SCP-059
bluerock1.jpg
ตัวอย่างของ SCP-059
blueroom.jpg
ห้องที่เต็มไปด้วย SCP-059-1

วัตถุ# SCP-059

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างเดียวของ SCP-059 ถูกเก็บไว้ที่ ไซต์-11B ในกล่องป้องกันเกรด Z ที่ทำจากแร่ ยูเรเนียม,แทนทาลัม,ดีบุก,เหล็ก, ทองแดง และ อลูมิเนียม อัดกันเป็นแผ่นบางๆ พื้นที่ขนาด 7 x 7 x 7 เมตร รอบๆกล่องที่บรรจุ SCP-059 จะถูกปิดผนึกเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 4, และล้อมรอบด้วยตะกั่วป้องกันหนา 3 ซม. และจะพ่นด้วย เมทิลไอโซไทโอไซยาเนต เพื่อป้องกันไม่ให้ SCP-059-1 เจริญเติบโตมากเกินไป

บุคลากรที่เข้าไปทำงานกับ SCP-059 จะต้องสวมใส่ชุดกันการปนเปื้อนทางชีวภาพ และป้องกันรังสี K-59-B และจะอยู่ในพื้นได้ไม่เกิน 15 นาที เพื่อป้องกันผลกระทบจากรังสีที่รุนแรงเกินไป

หากพบการแพร่ระบาดของ SCP-059-1 ในธรรมชาติ จะต้องเก็บตัวอย่างของ SCP-059 ออกไป และเผาทำลายทุกอย่างที่มีลักษณะการปนเปื้อนของ SCP-059-1 ที่ใต้ดินขนาดใหญ่โดยใช้ระเบิดสุญญากาศ

ตัวอย่างเพิ่มเติมจาก SCP-059 ที่ไม่จำเป็นสำหรับการทดลอง จะถูกส่งไปยัง Site-11B และถูกเผาด้วยพลาสม่าที่ความร้อน 10,000 องศาเคลวิน

รายละเอียด: SCP-059 เป็นแร่กัมมันตรังสีจากแหล่งกำเนิดที่ไม่รู้จักดูเผินๆ คล้ายแร่ชีไลท์ ส่วนประกอบของ SCP-059 เชื่อกันว่าเกิดในจักรวาลอื่น และคุณสมบัติแปลกประหลาดของมัน นอกจากการฉายรังสีอัลฟา เบตาและแกมมา ตัวอย่างของ SCP-059 ยังสร้างรังสีชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยให้ชื่อว่า 'รังสีเดลต้า' รังสีเดลต้าจะพบจากการฉายรังสีเชเรนคอฟที่มองเห็นเป็นสีฟ้าเรืองแสง

รังสีเดลต้ามีอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้น การป้องกันรังสีแบบปกติจึงเพียงพอแล้ว แต่การป้องกันที่ดีที่สุด คือการใช้แผ่นแร่เกรด Z ร่วมกับการป้องกันเพิ่มเติมจากโลหะหนาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของรังสีเดลต้าจากประมาณ 20 เมตร เหลือประมาณ 6 เมตร

เมื่อมีการสัมผัสกับรังสีของเดลต้ามานานกว่า 15 นาที เชื้อราสายพันธ์ใหม่ ( SCP-059-1) จะเริ่มเติบโตบนพื้นผิวสัมผัสนั้นๆ เชื้อรานี้ไม่ต้องการสารอาหารในการเติบโตแบบเชื้อราปกติ แต่จะตายภายใน 24 ชั่วโมงหากไม่ได้รับรังสีเดลต้าจากแหล่งกำเนิด ตัวของ SCP-059-1 ประกอบไปด้วยสารกัมมันตรังสี แต่มันไม่ได้ปล่อยรังสีเดลต้าออกมา แต่ถ้าSCP-059-1 เกิดสภาวะมวลวิกฤต (ประมาณ ██ กม./ลบ.ม.) มันจะสามรถเติบโตได้เองโดยรับรังสีเดลต้าอื่น จากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัด จนกว่า SCP-059 จะปรากฏในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการขยายตัว SCP-059-1 ต่อไป (ผู้ที่สนใจอาจปรึกษา ดร. ███████ สำหรับทฤษฎีพื้นที่เวลาและอวกาศของเขา และข้อเท็จริงอื่นๆ) ภายในระยะเวลา 18 ชั่วโมง สิ่งที่ที่ติดเชื้อจะกลายเป็นโปร่งใสและหายไป คาดการว่าจะหายไปที่จักรวาลที่เป็นแหล่งของรังสีเดลต้า กระบวนการนั้นยังคงมีต่อไปถึงแม้ SCP-059-1 จะแพร่ไปยังวัตถุใหม่

