SCP-065

วัตถุ #: SCP-065

ระดับการกักกัน: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ไม่สามารถเคลื่อนย้าย SCP-065 จึงต้องกักกันเอาไว้ในพื้นที่และจัดตั้งเป็นไซต์-██ขึ้นโดยรอบ ไซต์-██ ถูกระบุว่าเป็นสถานที่วิจัยของรัฐบาลเพื่อไม่ให้พลเรือนหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีการบุกรุกใดๆ บุคคลนั้นจะถูกกักตัว ถูกสอบสวนและลบความทรงจำระดับ A หากเห็นว่าจำเป็นโดยเจ้าหน้าที่ของไซต์

รัศมี 17 เมตรจากใจกลางของ SCP-065 ได้ถูกกำหนดให้เป็นโซนแดง และบุคลากรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโซนแดงของ SCP-065 การทดลองกับ SCP-065 จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับ 3 อย่างน้อยสอง (2) คนเท่านั้น และต้องไม่มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง บุคลากรทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายเป็นกระจำทุกเดือนรวมถึงการตรวจหามะเร็ง

รายะเอียด: SCP-065 เป็นพื้นที่ทรงกลมรัศมี 12 เมตร ตั้งอยู่ในเขตของฟาร์มใกล้กับ [ข้อมูลปกปิด] SCP-065 ถูกสร้างขึ้นจากการทำลายสิ่งประดิษฐ์ที่มีความผิดปกติโดยกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลก เมื่อวันที่██ / █ / ██; โดยทันทีจากเหตุการณ์นี้ รัศมีของ SCP-065 ในตอนนั้นประมาณการณ์ในตอนต้นว่าอาจจะขยายออกไป 108 เมตร ซึ่งส่งผลให้คนของ GOC เสียชีวิต 11 คน และพลเรือนอีก 5 คน ภายหลังจากถูกกักกันโดยสถาบัน รัศมีของผลกระทบจะลดลงและคงที่เอาไว้จนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติของ SCP-065 นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในรัศมีของตัวอย่าง ผลกระทบนี้จะไม่ถูกจำกัดลักษณะ:

  • การเสื่อมถอยลักษณะเฉพาะของเซลล์ที่มีสภาพไม่แตกต่างกัน
  • การแยกตัวและรวมตัวกันโดยธรรมชาติของเซลล์ที่มีสภาพไม่แตกต่างกัน
  • การตายเฉพาะส่วนบนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและการคืนชีพของเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว
  • การกลายพันธุ์อย่างรวจเร็วบอกเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามอัตราส่วนของมวลและความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนั้น; พืชและแมลงจะเกิดในอัตราที่น้อย, สัตว์ขนาดเล็กจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในอีกหลายวันหลังได้รับผลกระทบ สัตว์ขนาดใหญ่จะแสดงการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายภายในไม่กี่ชั่วโมง และมนุษย์ทุกคนที่ในโซนสีแดงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างุรนแรงภายใน 15 นาทีหลังจากสัมผัส

ในปัจจุบันความพยายามทั้งหมดในการเฝ้าสังเกตจุดศูนย์กลางของ SCP-065 ล้มเหลวเนื่องจากว่า SCP-065 ทำให้ประสาทสัมผัสของผู้เฝ้าสังเกตทั้งหมดสันสนอย่างรุนแรงรวมไปถึงอุปกรณ์บันทึกด้วย บุคลากรที่ได้รับผลกระทบรายงานว่าภาพที่เห็นถูกบิดเบือนไปอย่างมากในหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อย่างรุนแรง

ภาคผนวก 065-1: บันทึกของนักวิจัย

ในวันที่█ / ██ / ██ หุ่นยนต์โรเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้รับรู้ทางประสาทสัมผัสกายภาพแทนที่จะเป็นการนำทางด้วยภาพหรือเสียงสามารถเข้าถึงศูนย์กลางของ SCP-065 และดึงวัตถุหลาย ๆ ชิ้นออกมาได้ เมื่อนำกลับมาปะติดปะต่อกันวัตถุเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ ของรูปแกะสลักหินของ Kokopelli เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชนพื้นเมืองอเมริกัน
นอกเหนือจากข้อมูลก่อนเหตุการณ์ที่ได้รับจากกลุ่มพันธมิตรสิ่งลี้ลับโลกปรากฏว่า สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกใช้โดยครอบครัวพลเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มของพวกเขาและได้รับความสนใจจาก GOC เมื่อมีการสอบสวนจากกระทรวงการเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเครื่องหมายพันธุกรรมในพืชอินทรีย์ที่คาดว่าจะสอดคล้องกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) GOC พยายามทำลายสิ่งประดิษฐ์นี้ภายในสถานที่ซึ่งส่งผลให้มีเกิด SCP-065 ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นี้ GOC ได้ติดต่อผู้ประสานงานของสถาบันและขอความช่วยเหลือในการกักกันวัตถุดังกล่าว
- ดร. █████████

ข้อมูลเพิ่มเติม 065-2: เอกสารแนบ
เอกสารต่อไปนี้ได้รับการกู้คืนจากโรงนาของพลเรือนที่ไซต์-██:

จอร์น
ได้ยินว่าที่บ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็หวังอยู่หรอกว่าจะกลับไปช่วยได้ตอนนี้ แต่ที่นี่ก็แย่เหมือนกัน แล้วอีกไม่นานเราก็จะค้นพบสิ่งที่สำคัญแล้วล่ะ
ฉันรู้ว่ามันไม่มาก แต่ฉันพบสิ่งนี้ระหว่างการเดินทาง คนที่ให้มันกับฉันอธิบายว่ามันเป็น "ตัวแทนของสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่อาจจะเป็น" ปลูกไว้ริมทุ่งข้าวโพดและหวังว่ามันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น
ไว้เจอกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License