SCP-072-TH
rating: +18+x
072th1.jpg

ตัวอย่าง SCP-072-TH

วัตถุ# SCP-072-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-072-TH ทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในปราสาท██████████████ซึ่งเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของมัน เนื่องจากยังไม่มีวิธีการใดที่จะเคลื่อนย้าย SCP-072-TH หรือวิธีที่จะนำออกมาจากปราสาทได้ สถาบันจึงได้ให้มีการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ของเกาะ พร้อมกับตั้งแนวป้องกันการการบุกรุกจาก SCP-072-TH โดยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธหนักที่อยู่รอบๆตัวเกาะตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-072-TH เป็นกองทัพชุดเกราะอัศวินโบราณในศตวรรษที่ 13 แบบเต็มยศ ภายในตัวชุดเกราะนั้นกลวงโบ๋และมีการสลักตัวอักษรที่ไม่เป็นที่รู้จักภายในนั้น การตรวจสอบชุดเกราะจริงๆนั้นยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ SCP-072-TH สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและจะโจมตีทุกคนที่มาเข้าใกล้ เกราะของตัวอย่างนั้นมีสมรรถนะและความแข็งแกร่งกว่าชุดเกราะชนิดเดียวกันที่ไม่มีความผิดปรกติ สามารถเอาชิ้นส่วนของเกราะที่ดีจากในปราสาทมาเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนเกราะเดิมที่เกิดความเสียหายได้ด้วยวิธีไม่ปรากฏ

SCP-072-TH จะพูดภาษาที่ไม่เป็นที่รู้จักออกมา คาดว่าเป็นภาษาโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 8 อย่างไรก็ตามการพูดคุยกับมันในตอนนี้ทำไม่ได้เนื่องจากพฤติกรรมของตัวอย่าง ทางสถาบันไม่อาจประเมินจำนวนของ SCP-072-TH ที่ออกมาจากปราสาทได้ว่ามีมากแค่ไหน แต่ตัวอย่างสามารถตั้งกำลังพลได้หนึ่งกองร้อยและอาจจะมีมากกว่านั้น

คุณสมบัติของ SCP-072-TH มีดังต่อไปนี้:

  • เคลื่อนไหวได้เร็วมาก (อันที่จริงก็เร็วเท่ากับนักวิ่งที่ได้อันดับหนึ่งนั่นแหละ - ดร.█████)
  • ทนต่อการโจมตีทุกชนิด (อันนี้ผมยอมรับนะว่ามันทนต่อระเบิด แต่อย่างน้อยกระสุนก็เจาะเกราะเข้า ถึงงั้นมันก็ยังคงวิ่งมาทางนี้อยู่ดี - ดร.█████)
  • มีพลกำลังมหาศาล (รถตู้ของสถาบันถูกมันลากไปไกลถึง 400 เมตร โชคดีที่มันไม่มีแรงมากพอที่จะยกรถแล้วเหวี่ยงลงพื้น - ดร.█████)
  • รักษาบาดแผลได้ (อันนี้ไม่จริง ผมเห็นมันเดินเข้าไปในปราสาทแล้วก็ได้เกราะใหม่ออกมา - ดร.█████)
  • ดาบของมันสามารถตัดทุกอย่างได้ (คิดว่าใช่ แต่ไม่ถึงกับทั้งหมด ดาบยังคงตัดเหล็กที่ทำจากเหล็กกล้าหนาไม่ขาด - ดร.█████)

ความพยายามในการเอาอาวุธออกมาจากพวก SCP-072-TH นั้นล้มเหลวเนื่องจาก SCP-072-TH จะถือดาบตลอดเวลา แต่จากความพยายามนี้ทำให้พบว่าอาวุธของมันนั้นไม่ได้ทำจากเหล็กแต่ทำมาจากทองคำ และมีการสลักอักษรแบบเดียวกับที่อยู่ภายในตัวของ SCP-072-TH ด้วย

การค้นพบ: SCP-072-TH ถูกค้นพบครั้งแรกในปราสาท██████████████ ที่มีอายุมากกว่า 2500 ปี หลังจากที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเจอ ผี ในชุดเกราะที่โจมตีและฆ่าคนที่ขึ้นมาสำรวจบนเกาะไปแล้ว ██ คน และทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกปิดตัวลงอีกครั้ง ภายหลังจากน้ันเอเย่น███████และทีมของเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบปราสาทและพบกับ SCP-072-TH จำนวนมากภายในปราสาท

072th2.jpg

หนึ่งในหมวกเหล็กที่ SCP-072-TH ใช้เปลี่ยนบ่อยๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License