SCP-059-1 จะรบกวนสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มนุษย์ (และสัตว์) ที่ติดเชื้อ SCP-059-1 จะมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของรังสี แต่จะเริ่มรวมตัวกับ SCP-059-1 และในที่สุดเนื้อเยื่อทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยการเจริญเติบโตของเชื้อรา ในขณะที่ผู้ติดเชื้อ โดยทั่วไปจะไม่ใช้ความรุนแรง พวกเขาจะพยายามที่จะเปิดเผยผลกระทบที่ได้รับจาก SCP-059 การติดเชื้อ SCP-059-1 ไม่ปรากฏการติดต่อโดยตรง แต่พบการแพร่กระจายจากการโดนรังสีเดลต้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามการทดสอบในระยะยาวกับ SCP-059-1 ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเพียงพอที่จะออกกฎพิจารณามัน จึงจัดให้อยู่ในระดับอันตรายจากการปนเปื้อนทางชีวภาพ (เช่นเดียวกับอันตรายจากรังสีที่รู้จักกันดี)

บุคคลที่ติดเชื้อยังคงความสามารถในการสื่อสารอธิบาย แต่จะเห็นโลกถูกปกคลุมเต็มไปด้วย SCP-059-1 และ พื้นผิวส่วนมากจะประกอบด้วย SCP-059 มันไม่ชัดเจนว่าเป็นภาพหลอนหรือมุมมองจากแหล่งที่มาของ SCP-059 ผู้ติดเชื้อมีความยินดีโดยทั่วไปกับสภาพของพวกเขาและมักจะพูดถึงการอยู่ใน "แสงสีฟ้าของสวรรค์"

SCP-059-1 เป็นผลกระทบจากสารฆ่าเชื้อราส่วนใหญ่ แต่การเจริญเติบโตใหม่จะยังคงเกิดขึ้นตราบเท่าที่ SCP-059 ยังคงอยู่ ขั้นตอนรักษาการติดเชื้อ SCP-059-1 ในมนุษย์อาจจะรับการรักษาด้วยกรีซิโอฟลาวิน แต่จากการรักษา 90% จะตายโดยพิษรังสี บุคคลที่ได้รับการรักษาจะเสียภูมิคุ้มกันรังสีเดลต้าไป และร่างกายจะมีการดูดซึมสารพิษในขณะรักษา การเข้ารับการรักษาอย่างช้าที่สุดไม่ควรให้เชื้อราเป็นเนื้อเยื่อมากเกินไป เพราะการแปลงเป็น SCP-059-1 [ข้อมูลถูกลบ] ยังคงล้มเหลวในการรักษาควรจะเก็บให้ห่างจากระยะของ SCP-059 อื่น ๆ [ข้อมูลถูกลบ]

ตัวอย่างของ SCP-059 ได้รับการค้นพบในสถานที่ใต้ดินที่แตกต่างกัน 8 แห่ง ภายในระยะ 5000 กม. ไม่มีรูปแบบลักษณะที่แน่นอน ตัวอย่างมีขนาดตั้งแต่ 1-10 กก. และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหินตามปกติในพื้นที่ที่พวกค้นพบ

ภาคผนวก: ดร. ███████ ได้บันทึกและวิเคราะห์รูปแบบของรังสีที่ปล่อยออกมาโดยอาณานิคม SCP-059-1 ที่มีอยู่ และเชื่อว่า SCP-059-1 อาจจะมีความคิดของตัวเองและความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางการปล่อยก๊าซเพื่อควบคุมรังสี ความพยายามครั้งแรกในการวิเคราะห์นี้ ได้เป็น"ภาษา" [ข้อมูลถูกลบ]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License