SCP-061

วัตถุ# SCP-061

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: รหัสต้นฉบับของSCP-061 นั้นจะถูกเก็บไว้ในคอมแพคดิสก์(CD-ROM)แบบอ่านอย่างเดียวที่มีคุณภาพการจัดเก็บระดับมาตรฐานCD-ROM สี่ชุดที่มีรหัสต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์สำหรับวัตถุที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุดแยกต่างหากยกเว้นจะได้รับอนุมัติให้ทำการทดลองห้ามโหลดแปลงหรือเปิดใช้งานSCP-061 ข้อเสนอโครงการวิจัยSCP-061 ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของไซต์สามารถใช้งานCD-ROMที่มีรหัสต้นฉบับของSCP-061 ได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้นCD-ROMจะต้องถูกส่งกลับไปเก็บทันทีหลังจากที่โหลดรหัสต้นฉบับSCP-061 ลงยังอุปกรณ์แล้ว

ห้ามโหลดแปลงหรือเปิดใช้งานSCP-061 บนอุปกรณ์ใดๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์อื่นห้ามโหลดแปลงหรือเปิดใช้งานSCP-061 บนอุปกรณ์ใดๆที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ทางกายภาพไม่ว่าจะถูกเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ก็ตาม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที่ได้รับอนุมัติSCP-061 อาจถูกโหลดแปลงหรือเปิดใช้งานบนLAN ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่เกิน3เครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ห้ามถอดอุปกรณ์ออกจากLAN ระหว่างการทดลองหลังจากสิ้นสุดการทดลองอุปกรณ์ทั้งหมดภายในLAN นี้จะต้องได้รับการฟอร์แมตใหม่ทันทีอุปกรณ์ปล่อยเสียงสำหรับLAN นี้จะต้องอยู่ภายในห้องสังเกตการณ์ที่ล้อมรอบด้วยฉนวนสุญญากาศแบบตัดเสียงรบกวนในกรณีที่มีผู้บุกรุกบุกเข้าพื้นที่ระหว่างการทดลอง SCP-061อุปกรณ์ทั้งหมดภายในLAN จะต้องถูกทำลายทันที

รายละเอียด: SCP-061 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทอะคูสติกที่พัฒนาโดยนักวิจัยของSCP เพื่อเป็นมาตรการตอบโต้กับโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งถูกพัฒนาโดยรัฐบาลและปัจเจกบุคคลทั่วโลกให้สำเร็จ โดยได้ต้นแบบมาจากการวิจัย[ข้อมูลปกปิด]ฝ่ายบังคับบัญชาของSCP ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความอันตรายของความสามารถในการควบคุมการทำงานของสมองมนุษย์แม้แต่คนธรรมดาเองก็รู้ว่าดนตรีนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์และความทรงจำบางอย่างได้รวมถึงมีเสียงอีกหลายแบบที่เพียงแค่รับฟังก็สามารถกระตุ้นความหวาดกลัวและความตื่นเต้นได้รัฐบาลทั่วโลกเองก็ได้พยายามศึกษาพัฒนาแนวคิดนี้มานานหลายทศวรรษแล้ว และการวิจัยSCP ก็กลายเป็นสิ่งแรกที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองในกิจกรรมทางจิตใจในระดับที่สูงขึ้นได้

บางส่วนของสมองที่ได้รับผลกระทบจากSCP-061 นั้นแตกต่างจากที่ถูกกระตุ้นโดย[ข้อมูลปกปิด]หรือสิ่งเร้าที่อ่อนเกินแทนที่จะส่งผลต่อส่วนต่างๆของสมองที่คาดว่าเป็นส่วนที่ควบคุมจิตใต้สำนึกความถี่เสียงที่เกิดจากSCP-061 จะสกัดกั้นความคิดที่มีสติในขณะที่มันถูกสร้างขึ้นและเข้าไปแทนที่ แทนที่จะเป็นการชี้นำศูนย์การได้ยินของมนุษย์จะแบ่งสติสัมปชัญญะของสมองกลีบหน้าออกจากมอเตอร์โฮมุนคิวลัสของสมอง

จังหวะพื้นฐานจะทำการ"โน้มน้าว"สมองส่วนที่เหลือว่าจิตสำนึกนั้นกำลัง"นอนหลับ"และสามารถหยุดสติสัมปชัญญะจากการดำเนินการต่อกับสมองส่วนที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางกลับกันสมองกลีบหน้าจะ“หยุดทำงาน”แบบเดียวกับผลทางจิตวิทยาจากการดมยาสลบรหัสเสียงที่พัฒนาโดยSCP-061 นั้นจะถูกศูนย์สั่งการของสมองตีความว่าเป็นคำสั่งจากสติสัมปชัญญะและผู้ทดลองมักจะปฏิบัติตามนั้น (ดูภาคผนวก-01)

