SCP-035
scp--035--002-new.gif

ภาพของ SCP-035 ที่ไม่ได้หลั่งของเหลวที่มีอยู่ตลอดของมันออกมา

วัตถุ#: SCP-035 

ระดับ: Keter

มาตราการกักกันพิเศษ: SCP-035 ถูกจัดเก็บไว้ในที่กล่องแก้วปิดสนิทซึ่งหนาไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) กล่องนี้ต้องอยู่ภายในห้องเหล็กกล้า ห้องเหล็กและห้องที่ฉาบด้วยตะกั่วทุกครั้ง ประตูจะต้องมีการล็อคสามชั้นอยู่ตลอดเวลายกเว้นสำหรับการให้บุคคลเข้าหรือออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธไม่น้อยกว่าสอง (2) คนตลอดเวลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องอยู่ภายนอกห้องกักกันเสมอและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องกักกันภายในไม่ว่ากรณีใดๆ นักจิตวิทยาที่ได้รับการฝึกฝนจะประจำการในศูนย์ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยต้องไม่สัมผัสกับ SCP-035 ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม ต้องย้าย SCP-035 ไปยังกล่องใหม่ทุกๆสอง (2) สัปดาห์ กล่องก่อนหน้านั้นต้องถูกกำจัดด้วยยา SCP-101 เนื่องจากมันไม่แสดงปฎิกิริยาต่อ "ความไม่บริสุทธิ์" ของ SCP-035 ทุกคนที่ได้สัมผัสกับ SCP-035 เมื่อถูกควบคุมจะได้รับการประเมินทางจิตวิทยาโดยทันที

รายละเอียด: SCP-035 เป็นหน้ากากแสดงละครตลกที่ทำจากเซรามิก ในบางครั้งตัวหน้ากากก็จะเปลี่ยนเป็นอารมณ์โศกเศร้า รูปถ่าย ภาพวาด วิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SCP-035 จะเปลี่ยนไปตามรูปลักษณ์ใหม่บนหน้ากาก

ของเหลวข้นหนืดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงจะออกมาจากตาและรูปากของ SCP-035 สิ่งใดที่ได้สัมผัสกับของเหลวนั้นจะค่อยๆถูกกัดกร่อนอย่างช้าๆโดยระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุจนกว่าจะถูกกร่อนอย่างสมบูรณ์กลายเป็นแอ่งของตัวของเหลวเอง แก้วดูเหมือนจะเป็นวัสดุที่ของเหลวทำปฏิกิริยากับวัตถุได้ช้าที่สุดจึงมีการนำมาสร้างที่กักกัน สิ่งมีชีวิตที่สัมผัสกับของเหลวก็จะย่อยสลายไปเช่นกันโดยที่ไม่สามารถรักษาได้ ที่มาของของเหลวนั้นไม่มีใครรู้ ของเหลวนั้นสามารถมองเห็นได้แค่ทางส่วนหน้าของหน้ากากเท่านั้นและไม่สามารถมองเห็นหรือไหลออกมาจากส่วนอื่นของหน้ากากได้

เมื่อมีมนุษย์อยู่ใกล้กับ SCP-035 ในระยะ 1.5 - 2 เมตร (5 - 6 ฟุต) หรือมองเห็นวัตถุได้โดยตรง จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการที่จะใส่อย่างรุนแรง เมื่อ SCP-035 ถูกสวมใส่อยู่บนใบหน้ามันจะส่งคลื่นเข้าไปหาสมองทำให้ผู้ใส่ควบคุมตัวเองไม่ได้และทำให้สมองตายในที่สุด ร่างที่ถูก "สิง" นั้นจะสูญเสียแร่ธาตุต่างๆอย่างช้าๆจนทำให้ศพนั้นมีลักษณะที่ผอมแห้งมากกว่ามัมมี่ อย่างไรก็ตาม SCP-035 นั้นได้แสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมร่างที่โครงร่างมีความเสียหายรุนแรงได้ แม้ว่าร่างของบุคคลนั้นจะอยู่ในขั้นที่ว่าการขยับข้อต่อนั้นเป็นไปไม่ได้และพบว่าไม่มีผลเมื่อนำไปใส่บนหน้าของสัตว์

