SCP-071-KO
1842EA375082A445101100

ดงของ SCP-071-KO

วัตถุ#: SCP-071-KO

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้สถาบันมี SCP-071-KO อยู่ในการกักกันทั้งหมดสิบตัวอย่าง เนื่องจากว่าไม่สามารถทำการโค่นทิ้งตามปกติได้ หากว่าพบวัตถุอยู่นอกการกักกันของสถาบันแล้วก็ให้ติดต่อบริษัทแผนงานก่อสร้างซางรก (Sangrok Construction Planning Inc) ซึ่งเป็นบริษัทหน้าฉากของสถาบันเพื่อให้ทำการโค่นรื้อถอนโดยปิดบังว่าเป็นการก่อสร้างถนน ซ่อมบำรุงอาคาร หรือโครงการณ์ก่อสร้างอื่นๆ

บุคคลซึ่งไม่เคยได้รับการบอกกล่าวมาก่อนนั้นจะแยกแยะ SCP-071-KO จากแสงไฟตามถนนได้ยากมาก ทางสถาบันจึงได้จัดทำคู่มืออ้างอิงในการจำแนกข้อแตกต่างระหว่างแสงไฟถนนธรรมดากับ SCP-071-KO ตัวอย่างทั้งสอบที่อยู่ในการควบคุมของสถาบันนั้นได้รับพลังงานไฟฟ้าและทำการตรวจสภาพวันละสองครั้ง เมล็ดและหน่ออ่อนใดๆที่ได้จากตัวอย่างนั้นให้นำไปทำลายทิ้งทั้งหมด

รายละเอียด: SCP-071-KO เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งในทางพฤกษศาสตร์นั้นนับว่าอยู่ในวงศ์สนแผง (Cryptomeria japonica) ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กนั้นวัดความสูงได้ประมาณ 3 ม. แต่สามารถจะโตได้สูงที่สุดถึง 12 ม. และเป็นไปได้ว่าอาจจะสูงได้มากกว่านั้นอีกหากว่ามีเงื่อนไขที่เหมาะสม จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้นยืนยันได้ว่ามันเป็นพืชตามหลักพฤกษศาสตร์อย่างแน่นอน แต่มันก็มีลักษณะที่ดูเหมือนกับเสาแสงไฟตามถนนแบบทั่วไปอย่างน่าประหลาด โดยทั่วไปแล้ว ต้นไม้เหล่านี้จะโตสูงขึ้นไปโดยมีส่วนลำต้นที่กลวง ภายในมีท่อลำเลียงซึ่งดูเหมือนสายไฟฟ้าและมันก็ดูดเอาไฟฟ้าผ่านรากขึ้นไปตามท่อลำเลียงดังกล่าว ส่วนยอดนั้นมีอวัยวะโปร่งแสงซึ่งจะส่องแสงเรืองชีวภาพเพื่อล่อแมลงด้วยความจ้าระหว่าง 3-4 ลักซ์

น่าสังเกตว่าส่วนยอดนั้นไม่มีใบไม้เลยและดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ SCP-071-KO นั้นเติบโตโดยการดูดไฟฟ้าแทน และคาร์บอนมอนอกไซด์กับไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งได้มาจากไอเสียของยานยนต์ยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของ SCP-071-KO อีกด้วย มันยังเป็นพืชกินแมลงเพื่อรับสารอาหารเพิ่มได้อีก ในขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันกินแมลงได้อย่างไร แต่มีบ่อยครั้งที่พบซากแมลงสะสมอยู่ในอวัยวะเรืองแสงชีวภาพทำให้เชื่อว่าอวัยวะดังกล่าวน่าจะมีส่วนในการจับแมลงกินของ SCP-071-KO ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมักจะพบตัวอย่างในสภาพแวดล้อมแบบเมืองที่มีสายไฟฟ้าใต้ดินและยานยนต์ปล่อยไอเสียอยู่มาก แต่บางครั้งก็พบอยู่ในแถบภูเขาหรือกลางทุ่งโล่งได้เช่นกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License