดียวที่มีความเข้าใจในเนื้อหาของคำสลักอย่างถี่ถ้วนและสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องทั้งหมดและจะต้องอ่านห่างอย่างน้อย 30 เซนติเมตรจากวัตถุ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนทางด้านภาษา,การอ่านออกเสียงและภาษาท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์และบุคคลากรระดับ-D อย่างน้อย 20 คนนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ชำนาญตลอดเวลา ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้นั้นคือบุคคลากรที่ถูกยกเว้นในการกำจัดทิ้งและจะต้องถูกเปลี่ยนตัวทันทีหากตำแหน่งนั้นว่างลง ซึ่งหากคำจารึกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เจ้าหน้าที่เหล่านี้จเะเป็นผู้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหากคำบนวัตถุเปลี่ยนไป จะต้องถูกบันทึกทันทีโดยคำบันทึกนั้นจะต้องเป็นในลักษณะของสัญลักษณ์โฟนิกส์ภาษาอังกฤษและบันทึกเป็นคำแปลภาษาอังกฤษทันที อ่านเอกสารที่-077 สำหรับคำแปลทั้งหมด

ในโรงอาหารส่วนวิจัยที่-861 นั้นจะต้องไม่มีมันฝรั่งเสิร์ฟเป็นอาหารประจำวันและจะต้องไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นมันฝรั่งเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-077 คือกะโหลกส่วนบนที่มีการสลักคำจารึกด้วยยางไม้สีดำที่ไม่ทราบส่วนผสม ซึ่งคำจารึกนั้นจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนเพ็ญ (กล่าวคือเดือนที่พระจันทร์เต็มดวงเมื่อเส้นขอบฟ้าที่ประเทศไอร์แลนด์)และทุกๆครั้งที่เกิด “ครีษมายัน” (หรือ Summer Solstice ช่วงระยะเวลาประมาณวันที่ 20-21 มิถุนายน ที่กลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืน) และช่วงที่เกิด “ศารทวิษุวัต” (หรือ Autumm Equinox คือช่วงหนึ่งในเดือน 22 หรือ 23 กันยายนที่วันที่กลางวันกับกลางคืนมีความยาวเท่ากัน) หรือช่วงใดๆก็ตามที่เกิดสุริยุปราคาขึ้นในบริเวณเส้นขอบฟ้าของประเทศไอร์แลนด์

ถ้าหากคำจารึกนั้นไม่ถูกอ่านออกเสียงในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงของทุกวัน บริเวณเบ้าตาและจมูกของ SCP-077 จะเกิดSCP-077-1 ขึ้น ; SCP-077-1 คือละอองที่มีสีเขียวสะท้อนแสงซึ่งไม่แน่ชัดในส่วนผสมของสารเหล่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่า SCP-077-1 นั้นจะมีการเคลื่อนที่และมีลักษณะเหมือนแก๊ส SCP-077-1 นั้นจะแพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณ “หน้ากระโหลก” เท่านั้น และจะไม่แพร่กระจายมายังด้านหลังของวัตถุ สถาบันได้ทำการวิเคราะห์และพบว่าแผ่นป้องกันที่ไม่มีสารชีวภาพผสมนั้นสามารถป้องกัน SCP-077-1 ได้ชั่วคราว แต่ทว่าไม่สามารถป้องกันสารเหล่านั้นอย่างถาวรได้เนื่องจาก SCP-077 นั้นสามารถผลิต SCP-077-1 ได้เป็นจำนวนที่ไม่จำกัดและส่งผลให้การกักกันวัตถุโดยใช้วิธีปิดโดยศสุญญากาศนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากแรงดันของ SCP-077-1 ที่ถูกผลิตออกมามากเกินไป

หากสสารชีวภาพใดๆที่เข้าสัมผัสโดยตรงกับ SCP-077-1 จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสสารเหลวเหนืยวทันที ซึ่งสารเหล่านั้นถูกศึกษาและพบว่ามีส่วนผสมของมันฝรั่ง (SolanumTuberosum) ที่กำลังเน่าเสียทั้งหมดและติดเชื้อด้วยเชื้อราโอไมซิสที่เกิดในมันฝรั่ง ซึ่งอัตราการเปลี่ยนสสารนั้นเกิดขึ้นโดยสารชีวภาพ 1 ลูกบากศ์เซนติเมตรต่อ 800 กรัมของสารเหลวที่เกิดจากผลกระทบของ SCP-077-1

ส่วนผู้ที่อ่านออกเสียงคำจารึกบน SCP-077 นั้นหากผู้นั้นรับรู้ถึงใจความของคำจารึกนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวและเฉียบพลัน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลันนั้นคือคลื่นใส้,อาเจียน,เป็นตะคริว,เวียนหัว,รู้สึกระแวง,เป็นไข้สูง,ผิวเป็นผดผื่น,เลือดกำเดาไหล ซึ่งหากอ่านมากขึ้น อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากตามระยะเวลาที่อ่านคำจารึก และจะเกิดรุนแรงขึ้นหากผู้นั้นอ่านคำจารึกซ้ำเป็นเวลาหลายๆครั้งหรือบ่อยเกินไป จำนวน 60% ของผู้อ่านนนั้นส่วนมากจะก่อให้เกิดอาการแพ้มันฝรั่ง

ภาคผนวกที่ 077-01: วัตถุนั้นถูกเก็บกู้ครั้งแรกจาก ██████████████ ซึ่งพบในหมู่บ้าน [ข้อมูลถูกลบ] ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งผู้คนท้องถิ่นได้สร้างศาลและแท่นบูชารอบวัตถุซึ่งบุคคลของหมู่บ้านดังกล่าวจะจัดพิธีบูชาในเวลาตอนกลางคืน

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่ได้รับจากโบสถ์ในท้องถิ่นนั้น (อ่านเอกสารที่ 077-1576) และหอสมุดประจำหมู่บ้าน (เอกสารที่ 077-1582) ได้ระบุว่าวัตถุนั้นได้อยู่มาในช่วงปี 1848 ซึ่งในระหว่างนั้นวัตถุได้ถูกระบุว่าเป็น “ผู้ปกป้อง” และ [ข้อมูลถูกลบ] และถูกอธิบายในทางบวกค่อนข้างมาก ซึ่งกลับกัน ภายในปี 1869 นั้น วัตถุถูกระบุว่าเป็นสิ่งต้องคำสาป,อันตรายและเป็นภัยพิบัติสู่มนุษย์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License