SCP-037

วัตถุ #: SCP-037

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-037 นั้นจะถูกกักกันในไซต์กักกันที่-32 ซึ่งจะถูกกันกันในห้องกักกันใต้ดินที่มีระบบนำความร้อนและพอลิเมอร์สำหรับป้องกันรังสีและดูดซับบรรยากาศรอบข้าง ความร้อนและรังสีที่วัตถุได้แผ่นั้นจะถูกซืบซับโดยหินที่อยู่รอบข้างวัตถุ และในกรณีที่ระบบการกักกันล้มเหลว ระบบฉุกเฉินจะทำการปล่อยแก๊สอากอนเพื่อเคลือบวัตถุจนกว่าระบบที่เสียหายจะซ่อมแซมสมบรูณ์

รายละเอียด: วัตถุนั้นได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 19██ เหนือทะเลเบียวฟอร์ต ใกล้กับขั้วโลกเหนือ ซึ่งกองกำลังแคนนาดา (CFS) ได้ระบุถึงกระแสแม่เหล็กปั่นป่วนอย่างรุนแรงควบคู่ไปกับแสงที่สว่างจ้าขึ้นมาจากทะเลสู่อากาศ เรือของสถาบัน SCP การ์เดียนได้ถูกแจ้งเกี่ยวกับรายงานนี้และได้ลงพื้นที่ทันทีและพบกับวัตถุกำลังโคจรในลักษณะที่ประหลาดสูงประมาณ 200 เมตรจากผืนทะเล หลังจากนั้นสถาบันได้จัดตั้งมาตรการสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุมายังไซต์-32 เพื่อทำการศึกษาต่อไป

SCP-037 คือดาวฤกษ์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตรและมีความสว่างเพียง 1*10-12เท่า ของดวงอาทิตย์และมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 5000 องศาเคลวิน (วัดจากการตรวจสอบด้วย UBVRI) อายุและต้นกำเนิดของ SCP-037 นั้นไม่เป็นที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม สถาบันนั้นต้องคอยสังเกตระดับรังสีและกิจกรรมทางนิวเคลียของวัตถุเพื่อสำรวจความผิดปกติ จากการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการโคจรของวัตถุและการเปรียบเทียบการโคจรของวัตถุนั้นพบว่าวัตถุนั้นมีลักษณะคล้ายกับดาวฤกษ์ที่กำลังเปลี่ยนสภาพเป็นดาวแดงยักษ์ ถึงแม้ว่าอายุของและรูปแบบของดวงดาวนั้นไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีการแปรเปลี่ยนสภาพของดาวฤกษ์แต่อย่างใด วิธีการที่วัตถุเข้ามายังพื้นโลกนั้นคาดว่าผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้นกำเนิดจากขั้วโลกเหนือ

การกักกันและเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นสามารถทำได้ด้วยการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงซึ่งวัตถุนั้นได้เคลื่อนที่และวางตัวตรงกับแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากวัตถุนั้นได้ปล่อยกระแสแม่เหล็กเช่นเดียวกัน ส่วนที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อการเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นคือวัตถุได้เปล่งกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลจนสามารถมองเห็นวัตถุได้ด้วยตาเปล่าจากวงโคจรของโลก วัตถุนั้นปัจจุบันถูกกักกันไว้ใต้ดินเนื่องจากป้องกินมิให้วัตถุนั้นถูกตรวจจับจากดาวเทียมที่มิใช่ของสถาบันและเพื่อป้องกันมิให้รังสีที่วัตถุนั้นแพร่กระจายออกไปซึ่งส่วนกักกันและส่วนต่างๆที่ล้อมรอบวัตถุ (เช่นชั้นหินต่างๆ) จะถูกใช้เป็นสิ่งที่ดูดซับความร้อนของวัตถุ

สถาบันได้ทำการศึกษาวัตถุมาเป็นอย่างน้อย ██ ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วัตถุได้มีการเปลี่ยนผันระดับการปล่อยรังสีจำนวนหลายครั้ง ซึ่งสถาบันได้ลงข้อสรุปว่าวัตถุนั้นกำลังอยู่ในสภาวะเปลี่ยนผันด้วยระยะเวลาที่เร็วกว่าดาวฤกษ์ทั่วไป ซึ่งอาจจะทำให้วัตถุนั้นขยายตัวออก 100 ถึง 300 เท่าจากขนาดที่วัตถุนั้นเป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่คือการแผ่รังสีที่มากกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้ทำการศึกษาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวและได้คิดค้นวิธีที่จะส่ง SCP-037 ไปยังระยะที่ปลอดภัยจากเหตุการณ์การขยายตัวของวัตถุ ซึ่งจากการคาดเดา วัตถุคาดว่าจะเริ่มขยายตัวในวันที่ ███████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License