SCP-039
monkey-new.jpg

ตัวอย่างเพศผู้ของ SCP-039

วัตถุ#: SCP-039

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตราการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-039 จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในห้องสังเกตการณ์-2B ของ ศูนย์-77 ต้องมีพนักงานรักษาความปลอกภัยอย่างน้อยสอง(2)คนเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกของห้องกักกัน SCP-039 ผ่านกล้องวงจรปิดและจะผลัดเปลี่ยนเวรกันทุกหก(6)ชั่วโมง พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องกักกัน SCP-039 โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำมาคุ้มกันด้วย โดยต้องมีจุดประสงค์ในการเข้าไปทดลองและเพื่อการตรวจเช็คสภาพห้องกักกันเพื่อตรวจหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องกักกันหรือวัตถุต้องห้ามซึ่งจะต้องทำทุกๆสัปดาห์

ในวันที่ 9-18-20██ SCP-039-8 ได้ตั้งครรถ์ ผู้รับผิดชอบการกักกันถูกเปลี่ยนเป็นบุคลากรในแผนกสัตวแพทย์

รายละเอียด: SCP-039 ประกอบด้วย nasalis larvatus หรือลิงจมูกยาวจำนวนยี่สิบสาม(23)ตัวซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรุนแรง ตาและปากของ SCP-039 นั้นหายไป ทิ้งใบหน้าให้เหลือเพียงจมูกและรูจมูกเท่านั้น SCP-039 ทุกตัวมีความสามารถในการได้ยินและการสัมผัสที่เฉียบคมมาทดแทนการมองเห็นที่เสียไปโดยมันอาศัยการสัมผัสทางกายภาพกับวัตถุเป็นส่วนใหญ่และใช้การกรนในจมูกเพื่อส่งเสียงสะท้อนนำทางในสภาพแวดล้อม การชันสูตรศพเผยให้เห็นว่าระบบย่อยอาหารก็หายไปด้วย การที่ SCP-039 ได้รับสารอาหารอย่างไรหรือพวกมันใช้ชีวิตโดยไม่มีการดูดซับสารอาหารได้อย่างไรยังเป็นเรื่องที่ยังคงวิจัยอยู่

บางครั้งเมื่อทำงานอยู่นั้นตัวอย่างของ SCP-039 ก็จะจับช่องท้องของตัวเองแล้วส่งเสียงร้องแสดงความทุกข์ออกมา หากมีอาหารอยู่ใกล้ๆพวกมันจะพยายามทาใบหน้าด้วยอาหารพวกนั้น ขณะนี้มีสมมุติฐานบ่งชี้ว่าการแสดงออกนี้ของ SCP-039 เป็นผลมาจากการการพยายามปรับแต่งสายพันธ์ปกติของ nasalis larvatus ด้วยเอกสารที่เก็บกู้มาได้ระหว่างการพยายามกักกันเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันข้อสมมุติฐานนี้ (ดู ภาคผนวก SCP-039-A)

SCP-039 นั้นมีความสามารถในการสืบพันธุ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมือนกับลิงจมูกยาวปกติ ขณะที่เขียนเอกสารฉบับนี้ SCP-039 ห้า (5) ตัวได้ถือกำเนิดขึ้น SCP-039 นั้นแสดงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสายพันธุ์ของพวกมันมากโดยเด็กแรกเกิดมักจะได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทุกคน ตัวอย่างใหม่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางกายภาพคล้ายกับตัวอย่างอื่นๆ ของ SCP-039 แต่ขาดความรู้เรื่องต่างๆ ตัวอย่างทีเป็นผู้ให้กำเนิดจะให้ความรู้ทารกแรกเกิดเกี่ยวกับการสื่อสารและทักษะพื้นฐานจนกว่าพวกเขาจะถึงอายุหก (6) เดือนซึ่งเป็นจุดที่ความสามารถทางเทคโนโลยีจะได้รับการสอนโดตัวเต็มวัยตัวอื่นๆ

SCP-039 ถูกกู้คืนจากศูนย์วิจัยที่ไม่มีคนอาศัยห่างไปห้าสิบ (50) กิโลเมตรจากเมืองที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือเมือง████████, เนวาดา เอกสารที่ถูกกู้คืนในระหว่างการกักกันนั้นเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ภายใต้███████████ซึ่งเป็น บริษัทวิจัยเพื่อการพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ ตัวอย่างของ SCP-039 ยี่สิบ (20)ตัว อยู่อาศัยอยู่และดูแลรักษาศูนย์วิจัยในช่วงระยะเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัด เอกสารที่กู้คืนเพิ่มเติมระบุว่าโครงการกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มความฉลาดของมนุษย์ ดูเหมือนว่าโครงการนี้จะถูกยกเลิกไม่นานก่อนที่ บริษัทจะล่มสลายพร้อมกับขายทรัพย์สินให้กับกลุ่มที่ไม่มีชื่อ การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ███████████และกลุ่มที่ได้รับทรัพย์สินได้ทำให้ค้นพบวัตถุผิดปกติอื่น ๆ รวมถึง SCP-1513 ด้วย

ภาคผนวก SCP-039-Aอีกหนึ่งตัวอย่างถูกค้นพบระหว่างปฏิบัติการกักกันของ SCP-1328 เจ้าหน้าที่กำลังติดตามรายงานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีตัวอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการกักกัน

ภาคผนวก SCP-039-Bเอกสารจำนวนมากที่ถูกกู้คืนในระหว่างการกักกันช่วงแรกนั้นดูเหมือนว่าจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนในช่วงพัฒนาต้นแบบของ SCP-039 การวิจัยได้เริ่มพัฒนาวิธีการสร้างกระบวนการที่สร้างตัวอย่าง SCP-039 ขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามความเสียหายที่กระดาษเอกสารที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการกักกันทำให้หลายส่วนไม่สามารถอ่านได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License