จากการสนทนากับ SCP-035 นั้นพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นจริง นักวิจัยได้รู้ถึงข้อมูลของ SCP อื่นๆ และประวัติศาสตร์ที่ทราบโดยทั่วไป ซึ่ง SCP-035 ก็ได้เล่าว่าได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ SCP-035 มีบุคลิกภาพที่ชาญฉลาดและมีเสน่ห์อีกทั้งยังดูเป็นมิตรกับทุกคนที่พูดด้วย SCP-035 ได้คะแนน 99 คะแนนจากบททดสอบทางสติปัญญาและความถนัดในด้านต่างๆที่ถูกจัดขึ้น ดูเหมือนว่า SCP-035 จะมีความสามารถในการจดจำแบบภาพถ่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากการประเมินทางจิตวิทยาเห็นได้ชัดว่า SCP-035 มีความสามารถในการจูงใจสูงและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ที่สัมภาษณ์ SCP-035 อย่างเต็มที่และฉับพลัน พบว่าเป็นเรื่องเศร้าอย่างมากที่ทำให้บางคนก็ฆ่าตัวตายและต้องเปลี่ยนคนอื่นให้กลายข้ารับใช้ไร้จิตใจโดยการโน้มน้าวด้วยการสนทนาเพียงเท่านั้น SCP-035 ได้บอกว่ามันได้รู้การทำงานของจิตใจมนุษย์ดีและมันสามารถเปลี่ยนจิตใจทุกคนได้ถ้ามีเวลามากพอ

เพิ่มเติม: SCP-035  ถูกพบในหลุมศพปิดผนึกในบ้านร้างแห่งหนึ่งในเมืองเวนิส ในปี 18██

ภาคผนวก 035-01 : SCP-035 สามารถสิงสิ่งใดก็ตามที่มีรูปทรงคล้ายมนุษย์รวมถึงหุ่น ศพและรูปปั้น SCP-035 สามารถทำให้ทั้งหมดนี่เคลื่อนไหวได้ทำให้ไม่มีความจำเป็นสำหรับใช้ร่างทดลองที่มีชีวิตกับ SCP-035 แต่สิ่งที่วัตถุสิงนั้นก็กลับไปไม่สามารถขยับได้หากปลดวัตถุออกแล้ว

ภาคผนวก 035-2 : SCP-035 ได้พยายามหลบหนีออกจากสถานีวิจัยโดยยื่นข้อเสนอกับนักวิจัยเพื่อแลกกับอิสรภาพ แต่ก็ล้มเหลว พนักงานทุกคนที่ได้รับการติดต่อกับ SCP-035 นั้นถูกกำจัดและดำเนินการประเมินผลทางจิตเวชสำหรับบุคลากรทุกคนที่จะต้องติดต่อกับ SCP-035 

ภาคผนวก 035-3 : มีการคาดคะเนว่า SCP-035 มีความสามารถในการส่งกระแสจิต ไม่ว่ามันจะมีโฮสต์หรือไม่ มันก็จะเจาะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของผู้อื่นและใช้ความรู้ที่พบเพื่อประโยชน์ของมัน ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเลือกผู้เข้าสนทนากับ SCP-035 

ภาคผนวก 035-04 : SCP-035 ได้แสดงความสนใจในวัตถุอื่นๆ โดยเฉพาะ SCP-517 และ SCP-682 ดร.██████แสดงความกังวลว่าหาก SCP-035 ได้ผูกมัดไม่ว่าจะกับวัตถุใด ด้วยความสามารถในการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพของพวกมันก็จะลบล้างผลของวัตถุและมอบร่างถาวรให้กับมัน

