SCP-064
064.jpg
SCP-064

วัตถุ# SCP-064

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-064 ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่เหมาะต่อการเฝ้าสังเกตการณ์ ปัจจุบันมีเป้าหมายรองเพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองทรงเรขาคณิตตามพฤติกรรมของวัตถุ และจะมีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบใดๆที่เนื่องมาจากตำแหน่งที่ตั้งและส่วนประกอบที่เป็นดิน ไซต์บางแห่งในทะเลทรายโกบีและในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลีย เช่นเดียวกันกับคราบของเกลือที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่ซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาสำหรับการทดสอบต่อไปในอนาคต ที่ตั้งปัจจุบันของ SCP-064 ถูกจัดระดับของพนักงานทุกคนให้อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยระดับ 3 เมื่อการขยายตัวสิ้นสุด ทีมภาคสนามที่มีเอกสารข้อมูลขนาดของโครงสร้าง รูปร่าง และองค์ประกอบ จะถูกนำออกเพื่อส่งไปยังไซต์แห่งใหม่

รายละเอียด: SCP-064 เป็นอิฐทำจากดินเผาสีน้ำตาลอ่อน ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยซิลิกอนออกไซต์และสารอินทรีย์ในบางส่วน วัตถุหนัก 1.6 กิโลกรับ และมีขนาด 10 X 6 X 20 เซนติเมตรตามมาตรฐาน มีผิวที่เรียบและแบน กับทาด้วยเครื่องสำอางอีกเล็กน้อย วัตถุคล้ายกับก้อนอิฐแข็งที่ส่วนใหญ่มักใช้ในงานก่อสร้าง

เมื่อทิ้งไว้ให้นอนอยู่บนพื้นเรียบบนพื้นดิน SCP-064 จะเริ่มเพิ่มจำนวนผ่านกลไกลที่ไม่เป็นที่รู้จัก การสังเกตได้เผยให้เห็นถึงการปรากฏตัวของตาข่ายที่ผิดปกติจากในเส้นใยซิลิกอนของวัตถุเดิมที่เพิ่มและแข็งตัวด้วยการผสมกับดินจนกว่าจะได้จำนวนที่เหมาะสม กระบวนการนี้อาจจะคล้ายกับการแพร่กระจายของเส้นใยในเห็ด การดูด้วยกล้องจุลทรรศ์เห็นว่าดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นมีโครงสร้างเป็น 'เหมือง' และในภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมนั้น (ดินมีส่วนประกอบของ ซิลิคอนไดออกไซต์ [SiO2] 90%) จะใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีในการปรากฏตัวของอิฐที่มีความสมบูรณ์แบบ

มันรับกับการขยายตัวของพื้นโลก SCP-064 ผลิตโครงสร้างอิสระที่มีความซับซ้อนสูง แต่มีความเสถียรภาพในตามหลักการของอิฐ รวมทั้งพื้นและเพดาน การสังเกตที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างสามารถสร้างรูปร่างของดาวสิบสองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 10 กิโลเมตรและสูงมากได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงการคาดเดา มันจะหยุดการขยายตัวอย่างถาวรต่อเมื่อการเชื่อมต่อทางโครงสร้างมีอุปสรรค์ที่สำคัญ โครงสร้างมีความสมบูรณ์สูงมาก อิฐมีการปรับทิศทางด้วยตัวเองในระดับที่เป็นไปได้ และเข้าพอดีกันจนเกือบจะสมบูรณ์แบบ มันเป็นที่น่าสนใจ การเติบโตของโครงสร้างนั้นมีการตั้งค่าที่เหมาะสมมีความเฉพาะเจาะจงกับทิศทางที่สำคัญกับ SCP-064 ให้อยู่เหนือเสมอกับทิศทางที่มีระดับต่ำสุด

SCP-064 จะถูกแนบเอาไว้สำหรับการขยายตัวที่ได้เกิดขึ้น เมื่อ SCP-064 ถูกนำออก โครงสร้างจะสลายตัว และอิฐอันอื่นจะสลายเป็นฝุ่นในอัตราความเร็วที่เท่ากับตอนที่พวกมันปรากฏตัว หากนำวัตถุเข้ามาภายในยี่สิบนาทีมันจะหยุดการสลายตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป ; ในขั้นตอนนี้กระบวนการนี้ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้

SCP-064 ถูกพบโดยบังเอิญในเดือนเมษายาของปี 20██ ในระหว่างที่มีการสังเกตการณ์จากดาวเทียมบนที่ราบสูงในเทือกเขาแอนดี กล้องสังเกตการณ์ได้เห็นว่ามีโครงสร้างบางอย่างกำลังขยายตัว จากการคาดคะเนตำแหน่งคร่าวๆของวัตถุพบว่ามีทิศทางที่ชัดเจนในการขยายโครงสร้าง (ซึ่งถูกหยุดได้ตอนเก็บกู้) ทีมภาคสนามถูกให้อยู่ในวัตถุที่มีความแตกต่างกันของสีของ SCP-064 และอิฐอื่นๆ ที่เต็มไปด้วยเหล็กออกไซค์ที่ได้จากดินมรบริเวณนั้น รูปแบบดังเดิมของวัตถุกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมและต้นกำเนิดของเทคโนโลยีของวัตถุ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License