SCP-056-TH
rating: +30+x
056-th.jpg

บานประตูด้านหนึ่งของ SCP-056-TH ที่ปรากฏร่องรอยของความเสื่อมภายหลังจากการทดสอบ

วัตถุ# SCP-056-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-056-TH ถูกเก็บเอาไว้ให้ทดสอบ-A12 ของไซต์-29a ตลอดเวลาโดยมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างเด็ดขาด เมื่อไม่มีการวิจัย ประตูห้องจะถูกล็อคด้วยระบบที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุดเพื่อป้องกันบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต

การเข้าถึงวัตถุจะถูกจำกัดกับเฉพาะบุคลากรระดับ 4 ที่มีหน้าที่ในการวิจัยกับ SCP-056-TH เท่านั้น

จากเหตุการณ์ 056-D-7402 การวิจัยใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก O5 และต้องใช้ผู้ทดสอบที่ไม่มีประวัติเป็นฆาตกรหรือป่วยทางจิตมาก่อน

รายละเอียด: SCP-056-TH มีลักษณะเป็นตู้เสื้อผ้าประตูบานคู่โบราณ ขนาด 120 x 54 x 191 ซม. วัตถุมีความหนักประมาณ 10 กก. และปรากฏคราบสีน้ำตาลที่บานประตู โดยคราบนี้จะค่อยๆขยายตัวทุกครั้งที่มีการใช้งาน SCP-056-TH ด้วยวิธีที่ไม่ทราบ

เมื่อใดที่เปิดบานประตูของ SCP-056-TH จะเผยให้เห็นห้องที่ดูเหมือนเป็นห้องนอนของบ้านหลังหนึ่งในศตวรรษที่ 19 และทุกอย่างภายในนั้นเป็นขาว-ดำ1 ในบางครั้งจะพบเงาดำจางๆปรากฏขึ้นภายในห้องนั้นก่อนจะหายไป บุคคลที่ก้าวผ่านเข้าไปใน SCP-056-TH จะหายตัวไป บานประตูจะปิดลงและไม่สามารถเปิดได้อีกจนกว่าพวกเขาจะกลับออกมาจาก SCP-056-TH หรือผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 ชม. บานประตูถึงจะเปิดได้อีกครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่กลับมาภายใน 2 ชม. พวกเขาจะหายสาบสูญไปใน SCP-056-TH อย่างถาวร

รายละเอียดเพิ่มเติมจากการทดสอบ 056-D-9655-a: การก้าวข้ามเข้าไปยัง SCP-056-TH ผู้ทดสอบจะไปโพล่ยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นห้องนอน บ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม และทุกอย่างที่มองเห็นล้วนเป็นสีขาว-ดำ ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นอีกโลกหนึ่งที่คล้ายกับโลกปัจจุบัน แต่อยู่ในช่วง ค.ศ.19██ อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาใน SCP-056-TH ผู้ทดสอบจะสามารถไปไหนมาไหนหรือทำอะไรภายในตัวบ้านได้ตามที่ต้องการ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่ "วิญญาณ" สามารถจะทำได้ด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก แต่จะไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากมีกำแพงบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยป้องกันเอาไว้ (ดู ภาคผนวก-2)

ภาคผนวก-1: บันทึกเหตุการณ์ 056-D-7402 วันที่ ██/██/20██

ดร.รัน ได้ทำการทดสอบกับ SCP-056-TH โดยการส่งคลาส-D จำนวน 5 คน เข้าไปใน SCP-056-TH โดยให้เวลาเพียง 1 ชม.เท่านั้น และมีเพียง 2 คนที่กลับออกมาก่อนครบ 2 ชม. และหนึ่งในนั้นมีสภาพที่เต็มไปด้วยเลือด แต่ตรวจไม่พบบาดแผลใดๆ

การพูดคุยกันนี้เกิดขึ้นภายหลังการทดสอบ

ดร.รัน: มันเกิดบ้าอะไรกับแกว่ะ!?

D-7402: เปล่านิ

ดร.รัน: เปล่าเรอะ? ตัวแกเต็มไปด้วยเลือดของคน แล้วบอกว่าเปล่าเนี่ยน่ะ

D-7402: ฉันแค่…หาอะไรหนุกๆทำตอนที่แกส่งฉันไปที่นั่น แล้วในนั้นก็ไม่เห็นเป็นสีแดง

ดร.รัน: พูดมา

D-7402: ก็ได้ ฉันไปเจอครอบครัวหนึ่งในนั้น

ดร.รัน: แกทำอะไรกับพวกเขา?

D-7402: [ข้อมูลถูกลบ]

ดร.รัน: [คำหยาบ] [ข้อมูลถูกลบ]

ภาคผนวก-2: วันที่ ██/██/20██ ดร.รันได้ทำการทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายโดยการส่ง D-9655 เข้าไปใน SCP-056 ทำให้ได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยกลับมา (ดู เอกสาร 644-D-9655-a)


==ต้องการบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น==

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License