ภาคผนวก 035-05 :หลังความพยายามหลบหนีอีกหลายครั้ง และหลังการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ SCP-035 ก็มีคำสั่งจากผู้มีอำนาจให้กักกันมันโดยถาวรและการได้รับร่างใหม่นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม บุคลากรจำนวนหนึ่งได้ประท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้จนก่อให้เกิดความรุนแรง ผลที่ตามมาคือบุคคลากรทุกคนที่เคยได้ติดต่อกับ SCP-035 ถูกกำจัด และต่อจากนี้บุคลากรที่ดูแล SCP-035 จะถูกสับเปลี่ยนบ่อยครั้งและการติดต่อตัววัตถุจะถูกจำกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ภาคผนวก 035-06 : บุคลากรในระยะ 10 เมตรจาก SCP-035 ได้รายงานว่ารู้สึกไม่ค่อยดี โดยรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบฟังไม่ได้ศัพท์ บุคลากรจำนวนหนึ่งมีอาการของไมเกรน วัตถุถูกบันทึกภาพ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมใดๆ และไม่มีเสียงถูกบันทึกได้

มีการเรียกร้องให้การจัดหาร่างต้นให้ SCP-035 กลับมาอีกครั้ง แต่เป็นระยะชั่วคราวเพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัตถุ (ถูกปฎิเสธ)

ภาคผนวก 035-07 :กำแพงห้องกักกัน SCP-035 เริ่มหลังสารสีดำออกมา การทดสอบเผยให้เห็นว่ามันคือเลือดมนุษย์ แม้จะมีการปนเปื้อนอย่างสูงด้วยเลือดของชาวต่างชาติและเลือดของบุคคลที่ไม่ทราบแน่ชัดสารเป็นกรดมีค่า pH 4.5 และการสัมผัสกับผนังเป็นเวลานานได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของโครงสร้าง

ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่ามันจะสร้างลวดลายบนผนัง ดูเหมือนจะมีกำแพงหลายส่วนถูกเขียนด้วยบทความในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งอิตาลี ละติน กรีกและสันสกฤต การแปลนั้นกำลังรอการดำเนินการ ส่วนอื่น ๆ ดูเหมือนจะเป็นแผนภาพที่แสดงถึงการสังเวยและการทำพิธีกรรมซึ่งมักจะเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่กระทำ สมาชิกทีมงานหลายคนตกใจที่ทราบว่าเหยื่อสังเวยทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกับบุคลากรและคนที่พวกเขารักซึ่งมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ขัดแย้งกัน

นักวิจัยที่อยู่ในห้องตอนกำลังตรวจสอบลวดลายที่ก่อตัวนั้นได้รายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบดังและแหลม รวมถึงเสียงหัวเราะที่ทำให้พวกเขาตกใจในเวลาที่ไม่แน่นอน

บุคลากรในส่วนที่ทำงานใกล้กับห้องกักกัน SCP-035 ทุกวันได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง ประกอบกับอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุดของพนักงานในพื้นที่ แม้ว่าจะเคยติดต่อกับ SCP-035 หรือไม่ก็ตาม

พฤติกรรมเดียวที่เปลี่ยนไปของ SCP-035 นั้นเกี่ยวข้องกับกล่องกระจกของมัน โดยอุณหภูมิของกล่องสูงขึ้นจนกระจกแตก ส่งผลให้เกิดการกระจายของเหลวของ SCP-035  ซึ่งมักเกิดขึ้นไม่ได้จังหวะเสมอ ผลลัพท์คือเสียชีวิตหก (6) คนและบาดเจ็บสาม (3) ทั้งพนักงานเก็บกวาดและนักวิจัย

ภาคผนวก 035-08 :อัตราการฆ่าตัวตาย/ถูกฆาตกรรมของทีมวิจัยที่มีหน้าที่แปลประโยคในห้องกักกัน SCP-035 สูงขึ้นเช่นเดียวกับความเสียหายทางจิตใจและอัตราการสูญเสียพนักงานที่ดูแล SCP-035 ไม่ว่าจะเพราะเสียสติหรือเสียชีวิต มีการตัดสินใจให้เคลือบทั้งภายนอกและภายในผนังห้องกักกันด้วย SCP-148 ซึ่งพิสูจน์การใช้งานในการกักกัน SCP-132 (ดูเอกสาร 132-01 ) โดยหวังว่าจะป้องกันและลบล้างพลังงานลบที่มีต้นกำเนิดคือ SCP-035 

