SCP-045

วัตถุ #: SCP-045

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-045 นั้นจะติดอยู่กับแท่นตรวจสอบในห้องครึ่งวงกลมที่วัดรัศมี 5 เมตรที่สถานีวิจัยมหาสมุทรศาสตร์ 12 ซึ่งตั้งอยู่ที่-██.██, -███.██บนพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก ห้องจะถูกเติมเต็มไปด้วยก๊าซนีออนที่ความดันสมดุลกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ห้องนั้นแยกออกจากส่วนที่อยู่อาศัยของสถานีด้วยน้ำทะเลในพื้นที่ 5 เมตรและการกระทำทั้งหมดกับ SCP-045 นั้นจะต้องดำเนินการผ่านกล้องหรือหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อที่แนบฐานกับ SCP-045 นั้นจะติดตั้งด้วยสลักแบบถอดได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะถูกปลดเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของการกักกัน

หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับ SCP-045 หากห้องกักกันเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายโดยเหตุการณ์ทางแผ่นดินไหวดังกล่าว SCP-045 ควรได้รับการกู้คืนโดยหุ่นควบคุมระยะไกลและอยู่ห่างจากพื้นที่มนุษย์อย่างน้อย 10 เมตร จนกว่าจะซ่อมแซมห้องกักกันเสร็จให้นำไปยังห้องกักกันที่เหมาะสม

รายละเอียด: SCP-045 เป็น icosahedron ที่ประกอบด้วยน้ำแข็ง XII1 เกิดขึ้นด้วยการแตกหักของระนาบอย่างหนักในรูปแบบที่ซับซ้อน SCP-045 นั้นมีรัศมีเฉลี่ย 1.7 เมตรและความหนาแน่น 2.6 กรัม/ลบ.ซม. ซึ่งมีค่าประมาณสองเท่าของน้ำแข็ง XII ที่ไม่มีความผิดปกตอ

SCP-045 อยู่ในสภาวะคงตัวที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0.074-500 เคลวิน (ประมาณ -273 องศาเซลเซียสถึง 227 องศาเซลเซียส) และแรงกดดันตั้งแต่ 0.4 พาสคาล ถึง 3 กิกาพาสคาล (ประมาณ 3.95 ไมโครแอทโมสเฟียร์ ถึงประมาณ 2,600 แอสโมสเฟียร์) แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ที่ทำให้ SCP-045 ละลายหรือละเหิด ที่อุณหภูมิและแรงกดดันนอกช่วงเหล่านี้ H2O ที่เกี่ยวข้องนั้นถูกดึงดูดโดยตัวของมันเองด้วยวิธีการที่ไม่รู้จักและจะยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง น้ำจะกลับมาแข็งตัวทันทีที่เงื่อนไขกลับคืนสู่ตำแหน่งภายในช่วงที่คงที่ของ SCP-045 และส่วนย่อยใดๆที่แยกจากกันก่อนที่จะทำการแช่แข็ง จะถูกแช่แข็งเป็นไอโซโทปที่มีขนาดเล็กเหมือนรูปแบบและคุณสมบัติของ SCP-045 ทั้งหมด

จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่า SCP-045 นั้นเป็นภาพสามมิติของ hypericosahedron2 การวิจัยยังคงดำเนินต่อไปเพื่อกำหนดว่า SCP-045 นั้นจะสามารถรักษาสภาวะที่มีมิติต่ำกว่าที่มีความเสถียรได้หรือไม่และสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้หรือไม่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุแปลกปลอมอื่นๆของ SCP

ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน SCP-045 จะหมุนรอบแกนหลายแกนพร้อมกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 73 วินาที ในช่วงเวลานี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กจำนวนมาก (น้อยกว่า2.5 ในระดับริกเตอร์) จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงของ SCP-045 หาก SCP-045 ถูกป้องกันไม่ให้หมุนได้เหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดเป็น 5.3 ในระดับริกเตอร์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการหมุนรัศมีของผลกระทบของ SCP-045 จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าชั่วคราวในระยะเวลาเดียวกับที่มันหมุน

เมื่อก๊าซไนโตรเจนหรืออาร์กอน3 อยู่ในระยะ 3.7 เมตรจากส่วนใดๆของ SCP-045 พวกมันจะถูกแทนที่ด้วยสารประกอบต่างๆ N2ถูกแทนที่ด้วยน้ำเหลวที่อัตราการแปลง 1.00 โมเลกุล N2: 1.98 โมเลกุล H2O และ Ar ถูกแทนที่ด้วยผลึก NaCl ("เกลือแกง") ที่การแปลงอัตรา 1.00 โมเลกุล Ar: 4.26 โมเลกุล NaCl

SCP-045 ถูกค้นพบในปี 1972 เมื่อเรือดำน้ำของสถาบันลาดตระเวนที่ราบลึกมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับฐานใต้ท้องทะเลถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปเพื่อตรวจสอบจุดศูนย์กลางของชุดแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างไม่คาดคิด พบว่า SCP-045 ติดอยู่ในรอยแยกซึ่งดูเหมือนจะป้องกันไม่ให้มันหมุน เมื่อนำออกจากรอยแยกมันจะถูกนำไปยังเรือเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและเมื่อเข้ามาภายในระยะของบรรยากาศภายในแสดงผลที่ผิดปกติ สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนระเบียบการกักกันภายในและการสูญเสียสมาชิกลูกเรือ 12 คนก่อนที่จะมีการปล่อยตัว SCP-045 และเรือดำน้ำเคลื่อนออกนอกระยะ

ภาคผนวก: หลังจากการทดสอบเป็นเวลาหลายปีพบว่า SCP-045 แปลงก๊าซไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมของกรดอะมิโนง่าย ๆ ในอัตรา 1 โมเลกุล H2: 0.04 โมเลกุล กรดอะมิโน อย่างไรก็ตามการแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อก๊าซถูกกระจายในน้ำเกลือที่ผลิตโดย SCP-045 การวิเคราะห์พื้นทะเลรอบสถานที่ซึ่งค้นพบ SCP-045 นั้นได้เผยให้เห็นชุมชนของสัตว์น้ำขนาดใหญ่และสัตว์ขนาดเล็กที่มีความหลากหลายประมาณ 3 เท่าตามที่คาดหวังจากสภาพทางภูมิศาสตร์และที่ตั้ง ทุกชนิดมีชีวเคมีซึ่งกรดอะมิโนที่ผลิตโดย SCP-045 นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางสถิติมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์จากพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่คล้ายกัน นอกจากนี้ยังเจริญเติบโตได้ดีเมื่อแช่ในน้ำเค็มบริสุทธิ์ปราศจากสารอินทรีย์อื่น ๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License