SCP-073

วัตถุ# SCP-073

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้จัดห้องสำหรับ SCP-073 จำนวนสองห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์โดยวัสดุนั้นจะต้องเป็นวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมด วัตถุนั้นได้รับอนุมัติให้เดินภายในรอบๆศูนย์ที่ใช้กักกันได้และได้รับอนุมัติให้ทานอาหารของเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้ตามปกติโดยจะต้องมีเครื่องติดตามติดตัวอยู่ตลดอเวลาและห้ามนำออกเด็ดขาด วัตถุนั้นไม่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นไปสู่พื้นดินปกติและไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานกักกันเป็นอันขาดและไม่อนุญาตให้ SCP-073 เข้าใกล้หรือสัมผัสกับวัตถุ SCP อื่นๆที่เป็นพืชทุกชนิด ห้ามใช้กำลังกับ SCP-073 เด็ดขาดยกเว้นเหตุจำเป็น

ปัจจุบัน SCP-073 นั้นถูกกักกันไว้ภายในไซต์-17

รายละเอียด: SCP-073 คือมนุษย์เพศชายเชื้อสายอาหรับหรือตะวันออกกลางโดยมีผิวสีแทนเข้ม คาดว่ามีอายุประมาณ 30 ตอนต้น ความสูง 185 เซนติเมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว)และหนัก 75 กิโลกรัม (165 ปอนด์) ตาสีน้ำเงินและผมสีดำ ส่วนแขน,ขา,กระดูกสันหลังและโครงไหล่นั้นพบว่าถูกปลูกถ่ายอวัยวะด้วยเหล็กกล้าที่ไม่ทราบที่มาและส่วนประกอบ วัตถุนั้นจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมอเมื่อถามโดยตรงและจะปฎิเสธว่าตนนั้นรับรู้ว่าผู้ใดหรือวิธีการเปลี่ยนอวัยวะเหล่านั้นรวมถึงวันและเวลาที่ถูกเปลี่ยนเช่นกันซึ่งมักจะระบุว่าเหล็กเหล่านั้น “อยู่มาตั้งแต่จำความได้” วัตถุนั้นมีสัญลักษณ์ที่ไม่ทราบที่มาและคำแปลบนหน้าผากซึ่งคาดว่าถูกทำขึ้นในสมัยสุเมเรียนโดยวัตถุนั้นมักจะแสดงความกระอักกระอ่วนใจเมื่อถามถึงสัญลักษณ์เหล่านั้นและมักจะเลี่ยงไม่ตอบคำถามดังกล่าว วัตถุนั้นยังคงต้องการการพักผ่อน,อาหารและน้ำตามปกติแต่มักจะเลือกที่จะทานเนื้อมากกว่าทานพืชเนื่องจากความผิดปกติของตัววัตถุเอง

SCP-073 นั้นแทนตัวเองว่า “คาอิน” และมักจะมีลักษณะนิสัยสุภาพต่อคนที่พูดด้วยเสมอถึงแม้ว่าวิธีการพูดนั้นจะแสดงถึงความเยือกเย็นและไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปพูด วัตถุนั้นให้ความร่วมมือกับสถาบันเป็นอย่างดีและมักจะแสดงความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่สถาบันไม่ว่าจะกระทำกิจธุระใดก็ตาม วัตถุนั้นมีความจำเลิศและสามารถเรียกความทรงจำของตนเองได้ออกมาอย่างทันทีทันใดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการที่วัตถุนั้นสามารถอ่านและจำโดยคำต่อคำของพจนานุกรมความหนาแปดร้อยหน้าได้จากการเปิดสมุดผ่านเพียงหนึ่งครั้ง วัตถุนั้นยังสามารถจำเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในยุคโบราณได้อย่างครบถ้วนและสามารถพูดภาษาที่ทั่วไปใช้ได้ในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎไวยากรณ์

รอบตัวของ SCP-073 นั้นได้แสดงความผิดปกติต่อดินและพืชที่อยู่รอบตัววัตถุในรัศมี 20 เมตรโดยพืชและดินที่ได้รับผลกระทบนั้นจะเริ่มตายลงส่วนดินนั้นจะแปรสภาพเป็นดินตายอันเนื่องมาจากแบคทีเรียที่สำคัญในพืชนั้นตายอย่างทันทีซึ่งทำให้ดินเหล่านั้นไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ซึ่งหากสิ่งของที่มีการแปรสภาพจากพืชเช่น ไม้กระดาน กระดาษนั้นจะเริ่มผุพังและย่อยสลายปในทันทีหาก SCP-073 นั้นสัมผัสกับวัตถุดังกล่าว ความผิดปกติเหล่านี้ยังมีผลกับพืชที่มิได้ใช้ดินในการเติบโต (พืชประเภทไฮโดรโพนิค)

