SCP-055-TH
rating: +29+x

วัตถุ# SCP-055-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบันพื้นที่เอเรีย-██ ได้ถูกปิดตัวลงแล้ว โดยไม่อนุญาตให้บุคลากรคนใดเข้าไปภายในพื้นที่นี้อีกเป็นอันขาด ผู้รอดชีวิตทั้งหมดถูกบำบัดอาการทางจิด และอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่า ณ ที่ตอนนี้เป็นวันเดือนปีที่เท่าไรแล้ว ส่วนพวกที่เหลือยังคงอยู่ภายในเอเรีย-██ ที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันที่ █ เดือน █ พ.ศ.████ ตราบเท่าที่พวกเขาจะออกมาจากเอเรียนั้นได้

รายละเอียด: SCP-055-TH เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ของสภาวะคู่ขนานของมิติเวลา โดยเกิดขึ้นครั้งแรกจากดร.ไวเนอร์ ที่หลับในที่ทำงานครั้งแรก และสะดุ้งตื่นขึ้นมา ทุกๆครั้งที่ดร.ไวเนอร์สะดุ้งตื่นขึ้นมาจะเป็นเวลา 11 นาฬิกา 37 นาที 23 วินาที โดย ดร.ไวเนอร์ก็ได้ทำงานตามปกติ จนกระทั้งได้เกิดเหตุการณ์ที่ดร.ไวเนอร์จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆนานา ซึ่งทำให้ ดร.ไวเนอร์สะดุ้งตื่นกลับไปที่โต๊ะทำงานของเขาเหมือนราวกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นไปนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาและเป็นฝันซ้อนฝันที่ไม่รู้จบ โดยเวลาที่ดร.ไวเนอร์จะเสียชีวิตจะเป็นเวลา 14 นาฬิกา 04 นาที 42 วินาที ทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้น ทุกๆคนที่อยู่ในเอเรียดังกล่าวจะสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปแล้ว หรือที่เรียกกันว่า "เดจาวู" มีเพียงดร.ไวเนอร์เท่านั้นที่ไม่สามารถสัมผัสหรือจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ และทำให้ทุกๆอย่างในเอเรียนี้วนเวียนเหตุการณ์เดิมๆซ้ำไปไม่รู้จบ จนเกิดอุบัติเหตุที่เขาจะเสียชีวิตลง1

ปัจจุบัน ยังหลงเหลือบุคลากรบางส่วนที่ยังคงติดอยู่ในห้วงเวลานี้กับ ดร.ไวเนอร์ เนื่องจากพวกเขาทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับดร.ไวเนอร์ และอยู่ในอุบัติเหตุที่แตกต่างกันไปของดร.ไวเนอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดไม่สามารถหาทางออกมาจากห้วงเวลานั้นได้ นอกจากนี้แล้วการพยายามบิดเบือนเหตุการณ์ต่างๆนั้นสามารถทำได้ แต่ไม่ว่าจะกระทำอย่างไรก็ตาม ดร.ไวเนอร์ก็จะต้องเสียชีวิตในเวลาดังกล่าว แม้จะช่วยเหลือดร.ไวเนอร์ ไว้ด้วยวิธีใดก็ตาม หรือทำให้เขาปลอดภัยจากเหตุการณ์อันตรายต่างๆผลสุดท้ายแล้วเขาก็จะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแทน2

ดร.ไวเนอร์เป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่ได้ทำการทดลองเข้าไปใน SCP-028-TH เพื่อทำการสำรวจ เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่พลัดหลงจากกลุ่ม แต่ก็หาทางออกกลับมาได้ หลังจากนั้นอีก 2 อาทิตย์ก็ทำให้เกิด SCP-055-TH ขึ้น ซึ่งทำให้นักวิจัยส่วนหนึ่งกำลังค้นคว้าความเป็นไปได้ว่า SCPs ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ทั้งนี้แล้วนักวิจัยร่วมทีมที่ได้ไปสำรวจกับดร.ไวเนอร์ ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาคผนวก:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License