SCP-063

วัตถุ# SCP-063

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-063 จะถูกเก็บไว้ในห้องน้ำส่วนตัวของดร.████ ในที่พักบุคลากรศูนย์ 19 ให้ใช้งานมันตามปกติทุกๆ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ไม่เช่นนั้นมันจะแผ่รังสีไม่ทราบประเภทซึ่งทำให้สิ่งที่อยู่ในรัศมี 0.6 เมตรโดยรอบบิดเบี้ยว และแตกสายเป็นฝุ่นผงอย่างช้าๆ ยังไม่มีการสังเกตุการเรื่องผลกระทบของรังสีนี้กับสิ่งมีชีวิต

รายละเอียด: SCP-063 นั้นเป็นแปรงสีฟันสีฟ้าอ่อนธรรมดา มีข้อความอยู่ด้านข้างว่า "สุดยอดแปงสีฟันของโลก” คำว่า "แปรงสีฟัน" นั้นสะกดผิด แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตหรือแค่ผิดพลาดเฉยๆ ขนแปรงของ SCP-063 นั้นมีความสามารถในการขจัดสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือตายแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สัมผัสกับขนแปรงนั้นไม่ใช่แค่ถูกแยกออกมาเหมือใช้มีดตัด แต่จะถูกลบออกไปจากความเป็นจริงโดยไม่เหลือร่องรอย ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้งาน SCP-063 ล้วนให้ความเห็นว่ารู้สึกว่าฟันสะอาดมากจริงๆ แต่ถึงจะมีพลังพิเศษแบบนี้ การวิเคราะห์ในห้องทดลองก็ระบุว่ามันทำจากพลาสติกธรรมดาเท่านั้น

ภาคผนวก: SCP-063 นั้นถูกพบที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยเป็นของ█████████ซึ่งเป็นหัวขโมยที่ใช้ความสามารถของ SCP-063 เจาะตู้เซฟ ระหว่างการสอบสวนนั้น ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไร ก็แค่ไป "เจอะเจอ" กับมันเข้าวันหนึ่งเท่านั้นเอง การสอบสวนนั้นดำเนินต่อไปจนผู้ต้องหาฆ่าตัวตาย ซึ่งสาเหตุที่ทำแบบนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License