การกระทำความรุนแรงใดๆกับวัตถุนั้นจะส่งผลให้ผู้ที่กระทำความรุนแรงนั้นได้รับความเสียหายกลับคืนอย่างทันทีและวัตถุนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ซึ่งความรุนแรงของความเสียหายนั้นจะเทียบเท่ากับความเสียหายที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งความรุนแรงดังกล่าวนั้นจะ รวม ความรุนแรงที่มิได้ตั้งใจด้วยเช่นกัน สถาบันได้พยายามเก็บชิ้นเนื้อและเนื้อเยี่อของวัตถุแต่ไม่สามารถทำได้เช่นกันเนื่องจากความผิดปกติดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ได้กระทำการกระบวนการใดๆกับวัตถุนั้นได้รับความเสียหายกลับคืนทันที ความเสียหายแบบทางอ้อมนั้นก็สามารถทำให้ผู้ที่กระทำความเสียหายเหล่านั้นได้รับกลับคืนเช่นกันถึงแม้ว่าจะใช้ตัวกลางก็ตาม SCP-073 นั้นได้ระบุว่าตนเองนั้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการกระทำเหล่านั้นเช่นกันแต่เพียงว่าไม่พบร่องรอยของบาดแผลใดๆและมักจะร้องของให้เจ้าหน้าที่สถาบันได้หยุดการกระทำเหล่านั้นเนื่องจากจะทำให้ผู้ที่กระทำความรุนแรงนั้นได้รับความเสียหายเท่ากับที่วัตถุได้รับ

หมายเหตุเพิ่มเติม: SCP-073 นั้นถูกเก็บกู้จากกรมตำรวจนิวยอร์คในปี 19██ ซึ่งวัตถุนั้นได้ถูกจำกุมในสถานที่เกิดเหตุที่พบศพของสมาชิกแกงค์ในนิวยอร์ค SCP-073 นั้นได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสมาชิกของแกงค์เหล่านั้นได้พยายามปล้นเขาแต่กลับโกรธแค้นและพยายามฆ่าตัววัตถุซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกแกงค์เหล่านั้นเสียชีวิตทันที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขัง SCP-073 ไว้ชั่วคราวและระบุว่าเป็นบุคคลไม่ทราบชื่อเนื่องจากกรมตำรวจนั้นไม่สามารถสืบประวัติใดๆจากวัตถุได้ สถาบันได้รับความสนใจจากการตรวจสอบบุคคลไม่มีชื่อของสารบบกรมตำรวจและพบกับ SCP-073 หลังจากนั้นสถาบันได้กักตัววัตถุไว้ในศูนย์-17เพื่อศึกษาต่อไป

ภาคผนวกที่ 073-1: นักวิจัยระดับสั่งการได้มีการร้องของให้ SCP-073 นั้นมีการ “สำรอง” ข้อมูลความทรงจำทุกรูปแบบที่วัตถุจะสามารถเรียกกลับมาได้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปในกรณืที่วัตถุนั้นได้ศูนย์สลายไปไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามซึ่งในครั้งแรกวัตถุนั้นได้เริ่มแสดงความไม่พอใจและไม่ประสงค์จะทำตาม แต่ในเวลาต่อมานั้นวัตถุได้ตอบสนองต่อคำร้องขอและระบุไว้ว่าจะขอเก็บเรื่องราวบางส่วนเป็นความลับต่อไป

ภาคผนวกที่ 073-2: ในขณะที่มีการสำรองข้อมูลของความทรงจำของวัตถุอยู่นั้น วัตถุได้มีการกล่าวถึงมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายกับ SCP-076 ซึ่งวัตถุนั้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SCP-076 ถูกต้องทุกประการและมักจะแสดงความไม่พอใจเมื่อถามถึงข้อมูลที่มากกว่านี้ที่เกี่ยวกับ SCP-076 และมักจะพูดว่านั้นคือสิ่งที่วัตถุรู้เกี่ยวกับ SCP-076 แล้วและมักจะระบุว่าตนนั้นไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะพบกับ SCP-076 อีกครั้ง

ภาคผนวกที่ 073-3: หลังจากการตรวจสอบเหล็กที่ติดตัวกับวัตถุนั้นพบว่ามีส่วนผสมของทองแดงเบรีเลี่ยมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่มักจะพบในบันทึกของกลุ่มที่น่าสนใจและมักจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเหล่านัน้ซึ่งเหล็กดังกล่าวนั้นได้เป็นส่วนผสมหลักของวัตถุ SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 และ SCP-2711 ซึ่งจากการค้นพบเหล่านี้ สถาบันได้ทำการเริ่มสืบหาแหล่งที่มาของเหล็กดังกล่าวว่าเหตุได้ถึงมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อสถาบันได้สอบถาม SCP-073 นั้นได้ระบุว่าเหล็กเหล่านั้นมีต้นกำเนิดจากแถบตะวันออกกลางซึ่งแหล่งที่มาที่แน่ชัดนั้นยังไม่เป็นที่ยืนยัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License