SCP-068
SCP068.jpg

SCP-068 ขณะอยู่ในสภาพไม่เคลื่อนไหว

วัตถุ #: SCP-068

ระดับการกักกัน: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-068 ให้ห่างจากโลหะใด ๆ ในกล่องที่ทนไฟฟ้าควรทำจากพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน (เทฟลอน) และยาง กล่องดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์นิรภัย 26 ที่ศูนย์ 11 กุญแจจะถูกเก็บไว้กับดร. █████ คำขอใด ๆ สำหรับการทดสอบจะถูกส่งไปที่เขา

คำอธิบาย: SCP-068 เป็นลวดรูปมนุษย์ก้างปลาสูง 9.8 ซม. ทำจากโลหะที่ไม่รู้จัก ร่างนั้นประกอบด้วยลวดเส้นเดียววนกลับไปที่ศูนย์กลาง ดูเหมือนว่าลวดจะงอหลายครั้งในหลาย ๆ ที่

เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกส่งไปไปยัง SCP-068 มันจะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวมันเอง "ข้อต่อ" ของ SCP-068 นั้นอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับมนุษย์ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว SCP-068 จะเริ่มค้นหาวัสดุที่เป็นโลหะ เมื่อพบโลหะแล้ว SCP-068 จะเริ่มนวดและดึงโลหะบาง ๆ ออก จากนั้น SCP-068 จะสร้างร่างอื่นที่คล้ายกับตัวมันเอง ร่างที่สร้างขึ้นใหม่จะเริ่มนวดโลหะที่เหลือควบคู่ไปกับของเดิมสร้างร่างใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดพวกมันมากขึ้น

SCP-068 จะเข้าสู่ขั้นต่อไปหลังจากที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหนึ่งในสองข้อ ประการแรกคือเมื่อไม่มีโลหะอยู่ในช่วงที่มีมวลเพียงพอที่จะสร้างรูปอื่น อีกข้อคือเมื่อมีการสร้างแบบจำลองสูงสุด 102 ชิ้น เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นพวกมันทั้งหมดจะมารวมกันในที่เดียวและเริ่มรวมตัวกันเป็นร่างใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วย "มนุษย์ก้างปลาจิ๋ว" สูงสุด 102 ตัว ร่างที่ได้จะมีความสูงถึงสองเมตร SCP-068 จะอยู่ในจุดตัดของลำตัว แขนและศีรษะ คลื่นแกมมาเบต้าและเธต้าเริ่มเล็ดลอดออกมาจาก SCP-068 หลังจากการรวมตัวกัน จากนั้น SCP-068 จะเริ่มค้นหาโลหะอีกครั้งเพื่อพยายามสร้างร่างเพิ่มเติมโดยจะขยายขนาดให้เท่ากับ 068 ในตอนนั้น แบบจำลองเหล่านี้ไม่ปล่อยคลื่นสมองเหมือน 068 หาก 068 ไม่ได้อยู่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดหลังจากนี้มันจะสร้างและเพิ่มจำนวนเข้าใส่ตัวเองต่อไปจนกว่าจะถึงขีดจำกัด

เมื่อมาถึงขั้นที่สองและไม่มีโลหะที่จะใช้สร้างร่างได้ SCP-068 จะกลับสู่สภาพเฉยชาหลังจากเข้าสู่ขั้นที่สองไปแล้ว 4 นาที 32 วินาที วัสดุที่อยู่รอบ ๆ ร่างต้นจะต้องถูกละลายออกไปเพื่อดึง 068 ออกมา

SCP-068 มีความสามารถในการนวดและจัดการโลหะใด ๆ ที่นำเสนอโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติ ดูเหมือนว่าจะไม่อนุญาตให้มีการพยายามสร้างความเสียหายหรือทำลายมัน อย่างไรก็ตามสำเนาของ SCP-068 มีคุณสมบัติและค่าเช่นเดียวกับโลหะใด ๆ ที่พวกมันถูกสร้างขึ้น

SCP-068 สามารถตรวจจับโลหะที่ซ่อนอยู่จากมุมมองผ่านกระบวนการที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ในขณะที่ 068 จะไม่พยายามเข้าถึงโลหะที่ยากเกินจะเข้าถึง แต่มันก็จะฉีกสิ่งที่อ่อนนุ่มพอที่แขนขาของมันจะทะลุได้ สิ่งที่พิจารณาว่า "อ่อนพอ" จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของ 068 ในเวลานั้น

ภาคผนวก 068-a: มีการเสนอให้ใช้ SCP-068 เพื่อกำจัด SCP ที่ทำจากโลหะที่เป็นอันตราย

ภาคผนวก 068-b: โปรดดูเอกสารแนบ 068-a

เอกสาร #068-a: ข้อเสนอที่จะใช้ 068 ในการกำจัด SCP ที่ทำจากโลหะอันตรายถูกปฏิเสธ เมื่อเห็นว่า SCP ที่ทำจากโลหะอันตรายของเรามีจำนวนเท่าใดก็อยู่ยงคงกระพันได้เช่นกันสิ่งเดียวที่เรามีก็คือเส้นลวดที่คงกระพันจำนวนหนึ่งวิ่งไปมา ใครเป็นคนเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา?

-ดร. █████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License