SCP-046

วัตถุ #: SCP-046

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ:ที่ดินรอบ ๆ SCP-046 นั้นถูกซื้อและล้อมรอบด้วยระบบรักษาปลอดภัยหลายชั้นรวมถึงรั้ว เครื่องกีดขวางและกับดักที่ทำให้ตายได้ มีป้ายหลายจุดในบริเวณนั้นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล พื้นที่จะต้องได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้พลเรือนเข้าถึง SCP-046 ได้ บุคลากรทุกคนที่ทำงานหรืออยู่ในรัศมี 50 กม. ของ SCP-046 นั้นจะต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคที่อาจคุกคามถึงชีวิต นอกจากนี้การตรวจสุขภาพจิตเพิ่มเติมนั้นจะต้องได้รับการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคลากรที่มีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือมีแนวโนเมที่จะฆ่าตัวตายภายในรัศมี 50 กม. บุคลากรที่บาดเจ็บจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลนอกเขต 50 กม. รอบๆ SCP-046 พืชทุกชนิดที่อยู่โดยรอบ SCP-046 นั้นจะต้องถูกทำลาย สัตว์ทั้งหมดที่พยายามเข้าถึง SCP-046 นั้นจะต้องถูกกำจัดและทำลายก่อนที่จะถึงรัศมีรอบนอก

บุคลากรที่แสดงความสนใจผิดปกติไม่ว่าจะต่อตัว SCP-046 หรือในการเดินทางไปยังภูมิภาคใกล้กับ SCP-046 นั้นจะต้องได้รับการตรวจร่างกายตามรายละเอียดด้านบน การดัดแปลงใดๆในมาตราการกักกันเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา O5 ก่อนที่จะถูกเพิ่มลงในเอกสารการกักกันนี้ บุคลากรที่พยายามแก้ไขเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกลดระดับและมอบหมายงานใหม่

รายละเอียด: SCP-046 นั้นเป็นกลุ่มพฤกษศาสตร์ที่กินสัตว์อื่นซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเคนตักกี้ SCP-046 ประกอบด้วยสองส่วน SCP-046-1 เป็นสปีชี่ย์ขนาดใหญ่ของสปีชีส์พืชซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพืชพื้นเมืองในภูมิภาครวมถึง Quercus alba, Ilex aquifolium, และ Lonicera sempervirens และอาจจะเป็นพืชชนิดอื่นๆ SCP-046-2 นั้นเป็นดินแดนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ SCP-046-1 ซึ่งขยายออกเป็นรัศมีวงกลมประมาณยี่สิบเมตรจากฐานของมัน พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ให้อาหารหลักของ SCP-046 โดย SCP-046 นั้นสามารถดึงดูดเหยื่อภายในรัศมี 50 กม. ด้วยวิธีหลอนประสาท การอพยพบุคลากรทั้งหมดนั้นควรพาพวกเขาออกไปนอกรัศมีนี้เพื่อหยุดผลกระทบของ SCP-046

สัตว์ (รวมถึงมนุษย์) ที่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือโรคที่อาจถึงแก่ชีวิตหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจที่ทำให้เกิดแนวโน้มการฆ่าตัวตายจะรู้สึกถึงแรงจูงใจอันแรงกล้าให้มาที่ SCP-046-2 และนอนราบหันไปทาง SCP-046-1 บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวจะถูกโจมตีอย่างรวดเร็วด้วยส่วนผสมของแบคทีเรียแซโพรไฟติกและการติดเชื้ออย่างฉาบฉวยรวมถึงการติดเชื้อดื้อยา Staphylococcus aureus(MRSA) หลายสายพันธุ์ที่รู้จักกันว่ากระตุ้น necrotizing fasciitis หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แบคทีเรียกินเนื้อ" รูปแบบของสปอร์ของเชื้อราที่คล้ายกับ Stachybotrys chartarum หรือ "ราสีดำ" ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและทำให้เกิดอัมพาต และในที่สุดก็ทำการบริโภคอย่างสมบูรณ์ด้วยแมลงที่ไม่รู้จักหลายชนิดซึ่งโผล่ออกมาจากด้านในของ SCP-046-1 ในช่วงสุดท้ายของการบริโภคดูเหมือนว่า SCP-046 จะได้รับสารอาหารผ่านการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ของบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่นมนุษย์ ไม่ทราบว่า SCP-046 นั้นสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ ดังนั้นจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า SCP-046 ถูกลิดรอนเหยื่อจนกว่าจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของมัน ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการกำจัดบุคคลก่อนที่จะเข้าถึง SCP-046 และกำจัดร่างกายของพวกเขาในสถานที่อื่น

ภาคผนวก 046-A การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเข้าไปในผลกระทบแบบมีมที่อาจเกิดขึ้นโดยอ้างอิงกับความรู้ของ SCP-046 เนื่องจากผลกระทบที่ผิดปกติแสดงให้เห็นโดยบุคลากรบางคนในการตอบสนองต่อ SCP-046 การเข้าถึงเอกสาร 046-07 นั้นจำกัดเฉพาะบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License