SCP-069

วัตถุ# SCP-069

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจุบัน SCP-069 ได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ชื่อ ███████ █████ และอาศัยอยู่ในศูนย์กักกันอมนุษย์-06-3 SCP-069 สามารถร้องขอสิ่งของและ/หรือวัสดุได้ตามความเหมาะสมและต้องไม่ละเมิดมาตรการของสถาบัน ในปัจจุบัน SCP-069 ได้รับการเฝ้าสังเกตถึงการที่จะฆ่าตัวตาย คำขอร้องทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 2 ไม่น้อยกว่าสอง (2) คน

หาก SCP-069 มีความพยายามที่จะละเมิดการกักกัน มันจะถูกจัดการด้วยวิธีที่ไม่ทำให้ถึงตาย หาก SCP-069 เกิดตาย เอเย่นที่ไม่เปิดเผยตัวจะได้รับคำสั่งให้ติดตามรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่รอดชีวิต และ SCP-069 จะได้รับการกักกันอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

หมายเหตุ: ถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงว่า SCP-069 มีลักษณะทั้งหมดที่เหมือนกับเอเย่น█████ มันก็ยังคงเป็น SCP ที่อยู่ในการกักกัน และไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของสถาบัน การร้องขอดูข้อมูลลับใด ๆ จะถูกปฏิเสธ และการเข้าถึงคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน

รายละเอียด: SCP-069 มีรูปร่างที่เป็นมนุษย์โดยสันนิฐานจากลักษณะและเพศผ่านความสามารถที่ไม่รู้จัก เมื่อใดก็ตามืที่ SCP-069 ถูกปล่อยเอาไว้คนเดียวอยู่กับร่างกายของมนุษย์ที่พึ่งตายได้ไม่นาน ร่างกายนั้นจะหายไปและ SCP-069 จะปรากฏลักษณะ กิริยาท่าทาง และความรู้ของแต่ละบุคคลที่ตายไป

จากการทดสอบที่หลากหลายได้แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะ SCP-069 ออกจากบุคคลที่ถูกปลอมแปลงได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งลายนิ้วมือของคนเดิม ดีเอ็นเอ และ[ข้อมูลถูกลบ] ถูกต้องจนเกือบสมบูรณ์แบบ SCP-069 ยังมีความรู้ความสามารถหรือการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น SCP-069 มีการตอบสนองต่อการบาดเจ็บและความเจ็บปวก แต่ถ้าฆ่าตัวตายมันจะกลายเป็นฝุ่นไปอย่างรวจเร็วโดยไม่คำนึงถึงการรักษา แล้ว SCP-069 ก็จะโพล่ออกมาในไซต์ที่มีผู้เสียชีวิตคนล่าสุด ยังไม่ทราบถึงระยะของผลกระทบนี้ และจนถึงตอนนี้ผลกระทบของมันอาจมีระยะไกลได้ถึง 675 กม.

SCP-069 สามารถที่จะแปลงเป็นบุคคลคนเดียวไปได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามมันก็มีแรงกระตุ้นที่สำคัญที่นำไปสู่ "การได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเหล่านั้น" รวมทั้งไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของ: การแก้ไขสภาพทางการเงินหรือภาระหน้าที่, การไปเยี่ยมครอบครัว, การเขียนพินัยกรรม และการกระทำอื่นๆที่จะเป็นที่สิ้นสุด เมื่อถูกถาม SCP-069 จะสารภาพออกมาว่าไม่มีแรงกระตุ้นอื่นๆ นอกเหนือไปจากความปรารถนาที่จะออกไปจากชีวิตของพวกเขาในกรณีที่บาดเจ็บหรือตายอย่างกระทันหัน

SCP-069 ได้รับความสนใจจากสถาบันครั้งแรกเมื่อ █/██/199█ ตามรายงานที่แจ้งของ จอห์น ม███████ ว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโพล่ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์จากอาคาร 3 ชั้นที่ไฟกำลังลุกไหม้ที่มีคนเสียชีวิตไป 11 คนด้วยกัน เอเย่นที่ไม่เปิดเผยตัที่มากับว้จ้าหน้าที่ในพื้นที่หลังจากที่ได้รับแจ้ง มันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น SCP เนื่องจากเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่สวมใส่เสียหายอย่างรุนแรง และมันเป็นไปไม่ได้ที่พนักงานดับเพลิงจะไม่ได้รับบาดเจ็บ อีกสามสับดาห์ต่อมาจอห์น ม███████ ก็ได้รับแจ้งถึงไฟไหม้ในอาคารขนาดใหญ ในขณะที่เขาได้เดินเข้าไปเพียงคนเดียวในห้องที่มีแต่ควันและไม่คิดว่าจะพบใคร พลเรือนคนหนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากอาคาร และอีกครั้งที่คนๆนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้ว่าในอาคารจะเต็มไปด้วยควันไฟจำนวนมาก และได้ถูกกำหนดให้เป็น SCP-069 ในวันต่อมาพร้อมกับแสดงตัวเพื่อเข้ารับการดูแลจากสถาบัน

ภาคผนวก 069-01: เมื่อ ██/█/200█ เอเย่น███████ █████ ที่ได้รับมอบหมายให้เฝ้า SCP-069 ได้ถูกฆ่าตายตอนที่มีการแหกการกักกันของ SCP-███ และหลังจากนั้น SCP-069 ก็ได้ปลอมตัวเป็นเขา แม้ว่าจะปฏิเสธในตอนแรกหลังจากที่ได้รับรายงานถึงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว มันได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั่งแต่ที่มันปลอมตัวเป็นบุคลากรระดับกลาง การให้ SCP-069 มาทำงานแทนบุคลากรที่เสียชีวิตในอนาคตนั้น ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณา

ภาคผนวก 069-02: เมื่อ ██/██/200█, SCP-069 พยายามที่จะฆ่าตัวตายหลังจากที่ผู้ช่วยนักวิจัยได้บังเอิญรู้ว่าครอบครัวของเอเย่น█████ ได้บอกว่าเอเย่น█████ เสียชีวิตแล้ว และตอบสนองต่อปฏิกิริยาของพวกเขา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License