ภาคผนวก 035-09 :การใช้งาน SCP-148 เป็นไปได้ด้วยดี ส่งผลให้สภาพจิตใจและอัตราการฆ่าตัวตายกลับไปเป็นเกือบเท่าก่อนการกักกัน SCP-035 

อย่างไรก็ตาม สสารที่ปรากฎขึ้นก่อให้เกิดพลังงานลบจำนวนมากในห้องกักกันก่อให้เกิด”ปรากฎการณ์เรือนกระจก”ภายใน บุคลากรในห้องกักกันรายงานว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงอารมณ์กลัว ตระหนก โกรธและความเครียดกดดัน รวมถึงการได้ยินเสียงกระซิบที่เกือบจะจับใจความไม่ได้ทันทีที่เข้าไป ผู้ที่ยังอยู่ข้างในนั้นเป็นเวลานานเกิดอาการปวดหัวอย่างหนัก มีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเลือดออกในตา จมูกและปากอย่างรุนแรงรวมถึงเริ่มที่จะแสดงความเกลียดผู้อื่น และเมื่อเสียงกระซิบดังมากขึ้นนั้นจะได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยขึ้นมา ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบถูกสะกดจิตอย่างแรงมากกว่าสาม (3) ชั่วโมงอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ และพยายามที่จะทีร้ายทั้งตนเองและผู้อื่น ส่วนใหญ่จะพูดละตินหรือกรีกแม้ว่าจะพูดภาษาเหล่านั้นไม่ได้มาก่อนก็ตาม

เลือดที่ปรากฎขึ้นทั้งคำและรูปแบบภาพนั้นเพิ่มสูงขึ้น กำแพงเริ่มที่จะดูรกเพราะรูปแบบเริ่มจะซ้อนทับกัน พิสูจน์ได้ว่ายากที่จะทำความสะอาดทั้งคู่ และมีความเป็นกรดเพิ่มสูงมากกว่าที่เคยบันทึกไว้ด้วยค่าpHประมาณ 2.4 การคาดคะเนนั้นให้ข้อมูลว่ากำแพงปัจจุบันจะทนรับได้เพียงสอง (2) เดือนเท่านั้นก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่

การกักกัน SCP-035 เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ การหารือเพื่อให้วัตถุได้รับร่างต้นถูกนำเสนออีกครั้ง ถูกปฎิเสธ

ภาคผนวก 035-10 :กำแพง เพดานและพื้นห้องกักกันของ SCP-035 ถูกฉาบเลือดโดยสมบูรณ์ บุคลากรใดๆที่จะเข้าไปและรักษาความปลอดภัยจะต้องสวมใส่ชุด Hazmaz เต็มรูปแบบ ทีมทำความสะอาดถูกประจำการเข้าตำแหน่ง

ภาคผนวก 035-11 :ความรุนแรง ความเข้มข้นและอัตราการเกิดปรากฎการณ์ในห้องกักกันของ SCP-035 เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต ประตูห้องกักกันเป็นที่รู้กันว่ามักจะล็อกเองเมื่อมีบุคลากรอยู่ภายในและไม่สามารถเปิดได้ในระยะเวลาหนึ่ง อวัยวะซึ่งก่อตัวขึ้นจากแอ่งเลือดนั้นมักจะพยายามจับหรือทำร้ายบุคลากรใกล้มัน ภาพลางๆพร่ามัวเริ่มปรากฎให้พนักงานเห็น อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานในห้องกักกันได้อีกต่อไป แสงไฟไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่มีคำอธิบายทางฟิสิกต์ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ทำงาน ผู้ที่เข้าไปจำเป็นต้องต้องใช้แสงสว่างจากสิ่งใดๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

การทำความสะอาดเริ่มไม่เห็นผลในห้องกักกัน กำแพงถูกย่อยสลายในอัตราที่สูงมากทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนกำแพงเป็นรอบสัปดาห์จึงเกิดผลดีที่สุด แม้มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกักเก็บอย่างถูกต้องเพราะเลือดบนกำแพงก็ตาม

 SCP-035 อาจต้องถูกย้ายไปห้องกักกันใหม่ โดยทิ้งห้องเก่าปิดตายจากศูนย์โดยสิ้นเชิง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License