ปกติแล้วผู้ทดลองจะมีสีหน้า"ว่างเปล่า"ในระหว่างที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของSCP-061พวกเขาไม่ตอบสนองต่อความพยายามในการสนทนาใดๆ และไม่แสดงความปรารถนาใดๆเช่นความหิวโหยหรือความสนใจทางเพศออกมาเลย แม้ว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งทั้งหมดโดยไม่มีคำถามแต่ผลกระทบของการควบคุมด้วยการฟังจะหยุดลงเมื่อผู้ทดลองไม่ได้ยินเสียงโปรแกรมผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่รายงานว่าไม่สามารถจดจำการกระทำที่พวกเขาทำในขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ แต่ก็มีผู้ทดลองจำนวนหนึ่งที่รู้สึก“ได้แต่เฝ้ามองโดยทำอะไรไม่ได้”กับการที่ร่างกายของพวกเขาไม่ทำตามที่ต้องการ

จุดประสงค์ของการวิจัยนี้คือการค้นหาวิธีรับมือกับผลกระทบของการควบคุมจิตใจจากการฟัง อย่างไรก็ตามมีเพียงสองวิธีการรับมือเท่านั้นที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จหนึ่งคือ การได้ยินของผู้ทดลองถูกทำให้บกพร่องทำให้บุคคลไม่สามารถได้ยินเสียงโปรแกรมได้ไม่ว่าจะด้วยการปิดหูหรือทำให้หูหนวก สอง คือ ให้ตัวโปรแกรมเองส่งคำสั่งแบบเข้ารหัสไปยังศูนย์การได้ยินของสมองและทำการปิดการทำงานอย่างถาวรแม้ว่าหูจะยังได้ยินแต่ก็ยังไม่สามารถทำการค้นหารหัสที่เหมาะสมในการ"รีบูต"ศูนย์การได้ยินของสมองได้

แม้จะยังมีข้อบกพร่องแต่SCP-061 ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างปรากฏการณ์ที่ต่อต้านสิ่งผิดปกติการวิจัยเพิ่มเติมนั้นกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ภาคผนวก-01: ผู้ทดลองทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมการได้ยินมีการออกคำสั่งเสียงที่เข้ารหัสจากนั้นก็ทำการเฝ้าติดตาม

 • ผู้ทดลอง— 4402F

*คำสั่ง: [หลับ]
* การตอบสนอง: ผู้ทดลองขดตัวอยู่ในท่าเด็กทารกบนพื้นและสมองของเธอเริ่มปล่อยคลื่นอัลฟาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับดวงตาของเธอยังคงเปิดกว้างในสีหน้า"ว่างเปล่า/ไร้อารมณ์"ที่สอดคล้องกับผู้ทดลองที่ถูกควบคุมตามปกติแต่ดวงตาของเธอกระตุกอย่างรวดเร็วในลักษณะที่สอดคล้องกับช่วงหลับฝัน

 • ผู้ทดลอง— 4427M
  • คำสั่ง: [วิ่งบนลู่วิ่ง]
  • การตอบสนอง: ผู้ทดลองขึ้นลู่วิ่งแล้ววิ่งต่อไปผู้ทดลองไม่ได้เปิดลู่วิ่งส่งผลให้ผู้ทดลองกระแทกเข้ากับแท่นควบคุมผู้ทดลองทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับคำสั่ง[หยุด]หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้คำสั่งที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับคำสั่งที่ให้ปฏิบัติงาน
 • ผู้ทดลอง— 4427M
  • คำสั่ง: [เปิดลู่วิ่งวิ่งบนลู่วิ่ง]
  • การตอบสนอง: ผู้ทดลองเปิดลู่วิ่งที่ความเร็วสูงสุดเข้าประจำที่และพยายามวิ่งก่อนที่จะกระเด็นออกจากสายพานผู้ทดลองพยายามเปิดลู่วิ่งซ้ำไปซ้ำมาที่ความเร็วต่างๆแบบสุ่มแล้วขึ้นไปวิ่งไปจนได้ผลลัพธ์หลากหลายแบบ หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้คำสั่งที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับคำสั่งที่ให้ปฏิบัติงาน
 • ผู้ทดลอง— 4427M
  • คำสั่ง: [เปิดลู่วิ่งที่ระดับวิ่งเหยาะวิ่งเหยาะบนลู่วิ่ง]
  • การตอบสนอง: ผู้ทดลองวิ่งบนลู่วิ่งได้สำเร็จจนกระทั่งได้รับคำสั่ง[หยุด]ส่งผลให้ผู้ทดลองกระเด็นออกจากสายพาน หมายเหตุ: ผู้ทดลองควรอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนที่จะออกคำสั่ง[หยุด]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License