SCP-061-FR

หมายเลข#: SCP-061-FR

ระดับภัยคุกคาม: เหลือง

ระดับวัตถุ: Euclid

kiwi2.jpg

SCP-061-FR

มาตรการกักกันพิเศษ:
ให้ทำการกักกัน SCP-061-FR ในห้องที่มีพื้นที่ 25 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย และปรับแต่งให้เหมือนกับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของ SCP-061-FR โดยจะต้องไม่มีส่วนที่ SCP-061-FR สามารถใช้ออกไข่โดยไม่ถูกสังเกตการณ์ได้ ให้ให้อาหาร SCP-061-FR วันละสองครั้งเป็นหนอน แมลง หรือผลไม้

ลักษณะ:
SCP-061-FR เป็นนกชนิด Apteryx เพศเมียซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรียกว่านกกีวี SCP-061-FR นั้นสามารถจะออกไข่ (เรียกว่า SCP-061-FR-A) ได้โดยไม่อาศัยตัวผู้ SCP-061-FR-A ใช้ระยะในการฟักเป็นตัวตั้งแต่ 70 ถึง 80 วัน ในตอนที่วางไข่นั้น SCP-061-FR-A จะมีขนาดเท่ากับไข่ของ Apteryx โดยทั่วไป แต่ขนาดของมันอาจขยายขึ้นหรือหดลงในช่วงฟักตัวได้ใหญ่สุดถึง 4 เมตร และเล็กสุดที่ 5 เซนติเมตร

สัตว์ที่ฟักออกมาจาก SCP-061-FR-A (เรียกว่า SCP-061-FR-B) นั้นอาจเป็นสัตว์ออกลูกเป็นไข่ชนิดใดก็ได้1 เมื่อฟักออกมาแล้ว SCP-061-FR-B จะเห็นว่า SCP-061-FR เป็นแม่ของตนโดยไม่สนใจความแตกต่างทางกายภาพ น่าสังเกตว่า SCP-061-FR-B จะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัยเสมอ

สิ่งที่พึงจำไว้ก็คือแม้ว่าตัวลูกจะเห็น SCP-061-FR เป็นแม่ของตน ตัวแม่นั้นจะไม่แสดงความสนใจพวกมันเป็นพิเศษเลย ดังนั้นสัตว์ส่วนใหญ่ที่จะต้องใช้เวลาเรียนรู้จากแม่นั้นก็มักจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้เนื่องจากไม่ได้รับการสั่งสอนจาก SCP-061-FR

หลังจากเหตุการณ์ 061-FR-01 จึงได้สังเกตเห็นว่า SCP-061-FR นั้นจะเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุใดก็ตามด้วยวิธีการต่อไปนี้ เมื่อ SCP-061-FR เสียชีวิตนั้น ส่วนท้องของมันก็จะอัดแน่นด้วยไฮโดรเจน เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นถึง 6 บาร์เป็นอย่างน้อยแล้วก็จะมี SCP-061-FR-A หนึ่งฟองถูกดันพุ่งออกจาก SCP-061-FR มันไม่เหมือนกับ SCP-061-FR-A โดยทั่วไปคือจะฟักในทันทีเป็น SCP-061-FR (ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวเดิม เนื่องจากว่ามีลักษณะเด่นจำเพาะทางกายภาพของมันเสมอ) ซึ่งนับเป็นการโคลนตัวเองในลักษณะหนึ่ง

เพิ่มเติม: SCP-061-FR นั้นถูกจับมาจากเมือง████-██████ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างเช่น มีฉลามขาวอยู่ในสระว่ายน้ำ มีงูเหลือมฟักจากไข่ในบ้านนักสะสมนก หรือ พบจระเข้แม่น้ำไนล์ สิ่งที่ทำให้สถาบันสนใจเรื่องนี้ก็คือไข่ไม่ทราบชนิดที่สูงถึง 4 เมตร

หมายเหตุ: ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไร - ดร.แซป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License