SCP-075
scp-075.jpg

SCP-075 ภาพโดย ดร. ทาเคชิ ยามาดะ.

วัตถุ #: SCP-075

ระดับการกักกัน: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-075 บรรจุอยู่ในภาชนะป้องกันการกัดกร่อนระดับ 4 ขนาด 1 ม. x 1 ม. x 1 ม. ซึ่งต้องบรรจุในห้องที่ปลอดภัยและมีความต้านทานการกัดกร่อนเท่ากัน ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องต้องไม่เกิน 1% ตลอดเวลา ต้องมีสารดูดความชื้นระดับกันชื้นยาตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับความชื้นนี้ ถ้าความชื้นในห้องของ SCP-075 เกิน 1% บุคลากรทั้งหมดจะถูกอพยพทันทีและศูนย์จะถูกปิดตายไว้จนกว่าความชื้นจะลดลงถึงระดับที่ยอมรับได้

บุคลากรทุกคนที่เข้าไปในห้องกักกันของ SCP-075 จะต้องสวมชุดป้องกัน MOPP ระดับ 4 ห้ามทำการทดสอบการฉีดเช่นเดียวกับการทดสอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารละลายในน้ำ หากน้ำยาดังกล่าวสัมผัสกับ SCP-075 พื้นที่นั้นจะถูกปิดตายทันทีและท่วมด้วยสารดูดความชื้นจนกว่าความชื้นจะกลับสู่ระดับที่ยอมรับได้ ห้ามมิให้มีการอพยพบุคลากรที่เหลืออยู่ในพื้นที่

คำอธิบาย: SCP-075 มีลักษณะคล้ายหอยทากขนาดใหญ่ ตัวมันยาว 20 ซม. กว้าง 13 ซม. และสูง 15 ซม. มีกล้ามเนื้อเท้าคล้ายเล็บมือหกนิ้ว SCP-075 นั้นหนักมากเป็นพิเศษโดยมีมวลประมาณ 860 กก. ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีใครเข้าใจ การทำให้ให้แห้งเป็นวิธีเดียวที่รู้จักกันในการกักกัน SCP-075 เนื่องจากมันจะเข้าสู่สภาวะพักตัวเมื่อเกือบจะแห้งสนิท

เมื่อไม่ทำให้แห้ง SCP-075 จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อสำหรับขนาดและมวลของมัน มันใช้พฤติกรรมของนักล่า มันจะกระโดดและจุ่มเหยื่อของมันในสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงซึ่งหลั่งออกมาจากรูขุมขนที่เท้า สารคัดหลั่งเหล่านี้มีฤทธิ์กัดกร่อนมากกว่าสารใด ๆ ที่วิทยาศาสตร์ภาคพื้นดินรู้จัก เนื่องจาก SCP-075 มีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อมันตื่นตัวอยู่จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวสารประกอบนี้ได้ ไม่พบวัสดุใดที่ทนต่ออำนาจการกัดกร่อนได้อย่างสมบูรณ์

ภาคผนวก 075-F: ความพยายามในการเก็บเกี่ยวสารคัดหลั่งของ SCP-075 จะต้องได้รับการอนุมัติและดูแลโดยบุคลากรในศูนย์ระดับ 4 ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการอนุมัติของบุคลากรดังกล่าวไม่สามารถแทนที่คำสั่งยืนที่จะไม่แนะนำสารละลายของเหลวใด ๆ ให้กับ SCP-075 รวมถึงสารคัดหลั่งของตัวมันเอง

ภาคผนวก 075-G: สารคัดหลั่งของ SCP-075 หนึ่งถ้วยถูกเก็บเกี่ยวสำเร็จโดยใช้ SCP-294 อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าสารใดบ้างที่มีภูมิคุ้มกันต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมถ้วยที่ SCP-294 ให้มาจึงมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของสารนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License