SCP-044
SCP-44.jpg
ภาพที่จับได้ของ SCP-044 ขณะทำการทดสอบ "Upshot Knolte Ford Grable"

วัตถุ# SCP-044

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้มีการคงที่การไหลของไฮโดรเจนไอออนในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของปรมาณู และละอองอนุมูลอิสระอื่นๆ ที่ออกมาจากปลายกระบอกของ SCP-044 ตลอดเวลา เพราะเหตุนี้เองท่อส่งของ SCP-044 จึงต้องมีการระบายของก๊าซอันตรายและความชื่นที่สะสมอยู่ในนั้น มีการติดตั้งรั้วตะข่ายเอาไว้เพื่อป้องกันนกและสัตว์เข้ามาทางปากกระบอกปืนของ SCP-044

ภาคผนวก ██/██/200█: ด้วยความที่ SCP-044 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในรอบ ██ ปี มันจึงถูกครอบครองโดยสถาบัน SCP-044 ได้รับการจัดเป็นเซฟ

มันจำเป็นที่ผมต้องให้คำจำกัดความว่าเป็น "เหตุการณ์สำคัญ" และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ดูเหมือนว่า 44 ไม่ได้มีอันตรายมากไปกว่าปืน███████ ส่วนเหตุการณ์นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้นับรวมไปด้วย -O5-██

รายละเอียด: SCP-044 เป็นปืนครกที่แอบผลิตขึ้นในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่สองโดยวิศวกรครุปป์ที่ดูแลโดยอัลเบิร์ด สเปียร์ ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมันและอยู่ภายใต้การควบคุมของอดอฟ ฮิตเลอร์, SCP-044 มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เพียงแค่ขนาดของมัน (251,000 กก. หรือ 247 ตัน) ยังรวมถึงกระบอกปืนใหญ่ที่มีความผิดแผกจากวิธีการส่งมอบที่ผิดปกติ แทนที่จะมีที่โหลดกระสุนกลับกลายเป็นห้องอัดอากาศขนาดใหญ่ วัตถุหรือสิ่งของใดๆ ที่ใส่ลงไปทางปากกระบอกปืนของ SCP-044 จะถูกนำมาใช้เป็นกระสุน เนื่องด้วยขนาดของ SCP-044 มันยังคงติดอยู่กับราง และต้องใช้รถไฟสองคันในการเคลื่อนย้าย

นักวิจัยเชื่อว่า SCP-044 ทำให้โมเลกุลและพันธะของอะตอมในวัตถุอ่อนตัวลงตอนที่ใส่ลงในปากกระบอกปืน อย่างไรก็ตามวิธีที่ SCP-044 กระทำต่อการยึดเหนี่ยวของโมเลกุลก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก สาเหตุมาจากกลไกหลักที่มีความซับซ้นมากมาประกอบเป็นการทำงานของ SCP-044, ในความจริงกลไกบางอย่างก็ไม่มีประโยชน์และดูเหมือนว่าจะทำอะไรที่มันนอกเหนือจากการหมุนหรือทำให้เกิดเสียง แม้ในขณะที่ SCP-044 ไม่ได้มีการใช้พลังงาน ทั่งอุปกรณ์และบุคลากรก็ได้สูญหายไปในขณะที่มีการสำรวจด้านในถังของ SCP-044

เมื่อใดที่ SCP-044 ยิงออกไป สสารภายในถังทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาในอัตราความเร็วที่สูงของความเร็วของกระสุนตามสัดส่วนปริมาณของมวลวัตถุที่นำเข้าไปในปากกระบอกปืน เมื่อมันกระทบกับสิ่งที่แข็งหรือพื้นดิน มันจะระเบิดออกในอัตราที่เป็นสัดส่วนของมวลวัตถุเดิม ไม่น้อยกว่า ███% ของความสมมูลระหว่างมวล-พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป อัตรานี้จะเพิ่มไปอีกในบางส่วนกับกระสุนที่อยู่ในถัง เป็นที่รู้กันว่าผลตอบแทนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ 8,900 กิโลกรัม (19,500 lb) ของ 'ผู้ดูแล' รถบรรทุกดีเซลส่วนบุคคลที่นำเข้าไปในปากกระบอกปืนของ SCP-044 และ "ทดลอง" ยิงตามที่ปรากฏในภาพ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License