SCP-071

วัตถุ# SCP-071

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-071 จะต้องถูกกักกันอยู่ในห้องกักกันพื้นฐานสำหรับมนุษย์และต้องไม่มีช่องทางในการเฝ้าสังเกตโดยตรงอย่างเด็ดขาด การเฝ้าสังเกต SCP-071 จะต้องกระทำผ่านทางกล้องวิดีโอวงจรปิดที่มีดีเลย์ 60 วินาทีเป็นอย่างต่ำ การทดลองใดๆกับ SCP-071 จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมไซต์ระดับ 4 อย่างน้อยสองคน และบุคลากรที่จะเข้าไปในพื้นที่กักกันของ SCP-071 จะต้องเป็นกลุ่มอย่างน้อย 4 คน หากมีบุคลากรคนใดเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปหรือควบคุมตัวเองไม่ได้จะต้องถูกนำตัวออกจากพื้นที่ทันที และจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจิตเต็มรูปแบบ และทำการลบความทรงจำระดับ C หรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

จะไม่มีการอนุญาตให้บุคลากรใดๆทำการเฝ้าสังเกต SCP-071 โดยตรงหรือวิดีโอที่ได้จากกล้องวิดีโอวงจรปิดที่ไม่มีการดีเลย์ เทปบันทึกภาพทั้งหมดร่วมทั้งภาพถ่ายของ SCP-071 จะต้องถูกทำลายทันทีหลังจากไม่ได้ใช้แล้ว

รายละเอียด: SCP-071 คือรูปลักษณ์บางอย่างที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเป็นรูปร่างที่ผู้ที่สังเกตมันมีความปรารถนาด้านเพศด้วยมากที่สุด ความสามารถนี้ส่งผลผ่านแม้กระทั้งการป้องกันที่มีการออกแบบมาเพื่อกักความสามารถของ SCP-071 ต่อผู้ที่เห็นมัน เช่น ส่งผลผ่านกล้องวงจรปิด หรือกระจกด้านเดียว แต่ทว่าสามารถป้องกันได้หากมีการทำให้กล้องช้าลง (ดีเลย์) เพื่อที่จะได้เทปวิดีโอที่ความสามารถของมันไม่สามารถส่งผลได้แบบ Real-time ดูเหมือนว่า SCP-071 จะไม่สามารถหรือไม่ยอมเปลี่ยนรูปร่างของมันหากไม่มีสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งมันจะคงรูปเดิมที่มีคนมองมันครั้งสุดท้ายของมันไว้หากไม่มีการเฝ้าสังเกตมันอีก ความสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของ SCP-071 ดูเหมือนว่าจะมีแค่เล็กน้อยหรือไม่มีจำกัดเลย (ดูภาคผนวก 071-01 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ดูเหมือนว่า SCP-071 จะมีความฉลาด แต่ยังไงก็ตามมันยังไม่แสดงความสามารถในการติดต่อสื่อสารและพฤติกรรมของมันถูกจำกัดล่อลวงคนที่เฝ้ามองมันให้เข้าสู่กิจกรรมทางเพศ เรายังคงไม่ทราบว่า SCP-071 มีความรู้สึกหรือว่าเป็นแค่พฤติกรรมเลียนแบบสิ่งที่ผู้เฝ้าสังเกตต้องการเท่านั้น

ตัวอย่างมนุษย์ทดลองที่ได้รับการอนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์ทางเพศกับ SCP-071 จะได้รับความทรมานจากอาการกล้ามเนื้อโครงสร้างทางกระดูกและการทำงานของสมองฝ่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดขึ้น 1 ถึง 2 วันหลังจากการปฏิสัมพันธ์ อาการฝ่อนี้จะคงอยู่ถึง 7 วัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับการรักษาร่างการหลังจากที่อาการฝ่อเริ่มขึ้นด้วย และตัวอย่างอาจจะต้องทรมานจากการที่ส่วนสูงลดต่ำลง, ขนาดสมองลดลงอย่างถาวร และตัวอย่างที่กระทำการช่วยตัวเองด้วยอะไรก็ตามที่มี SCP-071 ติดอยู่ (ไม่ว่าจะดีเลย์หรือไม่ก็ตาม) ก็จะได้รับผลอย่างเดียวกันด้วย

SCP-071 ได้รับความสนใจของทางสถาบันเมื่อ ██/██/██ หลังจาก [ข้อมูลถูกลบ] เนื่องจากผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นหากสังเกต SCP-071 ความพยายามที่จะลบรูปภาพหรือวิดีโอที่มี SCP-071 ออกจากอินเตอร์เน็ทอยู่ในระหว่างการปฏิบัติ

ภาคผนวก 071-01: โน้ตของนักวิจัย

ความสามารถของ SCP-071 ในการเปลี่ยนรูปร่างนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร่างของมนุษย์เท่านั้น ณ วันที่ ██/█/██ เมื่อ D-7883 ได้พบกับ SCP-071, SCP-071 ก็เปลี่ยนรูปร่างของมันไปเป็นสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ตัวเมีย D-7883 แสดงอาการตกใจและปฏิเสธที่จะทำการทดลองต่อ ถึงแม้อย่างนั้น สภาพจิตใจของตัวอย่างก็เต็มไปด้วยอารมณ์ทางเพศ

ณ วันที่ █/██/██ SCP-071 ได้เปลี่ยนรูปร่างไปเป็น ศพมนุษย์ผู้หญิง เมื่อพบกับ D-8762 เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ยืนยันมาว่าร่างนั้นไม่มีสัญญาณของการมีชีวิต และ SCP-071 ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจาการเปลี่ยนแปลงนี้ แลหลังจากนี้ได้เปลี่ยนรูปร่างไปเป็น เด็กผู้ชายอายุ █ เมื่อพบกับ D-8765

ดร. █████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License